Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Elektromagnetická kompatibilita

Přinášíme skutečné obchodní výhody napříč klíčovými segmenty

Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

Středisko Testování elektroniky divize Mobility TÜV SÜD Czech rozšířilo od ledna 2018 své kapacity o novou EMC laboratoř v Bezděčíně. Nové pracoviště plní nejnovější požadavky legislativy i zákazníků v oblasti testování komponentů. V této lokalitě již provozujeme centrum pasivní bezpečnosti a nové EMC pracoviště tak dále rozšiřuje komplexitu místních služeb.

Naše služby

 • Schvalovací zkoušky z hlediska elektromagnetické kompatibility vozidel a příslušenství podle EHK 10.03, 72/245/EHS*2009/19/ES, 97/24 kap. 8 a příslušných norem ISO, podobné zkoušky podle národní legislativy – nařízení Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002, ČSN EN ISO 14 982 – zemědělské stroje, ISO 13 766 – strojní zařízení pro zemní práce

 • Zkouška impulsní odolnosti elektronických zařízení podle ISO 7637 a české normy ČSN 30 401

 • Měření rušivých svorkových napětí vyzařovaných do sítě vozidla

 • Měření elektromagnetického rušení anténou a na umělé síti podle CISPR 12 a CISPR 25 a norem od nich odvozených

 • Zkoušení elektromagnetické odolnosti metodou BCI a anténní metodou

 • Zvláštní normy výrobců, např. VW TL 965

 • Zkouška odolnosti proti elektrickým výbojům podle norem ISO 10605, EN 61000-4-2 a podobných předpisů

přínosy pro vaše podnikání

 • Zkoušení, technické zpracování a schvalování prováděné v rámci jedné společnosti
 • Odborné schopnosti, kvalita a bezpečnost TÜV SÜD
 • Rychlost a pružnost v automobilové technice
 • Výhoda středoevropských/východoevropských nákladů
 • Celosvětová podpora prostřednictvím sítě odborných středisek

Nová EMC laboratoř

PROHLEDAT

Produktový list

Zkoušky komponentů

Zjistit více

Elektronika teaser
Produktový list

Elektronika

Zjistit více

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa