Interior view of an car with illustrations in the front

Bílá kniha ALKS

Virtuální homologace systému ALKS podle normy UNECE R157

Virtuální homologace systému ALKS podle normy UNECE R157

Prokázat přijatelnost rizika automatizovaného řízení vyžaduje rozsáhlý výzkum náročnosti zvládání reálného provozu. UNECE R157 je prvním předpisem, který formalizuje myšlenku virtualizace hlavních částí procesu validace a homologace. Tato Bílá kniha se zabývá doporučeným postupem pro virtuální homologaci systému automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu (ALKS) podle ustanovení normy UNECE R157, včetně zkušebních postupů pro prokázání bezpečnosti systému.


proč byste si měli stáhnout tuto bílou knihu?

  • Předpis UNECE R157 pro schvalování vozidel s ALKS je prvním předpisem, který formalizuje myšlenky virtualizace hlavních částí procesu validace a homologace.
  • Autoři normy UNECE R157 nejenže definovali pevný soubor testovacích případů, ale také rozšířili předepsaný soubor testů o požadavek na dosažení vyšších principů, jako je přijatelné riziko.
  • Následující oddíly popisují metodu virtuálního hodnocení, která se používá k určení toho, zda je riziko pro ALKS přijatelné, podle pokynů UNECE R157. 
  • Podle těchto pokynů hraje simulace zásadní roli při argumentaci bezpečnosti. 

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION