ISO 26262 Functional Safety Certified Programme

Program certifikace funkční bezpečnosti (FSCP) ISO 26262

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je FSCP?

Program certifikace funkční bezpečnosti (FSCP) je program certifikace personálu, který prokazuje odbornost jednotlivce v oblasti normy funkční bezpečnosti IEC 61508 a souvisejících průmyslových specifických norem, jako je ISO 26262 pro automobilový průmysl. Po úspěšném dokončení programu FSCP získá odborník certifikaci FSCP, která prokazuje jeho kvalifikaci, znalosti a zkušenosti v automobilovém průmyslu.

Proč je FSCP podle normy ISO 26262 důležité?

Získání certifikace FSCP ISO 26262 poskytuje odborníkům na funkční bezpečnost a jejich společnostem mnoho výhod:

 • Potvrzuje, že splňujete požadavky oboru a normy ISO 26262
 • Prokazuje vaše znalosti funkční bezpečnosti pomocí všeobecně uznávané certifikace a vy se stáváte součástí oficiálního seznamu odborníků na funkční bezpečnost TÜV SÜD
 • Vylepšuje vaši kariéru o pozici technika, odborníka nebo experta v oblasti funkční bezpečnosti
 • Pomáhá vám udržet si konkurenční výhodu budováním interních kompetencí pro efektivní řešení projektů funkční bezpečnosti

Certifikace FSCP ISO 26262 TÜV SÜD je všeobecně uznávána

Jako mezinárodně akreditovaný zkušební orgán normy ISO 26262 je TÜV SÜD jedním z předních světových odborníků na funkční bezpečnost a zakládajícím účastníkem při stanovování normy ISO 26262. Náš tým pro funkční bezpečnost byl založen před více než 30 lety a za tu dobu dosáhl velmi přesvědčivých výsledků. Dnes poskytujeme služby v oblasti zkoušek výrobcům příslušenství OEM a automobilovým dodavatelům po celém světě a jsme celosvětově uznáváni jako důvěryhodný a nezávislý partner v automobilovém průmyslu.

Naše programy odborné přípravy vám poskytnou nejnovější znalosti o funkční bezpečnosti a osvědčené postupy. Naši vysoce zkušení vedoucí kurzů vám budou nápomocní po celou dobu školení – budou odpovídat na vaše dotazy a předávat vám základní znalosti.

Když složíte kvalifikační zkoušku, vystavíme vám odpovídající certifikát FSCP stvrzený podpisem a uvádějící vaši kvalifikaci. Dále vás zařadíme do seznamu na našem webu.

Služby TÜV SÜD v oblasti FSCP ISO 26262 pro odborníky v automobilovém průmyslu

Jako akreditovaný poskytovatel služeb nabízí TUV SUD příležitost ověřit si odborné znalosti v oblasti funkční bezpečnosti. Nabízíme tři úrovně certifikace, které zajišťují, že odborníci na funkční bezpečnost jsou certifikováni podle nejvyšších standardů kvality. Po absolvování zkoušek vám předložíme certifikát TÜV SÜD, který potvrzuje úroveň vašich znalostí a titul. Všechny celosvětově uznávané zkoušky se konají v anglickém jazyce.

 • Úroveň 1: Technik funkční bezpečnosti ISO 26262

  Kandidáti jsou hodnoceni na základě svých základních znalostí normy ISO 26262.

  Zkouška: 3 hodiny, otázky s možností výběru

 • Úroveň 2: Odborník v oblasti funkční bezpečnosti ISO 26262

  Kandidáti jsou hodnoceni na základě svých základních znalostí normy ISO 26262 a schopnosti tuto normu prakticky využívat.

  Předpoklady:
  • Až šest let praxe v oboru (v závislosti na akademické kvalifikaci: Bakalářské studium se počítá za 2 roky, magisterský titul za 3 roky, Ph.D. za 4 roky)
  • Dvě reference jako důkaz účasti na 2 projektech funkční bezpečnosti
 • Úroveň 3: Expert v oblasti funkční bezpečnosti ISO 26262

  Kandidáti jsou hodnoceni na základě svých základních znalostí normy ISO 26262 a schopnosti tuto normu prakticky využívat.

  Předpoklady:
  • Až 10 let praxe v oboru (v závislosti na akademické kvalifikaci: Bakalářské studium se počítá za 2 roky, magisterský titul za 3 roky, Ph.D. za 4 roky)
  • Dvě zhotovené případové studie prokazující hluboké znalosti a uplatňování praktických bezpečnostních postupů v obchodním prostředí
  • Kompetence v rámci komunikace o funkční bezpečnosti

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION