Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Směrnice CE EMC

Díky nám dokážete snížit rizika a zvýšit efektivitu vašeho podnikání

Co jsou zkoušky elektromagnetické kompatibility?

Testováním elektromagnetické kompatibility (EMC) se hodnotí úroveň elektromagnetických emisí vytvářených zařízením. Zkouška určí potenciál zařízení ovlivňovat jiná zařízení v okolí, stejně jako možnost, že bude samo ovlivněno jejich elektromagnetickými emisemi. Testování pomáhá značkám vyhovět směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě, která vyžaduje, aby se značky buď samo-certifikovaly, nebo využily služby notifikovaného subjektu EU, který po dokončení zkoušek udělí výrobku označení CE.

Proč je směrnice o elektromagnetické kompatibilitě důležitá?

U mnoha elektronických výrobků, které jsou dováženy, uváděny na trh nebo prodávány v EU, je vyžadována shoda se směrnicí EU o EMC. U výrobků označených značkou CE se předpokládá, že splňují požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě i požadavky dalších příslušných předpisů.

Stručně řečeno, pokud chcete se svou značkou elektroniky oslovit více než 500 milionů spotřebitelů v EU a Evropském hospodářském prostoru, je dosažení shody zcela nezbytné.

TÜV SÜD zajišťuje veškeré testování pro EMC

TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný hodnotit výrobky z hlediska shody s požadavky směrnice EU o EMC (2014/30/EU) a schvaluje používání značky CE. Jsme předním poskytovatelem komplexních testovacích a certifikačních služeb a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

Technici společnosti TÜV SÜD jsou aktivními členy mezinárodních poradních sborů a podílejí se na aktivitách v oblasti vývoje norem, a díky tomu vám mohou zprostředkovat nejnovější informace o současných a měnících se požadavcích. Společnost TÜV SÜD a její certifikační značka jsou po celém světě jednoznačně uznávány jako symboly kvality a bezpečnosti, a přispějí tak ke zvýšení důvěry ve vaši značku.

Služby a odborné znalosti směrnice EMC poskytované společností TÜV SÜD

Nabízíme řadu služeb, které pomáhají výrobcům a distributorům získat přístup na trh EU a ke kterým patří:

  • výklad požadavků směrnic EU
  • posouzení a zprávy o zkouškách elektromagnetických emisí a odolnosti
  • vytváření zkušebních protokolů a další dokumentace
  • stanoviska a zprávy notifikovaného subjektu
  • poradenství ohledně prohlášení o shodě a používání označení CE na vašem výrobku

Testování a hodnocení EMC můžeme provádět v našich plně akreditovaných laboratořích nebo přímo na vašem pracovišti. 

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail E-ssentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive E-ssentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

Healthcare and Medical Devices Essentials
Newslettery

Healthcare & Medical Devices E-ssentials

Your regular update for technical and industry information

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa