Směrnice CE o energetických výrobcích (ERP)

Směrnice CE o energetických výrobcích (ERP)

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je směrnice ErP?

Směrnice EU o energeticky významných výrobcích (směrnice ErP 2009/125/ES) je směrnice o ekodesignu a vztahuje se na většinu výrobků, které spotřebovávají energii po celou dobu jejich životnosti – od myček nádobí přes elektroniku pro domácnost až po klimatizační zařízení, kotle a mnoho dalšího. Směrnice ErP má povzbudit výrobce a dovozce, aby spotřebitelům dodávali výrobky, které jsou energeticky účinnější.

Rozsah certifikace ErP zahrnuje zkoušky výrobku, aby se prokázalo, že spotřebovává energii pod dohodnuté limity – po testování bude výrobku přiděleno označení CE, které umožňuje jeho prodej v celé EU.

Proč je certifikace ErP důležitá?

Zkoušení výrobku, aby se zajistilo dodržování směrnice ErP, poskytuje přístup k 500 milionům spotřebitelů v EU a Evropském hospodářském prostoru. U výrobků označených značkou CE se předpokládá, že splňují požadavky směrnice ErP, a lze je proto volně prodávat kdekoli v bloku.

Dodržování směrnice ErP EU je povinné pro všechny výrobky využívající energii a související se spotřebou energie dovážené, uváděné na trh nebo prodávané v EU – v opačném případě může dojít k pokutám a stažení výrobků z oběhu.

Odbornost TÜV SÜD s certifikací ErP

TÜV SÜD je předním poskytovatelem testovacích a certifikačních služeb pro všechny typy spotřebního zboží. Naše globální síť technických odborníků v kombinaci s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťují řešení od jednoho zdroje pro splnění všech příslušných požadavků, norem a předpisů, jako je směrnice ErP.

Naši technici se aktivně podílejí na vývoji mezinárodních poradních sborů a norem, což znamená, že při hodnocení vašich výrobků používáme ty nejnovější poznatky.

Testovací a dokumentační služby ErP poskytované TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný posuzovat shodu spotřebního zboží s většinou směrnic a nařízení EU. Úzce s vámi budeme spolupracovat na:

  •  Označení CE – můžeme zajistit označení CE pro váš výrobek
  • Testování – TÜV SÜD má vybavení pro provádění příslušných testů a hodnocení ErP
  • Dokumentace – můžeme zkontrolovat obsah vaší produktové dokumentace a poradit vám s veškerými změnami nezbytnými k zajištění souladu
  • Posuzování životního cyklu – můžeme pomoci při přípravě ekologického profilu vašeho výrobku, abychom prokázali jeho celkový dopad na životní prostředí
  • Další požadavky – můžeme nabídnout podporu při plnění požadavků směrnice ErP ve spojení s dalšími předpisy o životním prostředí a energetické účinnosti

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION