Směrnice CE EMC

Směrnice CE EMC

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co jsou zkoušky elektromagnetické kompatibility?

Testováním elektromagnetické kompatibility (EMC) se hodnotí úroveň elektromagnetických emisí vytvářených zařízením. Zkouška určí potenciál zařízení ovlivňovat jiná zařízení v okolí, stejně jako možnost, že bude samo ovlivněno jejich elektromagnetickými emisemi. Testování pomáhá značkám vyhovět směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě, která vyžaduje, aby se značky buď samo-certifikovaly, nebo využily služby notifikovaného subjektu EU, který po dokončení zkoušek udělí výrobku označení CE.

Proč je směrnice o elektromagnetické kompatibilitě důležitá?

U mnoha elektronických výrobků, které jsou dováženy, uváděny na trh nebo prodávány v EU, je vyžadována shoda se směrnicí EU o EMC. U výrobků označených značkou CE se předpokládá, že splňují požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě i požadavky dalších příslušných předpisů.

Stručně řečeno, pokud chcete se svou značkou elektroniky oslovit více než 500 milionů spotřebitelů v EU a Evropském hospodářském prostoru, je dosažení shody zcela nezbytné.

TÜV SÜD zajišťuje veškeré testování pro EMC

TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný hodnotit výrobky z hlediska shody s požadavky směrnice EU o EMC (2014/30/EU) a schvaluje používání značky CE. Jsme předním poskytovatelem komplexních testovacích a certifikačních služeb a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

Technici společnosti TÜV SÜD jsou aktivními členy mezinárodních poradních sborů a podílejí se na aktivitách v oblasti vývoje norem, a díky tomu vám mohou zprostředkovat nejnovější informace o současných a měnících se požadavcích. Společnost TÜV SÜD a její certifikační značka jsou po celém světě jednoznačně uznávány jako symboly kvality a bezpečnosti, a přispějí tak ke zvýšení důvěry ve vaši značku.

Služby a odborné znalosti směrnice EMC poskytované společností TÜV SÜD

Nabízíme řadu služeb, které pomáhají výrobcům a distributorům získat přístup na trh EU a ke kterým patří:

  • výklad požadavků směrnic EU
  • posouzení a zprávy o zkouškách elektromagnetických emisí a odolnosti
  • vytváření zkušebních protokolů a další dokumentace
  • stanoviska a zprávy notifikovaného subjektu
  • poradenství ohledně prohlášení o shodě a používání označení CE na vašem výrobku

Testování a hodnocení EMC můžeme provádět v našich plně akreditovaných laboratořích nebo přímo na vašem pracovišti. 

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION