ADAS banner

Bílá kniha ADAS

Úvahy o funkční bezpečnosti pro autonomní řízení a pokročilé asistenční systémy řidiče

Úvahy o funkční bezpečnosti pro autonomní řízení a pokročilé asistenční systémy řidiče

Vzhledem k tomu, že většina nových osobních silničních vozidel je nyní vyráběna s určitou formou asistenčního modulu, vypadá budoucnost pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) a autonomního řízení (AD) velmi pozitivně. Protože však porucha může mít pro lidi, kteří se v těchto vozidlech nebo v jejich blízkosti nacházejí, katastrofální následky, je bezpečnost prvořadá. Tato Bílá kniha zkoumá současnou situaci na trhu s AD/ADAS, včetně typů vozidel, která tyto inovativní technologie integrují, a vnímání koncových uživatelů. Probereme také příslušné normy funkční bezpečnosti a prozkoumáme otázky a úvahy týkající se funkční bezpečnosti vozidel AD/ADAS.


PROČ BYSTE SI MĚLI STÁHNOUT TUTO BÍLOU KNIHU?

  • Pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS) a autonomní řízení (AD) se s rozvojem strojového učení pomalu, ale jistě stávají realitou. Zatímco umělá inteligence (AI) poskytující asistenci je hlavní hnací silou inovací AD/ADAS, funkční bezpečnost je pro budoucnost vozidel AD/ADAS rovněž zásadní.
  • Funkční bezpečnost je disciplína, která musí být zohledněna při vývoji všech částí systému vozidla, včetně architektonického návrhu, softwarových a hardwarových součástí.  
  • I jediná porucha může ohrozit bezpečnost a může dokonce vyvolat kaskádu poruch. Zajištění funkční bezpečnosti je proto pro výrobce těchto vozidel a jejich systémů prioritou.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION