Autonomous Driving - Achieve a smooth roll out of your automated technologies

Autonomní řízení

Dosahujte hladkého rozvinutí vašich automatizovaných technologií

Dosahujte hladkého rozvinutí vašich automatizovaných technologií

Co je autonomní testování vozidel?

Vzhledem k tomu, že se vysoce automatizované řízení a autonomní vozidla dále vyvíjejí, existuje mezi spotřebiteli a regulačními orgány paralelní očekávání, že tyto technologie budou důkladně testovány, aby byla zajištěna jejich celková bezpečnost, jakož i posouzení jejich kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů v důsledku zvýšené rozmanitosti softwaru a použitých komunikačních rozhraní.

Aby se dosáhlo širokého přijetí zákazníkem, musí si průmysl být jisti bezpečností řidičů i životního prostředí. Proto musí být zajištěna komunikace uvnitř vozidla s ostatními vozidly (V2V), infrastrukturou (V2I) a prostředím, včetně komunikace s jinými zařízeními (V2D) a dalšími sítěmi (V2N). Je třeba vyvinout nové autonomní přístupy k testování vozidel, které kombinují testy reálných slov a virtuálních simulací, a příslušné předpisy pro stanovení standardů v celém odvětví, aby se posílilo zavádění technologií bez řidiče.

Autonomous Driving

Proč je testování autonomních vozidel důležité?

S postupujícím vývojem autonomních technologií řízení je nezbytné získat pomocí důkladných bezpečnostních testů autonomních vozidel důvěru cestujících, aby bylo možné autonomní technologie řízení používat na veřejných silnicích. TÜV SÜD podporuje plynulé zavádění automatizovaných technologií pro automatizovanou jízdu a připojená vozidla poskytováním řešení, která:

 • řeší stávající výzvy definováním nových kritérií pro posouzení bezpečnosti pro automatizované technologie a technologie připojení
 • zaujímají k posouzení bezpečnosti a zabezpečení v reálném prostředí integrovaný přístup založený na scénářích
 • umožňují dosahovat reprodukovatelných výsledků požadovaných pro schválení typu a potvrzení bezpečnosti výrobku
 • šetří čas a peníze díky účinnému přístupu hybridního testování, který kombinuje metody virtuálního a terénního testování
 • používají pro testování na trati samostatně vyvinuté vozidlo s vysoce přesným dálkovým ovládáním, což umožňuje vozidla s autonomním řízením testovat v přesně definovaných a reprodukovatelných scénářích    

Odborné znalosti TÜV SÜD v oblasti bezpečnosti autonomních vozidel

TÜV SÜD spolupracuje s předními OEM výrobci a dodavateli z automobilového průmyslu po celém světě a více než 100 let je špičkou v testování vozidel. V době vysoce automatizovaného řízení můžeme čerpat z našich rozsáhlých zkušeností s testováním a srovnáváním pokročilých asistenčních systémů.

Kromě toho jsme součástí výborů pro normalizaci, které usnadňují zavádění automatizovaných technologií řízení definováním právního rámce a předpisů pro schvalování typu, jakož i různých globálních projektů, které vyvíjejí a zavádějí vhodné zkušební metodiky pro zajištění bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti autonomních vozidel. V rámci naší mezinárodní sítě obchodních společností, univerzit, regulačních orgánů a výzkumných ústavů vás podporujeme v bezpečném vývoji a hladkém celosvětovém zavádění vašich automatizovaných technologií.

Jsme úzce spojeni s řadou globálních projektů vysoce autonomního řízení:

 • IAMTS: Mezinárodní aliance pro testování a standardizaci mobility (IAMTS) byla založena společností TÜV SÜD společně s SAE International, Čínským centrem pro automobilové technologie a výzkum (CATARC), Šanghajským centrem pro inteligentní automobily (SIAC), a Mezinárodním centrem pro dopravní inovace (ITIC). Jako globální členská aliance organizací zapojených do testování, standardizace a certifikace systémů a služeb pokročilé mobility se řídí posláním vyvíjet a rozvíjet mezinárodní portfolio zkušeben inteligentní mobility, které splňují nejvyšší standardy kvality implementace a provozu.
 • PEGASUS: V Německu je TÜV SÜD jedinou technickou zkušební organizací, která se účastní vládního projektu PEGASUS německého federálního ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi), což je průmyslové sdružení se 16 průmyslovými a výzkumnými partnery zaměřené na posuzování a ověřování vysoce automatizovaných systémů řízení na dálnicích.
 • CETRAN: TÜV SÜD spolupracuje se singapurským Centrem excelence pro testování a výzkum autonomních vozidel (CETRAN) na řešení nových výzev v oblasti vývoje regulace a funkční bezpečnosti autonomních vozidel v městském prostředí.
 • openGENESIS: Jedná se o společný projekt TÜV SÜD ve spolupráci s Německým výzkumným střediskem pro umělou inteligenci (DFKI), jehož cílem je certifikace systémů založených na umělé inteligenci (AI) používaných při autonomním řízení a vytvoření „testu silniční způsobilosti“ pro algoritmy.

Služby TÜV SÜD v oblasti autonomních vozidel

Náš globální tým a síť multidisciplinárních odborníků s vámi spolupracují na řešení nových výzev v daném oboru:

 • Posouzení systému a účinnosti

  Aby byla zajištěna vhodná homologace, vyvíjejí naše vývojové týmy účinná řešení pro posuzování bezpečnosti a zabezpečení včetně testování funkční bezpečnosti, analýzy kvality a posuzování výkonu.

 • Kombinované přístupy k testování

  Protože testování vozidel v reálném světě již nebude stačit k modelování široké řady scénářů autonomních vozidel, je nutné definovat nová hodnotící kritéria s využitím kombinace virtuálních simulací, fyzického testování na zemi nebo v terénu a dalších údajů (např. údajů z provozu v terénu a údajů o nehodách).
  TÜV SÜD proto vyvíjí simulační a testovací rámec, který umožňuje testování a analýzu více scénářů, prostředí, systémových konfigurací a charakteristik řidičů.

 • Opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti

  Se zvyšující se úrovní propojení zařízení se také zvyšuje riziko útoků hackerů na elektronické systémy vozidel, které by mohly mít dopad na bezpečnost silničního provozu a soukromí dat. S využitím mezinárodní odbornosti TÜV SÜD v oblasti IT jsou vyvíjena nová řešení pro analýzu rizik a ochranu osobních údajů, jejichž účelem je reagovat na nové hrozby.

 • Vývoj regulace autonomních vozidel

  Pro usnadnění zavádění automatizovaných technologií řízení je TÜV SÜD součástí výborů pro normalizaci, které revidují stávající globální předpisy v oblasti autonomních vozidel a vyvíjejí nové.

 • Homologační služby pro provozování automatizovaných vozidel na veřejných komunikacích

  TÜV SÜD podporuje schvalování automatizovaných vozidel, prototypů a experimentálních vozidel poskytováním různých technických poradenských služeb, přípravou příslušných dokumentů, poskytováním informací o katalogu bezpečnostních konceptů a zkoušek, vytvářením kontrolních seznamů požadavků a poskytováním povolení pro AV.  

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list

Speciální projekty

Zjistit více

Produktový list
ADAS banner
Bílá kniha

Bílá kniha ADAS

Zjistit více

Interior view of an car with illustrations in the front
Bílá kniha

Bílá kniha ALKS

Zjistit více

Funkční bezpečnost
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION