Směrnice CE o energetických výrobcích (ERP)

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je směrnice ErP?

Směrnice EU o energeticky významných výrobcích (směrnice ErP 2009/125/ES) je směrnice o ekodesignu a vztahuje se na většinu výrobků, které spotřebovávají energii po celou dobu jejich životnosti – od myček nádobí přes elektroniku pro domácnost až po klimatizační zařízení, kotle a mnoho dalšího. Směrnice ErP má povzbudit výrobce a dovozce, aby spotřebitelům dodávali výrobky, které jsou energeticky účinnější.

Rozsah certifikace ErP zahrnuje zkoušky výrobku, aby se prokázalo, že spotřebovává energii pod dohodnuté limity – po testování bude výrobku přiděleno označení CE, které umožňuje jeho prodej v celé EU.

Proč je certifikace ErP důležitá?

Zkoušení výrobku, aby se zajistilo dodržování směrnice ErP, poskytuje přístup k 500 milionům spotřebitelů v EU a Evropském hospodářském prostoru. U výrobků označených značkou CE se předpokládá, že splňují požadavky směrnice ErP, a lze je proto volně prodávat kdekoli v bloku.

Dodržování směrnice ErP EU je povinné pro všechny výrobky využívající energii a související se spotřebou energie dovážené, uváděné na trh nebo prodávané v EU – v opačném případě může dojít k pokutám a stažení výrobků z oběhu.

Odbornost TÜV SÜD s certifikací ErP

TÜV SÜD je předním poskytovatelem testovacích a certifikačních služeb pro všechny typy spotřebního zboží. Naše globální síť technických odborníků v kombinaci s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťují řešení od jednoho zdroje pro splnění všech příslušných požadavků, norem a předpisů, jako je směrnice ErP.

Naši technici se aktivně podílejí na vývoji mezinárodních poradních sborů a norem, což znamená, že při hodnocení vašich výrobků používáme ty nejnovější poznatky.

Testovací a dokumentační služby ErP poskytované TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný posuzovat shodu spotřebního zboží s většinou směrnic a nařízení EU. Úzce s vámi budeme spolupracovat na:

  •  Označení CE – můžeme zajistit označení CE pro váš výrobek
  • Testování – TÜV SÜD má vybavení pro provádění příslušných testů a hodnocení ErP
  • Dokumentace – můžeme zkontrolovat obsah vaší produktové dokumentace a poradit vám s veškerými změnami nezbytnými k zajištění souladu
  • Posuzování životního cyklu – můžeme pomoci při přípravě ekologického profilu vašeho výrobku, abychom prokázali jeho celkový dopad na životní prostředí
  • Další požadavky – můžeme nabídnout podporu při plnění požadavků směrnice ErP ve spojení s dalšími předpisy o životním prostředí a energetické účinnosti

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Healthcare and Medical Devices Essentials
Newslettery

Healthcare & Medical Devices Essentials

Your regular update for technical and industry information

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION