TISAX: Information security for the automotive industry

Certifikace a školení TISAX

Vaše cesta k získání známky TISAX

Vaše cesta k získání známky TISAX

Co je TISAX?

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je mechanismus výměny hodnocení pro zabezpečení informací v automobilovém průmyslu. Certifikace TISAX potvrzuje, že systém řízení bezpečnosti informací společnosti splňuje definované úrovně zabezpečení, a umožňuje sdílení výsledků posouzení na specializované platformě.

 

Proč je zabezpečení informací důležité pro výrobce OEM

Výrobce originálních zařízení (OEM) spolupracuje při navrhování, výrobě a distribuci svých vozidel s mnoha společnostmi v hodnotovém řetězci. Pro usnadnění spolupráce výrobce OEM se základnou dodavatelů často sdílí důvěrné informace, například návrhy prototypů. Pokud nejsou cenná data účinně chráněna, může při výměnách v dodavatelském řetězci docházet ke ztrátám, manipulacím nebo dokonce ke krádežím obchodních tajemství. Je proto v zájmu výrobců OEM ujistit se, že jejich dodavatelé a partneři, včetně marketingových a prodejních organizací, mají zavedený spolehlivý systém řízení bezpečnosti informací ještě předtím, než s nimi uzavřou smlouvu.

 

Výhody vlastnictví známky TISAX

Německá Asociace automobilového průmyslu (VDA) vytvořila pro potřeby zabezpečení informací v automobilovém průmyslu soubor všeobecně uznávaných bezpečnostních požadavků a vydala je v katalogu známém jako VDA Information Security Assessment (ISA). Certifikace TISAX je založena na požadavcích ISA.

Známka TISAX usnadňuje společnostem sdílení stavu zabezpečení informací, což přináší tyto výhody:

  • úsporu času a nákladů díky zamezení duplicitního posuzování podle požadavků zákazníka
  • získání konkurenční výhody splněním přísných požadavků a budováním důvěry zákazníků
  • ochranu kritických údajů a omezení rizik

 

Podrobný průvodce získáním certifikace TISAX

Společnosti k procesu certifikace TISAX často přistupují na žádost potenciálního zákazníka. Jiní tento proces zahajují, aby si zajistili dobrou pozici pro budoucí příležitosti. Vaše individuální cesta k certifikaci TISAX bude záviset na vašich cílech a také na stavu vašeho současného systému zabezpečení informací. Bez ohledu na zvolenou cestu nabízí TÜV SÜD školení a certifikační služby, které vás provedou celým procesem krok za krokem.

Proces TISAX se skládá ze dvou fází: přípravy a certifikace

Cesta k certifikaci TISAX

 

Příprava na vaše posouzení TISAX

V prvním kroku identifikujte požadavky, které vaše společnost řeší, a porovnejte je se zavedeným systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS).

  • Pokud vaše společnost dosud nemá zavedený účinný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), jednou z možností by mohlo být zavedení ISMS podle přední normy pro systémy řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001. Implementace a certifikace podle normy ISO/IEC 27001 není podmínkou k získání certifikace TISAX, avšak zajistí celkové efektivní řízení bezpečnosti informací ve vaší společnosti. Kromě toho představuje solidní základ pro následné posouzení TISAX. Společnost TÜV SÜD nabízí veřejná školení na podporu zavádění ISMS, jakož i auditní a certifikační služby pro společnosti, které mají zájem o ISMS podle normy ISO/IEC 27001.
  • Proces certifikace TISAX začíná důkladným sebehodnocením. Dobrá znalost požadavků a kritérií TISAX je pro interní analýzu zásadní a může vám pomoci přijmout nezbytná opatření k odstranění kritických nedostatků před externím auditem. Společnost TÜV SÜD poskytuje komplexní školení pro odborníky, kteří se chtějí dozvědět více o požadavcích a struktuře TISAX, včetně procesu certifikace.

Proces posouzení TISAX

Po úvodním a povinném sebehodnocení následuje posouzení třetí stranou. Audit může vyžadovat buď kontrolu věrohodnosti na základě dokumentace (úroveň posouzení 2), nebo komplexnější inspekci na místě (úroveň posouzení 3). Po úspěšném dokončení auditu nahraje auditor do vaší platformy TISAX závěrečnou zprávu včetně známky TISAX pro vaši společnost. Po získání vašeho souhlasu mohou výrobci OEM a další partneři přistupovat k vašemu statusu TISAX, čímž získají potvrzení od třetí strany o vašem úsilí v oblasti zabezpečení.

Společnost TÜV SÜD byla schválena společností ENX k provádění posouzení TISAX a k vydávání příslušných zpráv a odznaků. Až se budete registrovat jako účastník na platformě TISAX, zvolte jako auditora společnost TÜV SÜD.
 

Proč zvolit TÜV SÜD?

TÜV SÜD je předním poskytovatelem auditorských služeb a školení v oblasti norem pro systémy řízení. Díky mezinárodní síti auditorů a širokému portfoliu školení pomáháme zákazníkům po celém světě dosáhnout stabilního provozu a vyšší výkonnosti.

 

Seznamte se s požadavky norem ISO/IEC 27001 a TISAX a připravte se na bezproblémové posouzení

TÜV SÜD poskytuje veřejná školení pro odborníky a firmy všech velikostí a odvětví. Více než 300 odborníků na více než 80 místech poskytuje nejmodernější technické a manažerské kvalifikační programy využívající efektivní a prakticky orientovaný přístup. Naše kvalifikace a certifikáty zaměstnanců splňují nejvyšší standardy kvality a těší se vynikající celosvětové pověsti.

 Podívejte se na naše školení a odborné kurzy

 

Certifikujte své systémy řízení podle norem ISO/IEC 27001 a TISAX a získejte důvěru zákazníků

Zkušení auditoři TÜV SÜD mají akreditaci a odborné znalosti potřebné k provádění auditů ISO/IEC 27001 napříč různými obory. Kromě toho společnost TÜV SÜD provádí na základě schválení společností ENX posouzení TISAX pro automobilový průmysl. Prostřednictvím naší celosvětové sítě odborníků můžeme poskytovat certifikační služby, ať je vaše firma kdekoli. Certifikační značka TÜV SÜD je uznávaná napříč odvětvími coby symbol bezpečnosti a transparentnosti.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION