Functional safety training automotive ISO 26262

Školení v automobilovém průmyslu podle ISO 26262

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Na základě našich dlouholetých praktických zkušeností v oblasti funkční bezpečnosti a našeho aktivního členství v příslušných normalizačních orgánech vám poskytujeme potřebné odborné znalosti týkající se normy ISO 26262 navržené speciálně pro automobilový průmysl.

Cílová skupina školení ISO 26262 v automobilovém průmyslu

Školení je cílené na vývojáře, testery, vedoucí projektů, zástupce kvality a bezpečnostní pracovníky, kteří se zaměřují především na vývoj programovatelných elektronických bezpečnostních systémů a jejichž cílem je realizovat tento vývoj na základě uznávané mezinárodní normy ISO 26262.

Obsah a moduly školení ISO 26262 v automobilovém průmyslu

Nabízíme 6 modulů, které lze objednat jednotlivě nebo v kombinaci:

Modul 1: Přehled funkční bezpečnosti a FSM podle normy ISO 26262, odstavců 2, 8, 9

Nový kurz ISO 26262, modul 1 „Řízení funkční bezpečnosti“ představuje celodenní úvod do funkční bezpečnosti pro automobilový průmysl. Účastníci získají obecný přehled o normě ISO 26262 a hlavních plánovacích činnostech pro vývoj související s bezpečností. Budou jim podrobně vysvětleny odstavce 2, 8 a 9 normy ISO 26262 a související činnosti. Kurz je ideální pro vedoucí pracovníky, manažery, vedoucí projektů, bezpečnostní manažery a všechny uživatele IEC 26262, kteří chtějí získat přehled o dalších činnostech nad rámec standardního vývojového procesu. Po absolvování kurzu budou znát všechny kroky životního cyklu bezpečnosti podle ISO 26262 a bezpečnostní činnosti, kterým je třeba se věnovat.    

Modul 2: Od rozboru rizik po návrh systému podle normy ISO 26262, odstavců 3, 4, 8, 9

ISO 26262, modul 2 „Od rozboru rizik po návrh systému“ je celodenní kurz zaměřený na odstavec 3 – Vývoj koncepce, odstavec 4 – Návrh systému a části odstavců 8 a 9. Modul 2 je primárně zaměřen na ty, kdo odpovídají za vytváření a zpracování projektů funkčního, koncepčního a systémového vývoje, a na všechny uživatele ISO 26262. Během kurzu a při praktických cvičeních v malých skupinách se účastníci seznámí s principy vypracování rozboru rizik a odvozování bezpečnostních cílů a parametrů a naučí se je používat jako základ pro navrhování funkční bezpečnostní koncepce. Kromě toho se seznámí s vytvářením specifikací systémových požadavků a naučí se, jak se v systémové fázi vyvíjí koncept technického zabezpečení. Dozvědí se o zvláštnostech různých rolí, jako je OEM úrovně 1 a úrovně 2, a o praktickém významu pro automobilový průmysl v této systémové fázi. Po absolvování tohoto modulu budou účastníci obeznámeni s hlavními kroky při vývoji koncepce a systému podle IEC 26262 a s předpoklady, které musí být stanoveny pro fáze vývoje hardwaru a softwaru.

Modul 3: Vývoj a hodnocení bezpečnostního hardwaru podle normy ISO 26262, odstavců 5, 8, 9

Náš kurz ISO 26262, modul 3 „Vývoj a hodnocení bezpečnostního hardwaru“, je celodenní školení poskytující úvod do požadavků uvedených v odstavcích 5, 8 a 9 této normy. Požadavky na vývoj bezpečnostního hardwaru jsou prezentovány a vysvětleny během cvičení zaměřeného na vytvoření metriky odolnosti vůči chybám hardwaru FMEDA. Účastníci se seznámí s jednotlivými nezbytnými procesy a činnostmi, které jsou rozhodující pro vývoj hardwaru. Modul 3 je zaměřen zejména na ty, kdo jsou odpovědní za vytváření a zpracování projektů vývoje hardwaru a softwaru, jakož i všechny uživatele ISO 26262. Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci obeznámeni s klíčovými souvislostmi mezi vývojem systému, vývojem hardwaru a požadavky na software z perspektivy dodavatelů odpovědných za dodání hardwaru.    

Modul 4: Vývoj a hodnocení bezpečnostního softwaru podle normy ISO 26262, odstavců 6, 8, 9

Celodenní kurz ISO 26262, modul 4 „Vývoj a hodnocení bezpečnostního softwaru“ poskytuje účastníkům informace o nezbytných procesech a testovacích činnostech, které jsou rozhodující pro vývoj bezpečnostního softwaru. Požadavky uvedené v odstavcích 6, 8 a 9 jsou strukturovaně rozebírány na základě cyklu vývoje softwaru a podloženy praktickými ukázkami. Účastníci se seznámí s HSI a budou schopni navázat spojení s vývojem hardwaru. Modul 4 je zaměřen zejména na ty, kdo jsou odpovědní za vytváření a zpracování projektů vývoje hardwaru a softwaru, jakož i všechny uživatele ISO 26262. Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci obeznámeni s klíčovými souvislostmi mezi vývojem systému, vývojem hardwaru a požadavky na software z perspektivy dodavatelů odpovědných za dodání hardwaru.

Modul 5: FTA a FMEA

Modul 5 „Role a aplikace analýzy bezpečnosti“ je celodenní školení zaměřené na efektivní využití úloh analýzy bezpečnosti při vývoji souvisejícím se zabezpečením. V kurzu budou také vysvětleny související činnosti pro vývoj hardwaru a plánování bezpečnostních činností. Na praktických příkladech budou účastníkům přiblíženy požadavky normy ISO 26262 na pravděpodobnost a znalosti nezbytných vstupních údajů pro provedení systému FMEA a analýzy stromu poruchových stavů FTA. Modul 5 je určen zejména pracovníkům v oblasti řízení jakosti, manažerům, vedoucím projektů, bezpečnostním manažerům a všem uživatelům ISO 26262, kteří chtějí získat přehled o dalších činnostech nad rámec standardního vývojového procesu. Po absolvování tohoto modulu budou účastníci obeznámeni s nejdůležitějšími kroky analýzy „S-FMEA“ a „FTA“ a s tím, jaké role odhalují životní cykly bezpečnosti.

Modul 6: FMEDA

Náš kurz ISO 26262, modul 6 „Analýza zabezpečení hardwaru – FMEDA“ je dvoudenní školení, které účastníkům poskytne specializované znalosti o požadavcích normy ISO 26262 – svazek 5 pro vývoj FMEDA. Potřebné požadavky pro vývoj bezpečnostního hardwaru jsou představeny prostřednictvím cvičení na vývoj hardwarového obvodu. Účastníci se seznámí s procesy a činnostmi, které jsou nezbytné pro vývoj metrik. Modul 6 je určen zejména pro osoby odpovědné za hardware, které se účastní životního cyklu bezpečnosti ISO 26262. Na konci školicího dne budou mít potřebné podrobné znalosti pro vývoj hardwarových metrik.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION