Směrnice o rádiových zařízeních

Směrnice o rádiových zařízeních

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je směrnice o rádiových zařízeních?

Směrnice EU o rádiových zařízeních (RED) byla zavedena v roce 2016 s cílem stanovit výrobní normy pro rádiové výrobky týkající se zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility (EMC) a účinného využívání rádiového kmitočtového spektra. Výrobci a distributoři rádiových zařízení, kteří chtějí prodávat své zboží 500 milionům spotřebitelů v EU, musejí prokázat shodu a umístit na své výrobky označení CE RED.

Proč je označení CE RED důležité?

Rádiová zařízení pokrývají stále širší škálu produktů od rozhlasových a televizních přijímačů po otvírače garážových vrat a monitorovací systémy obytných areálů. K legálnímu prodeji těchto produktů v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) musejí výrobci a distributoři zajistit označení svých výrobků značkou CE. Pokud tak neučiní, mohou čelit pokutám, zákazu výrobků a jejich stažení z trhu.

TÜV SÜD rychle certifikuje váš výrobek podle směrnice o rádiových zařízeních

TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný hodnotit výrobky z hlediska shody s požadavky směrnice EU o rádiových zařízeních a schvalovat používání značky RED CE.

Jsme vybaveni k provádění široké škály příslušných testů v našich nejmodernějších laboratořích, což vám poskytuje řešení z jednoho zdroje pro splnění požadavků RED. Naši techničtí odborníci se aktivně účastní mezinárodních poradních výborů a činností v oblasti vývoje norem, což vám dává jistotu, že váš výrobek plně vyhovuje.

Můžeme vaše výrobky otestovat v našich laboratořích nebo přímo ve vašich prostorách a zajistit tak, abyste značku RED CE rychle získali a mohli je tak co nejdříve prodávat na trhu EU.

Služby TÜV SÜD vám usnadní získání značky RED CE

Prostřednictvím našeho efektivního procesu testování jsme pomohli tisícům společností rychle vstoupit na trh EU:

  • Regulativní požadavky – interpretujeme veškeré příslušné předpisy, které se vztahují k vašemu výrobku, a poradíme vám se správnými metodami zkoušení
  • Označení CE – váš výrobek opatříme značkou RED CE a pomůžeme vám vytvořit veškerou potřebnou dokumentaci
  • Zkoušky – TÜV SÜD je notifikovaným subjektem EU pro směrnici o rádiových zařízeních a má akreditaci pro rádiové a telekomunikační zkoušky podle schématu CB IECEE
  • Předpisy – techničtí odborníci TÜV SÜD si udržují znalosti aktuálních celosvětových předpisů a norem platných pro rádiová a telekomunikační zařízení a účastní se řady klíčových průmyslových skupin a obchodních organizací
  • Další požadavky – můžeme vám poskytnout podporu při plnění požadavků směrnice o bezpečnosti rádiových zařízení ve spojení s dalšími předpisy a normami platnými pro rádiová zařízení a vybavení

PROHLEDAT

Radio Equipment Directive
Webinář

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Get exclusive insights on how you can prepare your business for the radio equipment directive

Learn more

EXCLUSIVE INSIGHTS INTO THE NEW RISK ASSESSMENT REQUIREMENTS UNDER THE RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE
Bílá kniha

It's a LTE world

This white paper examines the new challenges that LTE brings to mobile manufacturers, mobile companies and consumers.

Learn more

Risk Assessment
Webinář

Risk assessments for the Radio Equipment Directive

Get exclusive insights into new risk assessment requirements.

Learn more

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION