Směrnice o bezpečnosti hraček

Směrnice o bezpečnosti hraček – označení CE na hračkách

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je směrnice o bezpečnosti hraček?

Výrobci a maloobchodní prodejci hraček stále častěji dovážejí hračky a jejich součásti z celého světa. Evropská unie zavedla směrnici EU o bezpečnosti hraček 2009/48/ES, jejímž cílem je stanovit minimální bezpečnostní normy týkající se vlastností hraček, hořlavosti, látek, dokumentace a dalšího a zajistit, aby si s nimi děti mohly bezpečně hrát. 

Směrnice EU o bezpečnosti hraček vyžaduje, aby výrobci certifikovali své výrobky označením CE, které dokazuje, že je hračka v souladu s těmito normami. Každá hračka určená k prodeji v EU musí nést označení CE a výrobci musejí provést testy a předložit dokumentaci, aby prokázali, že jsou ve shodě.

Proč je směrnice o bezpečnosti hraček důležitá?

Označení CE pro hračky skýtá výrobcům a maloobchodním prodejcům hraček řadu výhod, zatímco nedodržení shody může mít nepříznivé důsledky:

  • Označení CE je na hračkách povinné, pokud chcete prodávat své zboží 500 milionům spotřebitelů v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru – nedodržení shody může vést k pokutám a stažení výrobku z trhu.
  • CE testování hraček může odhalit různé problémy, ještě než vstoupíte na trh, což vám ušetří peníze.
  • Prokážete svůj závazek k bezpečnosti a posílíte důvěru spotřebitelů ve vaši značku.

TÜV SÜD – důvěryhodný partner pro CE certifikaci hraček

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný hodnotit spotřební výrobky z hlediska shody s požadavky zákona EU o bezpečnosti hraček. Nabízíme kompletní řadu testovacích, certifikačních, auditorských a poradenských služeb v oblasti předpisů a norem vztahujících se na hračky a další dětské výrobky.

Naše globální síť akreditovaných laboratoří může vaše výrobky testovat podle požadavků zákona EU o bezpečnosti hraček a certifikační značka TÜV SÜD je celosvětově uznávaná a důvěryhodná coby symbol bezpečnosti výrobků. Specialisté na předpisy společnosti TÜV SÜD neustále sledují změny v zákonech o bezpečnosti hraček a postarají se, aby byl váš produkt v souladu se všemi příslušnými předpisy. Se společností TÜV SÜD rychle dosáhnete shody a budete moci své hračky okamžitě začít prodávat na trhu EU.

Služby TÜV SÜD týkající se směrnice o hračkách

TÜV SÜD je předním poskytovatelem komplexních testovacích a certifikačních služeb pro všechny typy spotřebního zboží. Provádíme širokou škálu příslušných testů výrobků, které vám umožní rychlé uvedení vašich hraček na trh:

  • Testování – společnost TÜV SÜD je vybavena pro provádění zkoušek a hodnocení v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček
  • Dokumentace – můžeme zkontrolovat obsah vaší dokumentace k výrobku a poradit vám s jakýmikoli změnami nezbytnými k zajištění shody s bezpečnostními požadavky směrnice
  • Předpisy – techničtí odborníci společnosti TÜV SÜD si udržují aktuální přehled o celosvětových předpisech a normách vztahujících se k bezpečnosti hraček
  • Další požadavky – můžeme vám poskytnout podporu při plnění požadavků směrnice o bezpečnosti hraček ve spojení s dalšími bezpečnostními předpisy a normami platnými pro hračky

PROHLEDAT

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Safety gauge children report
Příběhy

Safety Gauge 2017: Children's Product Segment report

Explore growing product safety issues

Learn more

Toxic-Free World
Příběhy

Toxic-Free Future

Eliminating dangerous chemicals from textile industries

Learn more

Water Security
Webinář

Chemical Management & Detox

Chemical data management and the PDCA cycle.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION