Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

ISO 27018

Certifikace cloudových služeb

Co je ISO 27018 a jak pomáhá odlišit vaši firmu od ostatních?

Vzhledem k nárůstu případů porušení zabezpečení osobních údajů a k novým předpisům, jako je GDPR, potřebuje každá firma, která ukládá soukromé údaje svých zákazníků do vašeho cloudu, ujištění, že ochranu soukromých údajů berete vážně. Norma ISO 27108, která byla představena v roce 2014, poskytuje rámec pro hodnocení toho, jak dobře firmy chrání osobní údaje (OÚ) ve veřejných cloudech.

Zásady ISO 27018 pomáhají chránit vysoce citlivé nebo kritické OÚ vaší organizace a vašich zákazníků. Norma zahrnuje také ustanovení pro dohody o důvěrnosti se zaměstnanci CSP/CSC ohledně zpracování OÚ a souvisejícího školení. Ačkoli norma ISO/IEC 27018 není povinná, je stále více uznávána jako oborový standard.

Jaké jsou výhody certifikace ISO/IEC 27018 pro vaši firmu?

Pokud ukládáte jakékoliv OÚ v cloudovém prostředí, audity souladu s ISO 27018 mohou být neocenitelné. Posouzení vám pomůže identifikovat případná zranitelná místa ve vaší architektuře a rychle je vyřešit.

Certifikace přináší několik klíčových výhod:

  • Dodržování osvědčených postupů – Audity ISO 27018 vám pomohou dodržovat osvědčené postupy týkající se ochrany OÚ v cloudu, takže si můžete být jisti, že vaše prostředí jsou bezpečná
  • Omezení rizika a možnosti poškození pověsti – Ochraňte čtení, skladování, přenos a zpracování dat OÚ v cloudu prostřednictvím pokynů ISO 27018 a vyhněte se narušení údajů, které by vás mohlo poškodit
  • Získání konkurenční výhody – Jelikož certifikaci ISO 27018 získává stále více organizací, ty, které ji nemají, mohou mít problém se získáváním nových smluv
  • Jasně definovaná odpovědnost – ISO 27018 pomáhá definovat, za které oblasti OÚ nesete odpovědnost vy a o které se musí starat vaši zákazníci. To zvyšuje srozumitelnost a zabraňuje nedorozuměním.
  • Získání důvěry zákazníků– Externí certifikace společností TÜV SÜD prokazuje váš závazek v oblasti bezpečnosti informací. Mnoho nových zákazníků v oblasti cloudu bude nyní požadovat důkaz, že jste v cloudu schopni OÚ ochránit, a mohou také vyžadovat, abyste to prokázali vyplněním rozsáhlých kontrolních seznamů. Jednoduchým předložením certifikace ISO 27018 ušetříte čas a úsilí, které byste jinak strávili poskytováním těchto informací.

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa