ISO 27018

ISO 27018

Certifikace cloudových služeb

Certifikace cloudových služeb

Co je ISO 27018 a jak pomáhá odlišit vaši firmu od ostatních?

Vzhledem k nárůstu případů porušení zabezpečení osobních údajů a k novým předpisům, jako je GDPR, potřebuje každá firma, která ukládá soukromé údaje svých zákazníků do vašeho cloudu, ujištění, že ochranu soukromých údajů berete vážně. Norma ISO 27108, která byla představena v roce 2014, poskytuje rámec pro hodnocení toho, jak dobře firmy chrání osobní údaje (OÚ) ve veřejných cloudech.

Zásady ISO 27018 pomáhají chránit vysoce citlivé nebo kritické OÚ vaší organizace a vašich zákazníků. Norma zahrnuje také ustanovení pro dohody o důvěrnosti se zaměstnanci CSP/CSC ohledně zpracování OÚ a souvisejícího školení. Ačkoli norma ISO/IEC 27018 není povinná, je stále více uznávána jako oborový standard.

Jaké jsou výhody certifikace ISO/IEC 27018 pro vaši firmu?

Pokud ukládáte jakékoliv OÚ v cloudovém prostředí, audity souladu s ISO 27018 mohou být neocenitelné. Posouzení vám pomůže identifikovat případná zranitelná místa ve vaší architektuře a rychle je vyřešit.

Certifikace přináší několik klíčových výhod:

  • Dodržování osvědčených postupů – Audity ISO 27018 vám pomohou dodržovat osvědčené postupy týkající se ochrany OÚ v cloudu, takže si můžete být jisti, že vaše prostředí jsou bezpečná
  • Omezení rizika a možnosti poškození pověsti – Ochraňte čtení, skladování, přenos a zpracování dat OÚ v cloudu prostřednictvím pokynů ISO 27018 a vyhněte se narušení údajů, které by vás mohlo poškodit
  • Získání konkurenční výhody – Jelikož certifikaci ISO 27018 získává stále více organizací, ty, které ji nemají, mohou mít problém se získáváním nových smluv
  • Jasně definovaná odpovědnost – ISO 27018 pomáhá definovat, za které oblasti OÚ nesete odpovědnost vy a o které se musí starat vaši zákazníci. To zvyšuje srozumitelnost a zabraňuje nedorozuměním.
  • Získání důvěry zákazníků– Externí certifikace společností TÜV SÜD prokazuje váš závazek v oblasti bezpečnosti informací. Mnoho nových zákazníků v oblasti cloudu bude nyní požadovat důkaz, že jste v cloudu schopni OÚ ochránit, a mohou také vyžadovat, abyste to prokázali vyplněním rozsáhlých kontrolních seznamů. Jednoduchým předložením certifikace ISO 27018 ušetříte čas a úsilí, které byste jinak strávili poskytováním těchto informací.

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION