ISO 28000

ISO 28000

Systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce

Systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce

Co je ISO 28000 a jak může pomoci vaší firmě?

ISO 28000 je norma osvědčených postupů pro systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce. V dnešní ekonomice se dodavatelské řetězce rozprostírají po celém světě a zahrnují širokou síť továren, výrobců surovin, skladišť a dopravních/logistických partnerů. To přináší mnoho výhod, ale také těžko kontrolovatelná rizika – od požárů přes přírodní katastrofy až po kybernetické útoky nebo dokonce terorismus. To vše může poškodit zboží a způsobit vážné zpoždění při dodání zboží koncovým zákazníkům.

ISO 28000 je řada mezinárodních norem, které pomáhají organizacím s globálními dodavatelskými řetězci pochopit jejich úroveň rizika a poskytují jim rámec pro řešení případných slabých stránek. Pomáhá také podnikům všech velikostí a v jakémkoli bodě dodavatelského řetězce při vývoji spolehlivých strategií řízení katastrof pro případ nepředvídaných problémů.

Proč je certifikace ISO 28000 užitečná pro globální firmy?

Pokud vaše firma hraje roli v globálních dodavatelských řetězcích, získání certifikace ISO 28000 jí přináší několik výhod. Ať už jste v dodavatelském řetězci kdekoli, vaše podnikání závisí na ostatních – a ostatní závisejí na vás. Jakákoli zpoždění nebo problémy mohou mít vážné následky. Certifikace ISO 28000 může pomoci minimalizovat riziko, že k tomu dojde.

Získání certifikace ISO 28000 vám přináší několik výhod:

 • Minimalizace vážných rizik a škod Audity ISO 28000 pomáhají identifikovat rizika týkající se vašich lidi, majetku a nákladů, takže můžete podniknout nápravná opatření pro zvýšení bezpečnosti
 • Poskytování nejlepších služeb pro zákazníky – Vybudujte si pověst firmy, která dodržuje termíny. Certifikace ISO 28000 ukazuje, že jste optimalizovali své procesy, abyste minimalizovali zpoždění a bezpečnostní rizika. Jedná se o efektivní marketingový nástroj
 • Zachování provozu i v krizích – Nouzovým situacím se nedá zcela vyhnout. Posouzení podle normy ISO 28000 vám pro případ těchto situací pomohou vypracovat plány kontinuity podnikání. To znamená, že si i za náročných podmínek udržíte ziskovost
 • TÜV SÜD poskytuje důvěryhodné audity ISO 28000 – TÜV SÜD poskytuje vaší organizaci komplexní, objektivní a důkladné audity dodavatelského řetězce. Jsme důvěryhodným partnerem pro podniky všech velikostí po celém světě, které si cení našich znalostí, pokud jde o posouzení jejich rizik v obou směrech řetězce.

Auditoři TÜV SÜD jsou držiteli nezbytných národních a mezinárodních akreditací pro provádění auditů systémů řízení. To znamená, že váš certifikační proces ISO 28000 je veden s nejvyšší možnou mírou profesionality a souladu s mezinárodními směrnicemi a standardy. Kromě toho jsou naši auditoři povinni dodržovat přísný kodex chování zakotvený v Etickém kodexu auditorů, který vás i vaše zákazníky ujistí o naší úplné nezávislosti a nestrannosti.

Jakmile získáte certifikaci ISO 28000, vaše organizace bude moci využívat značku TÜV SÜD, která je široce uznávána jako důvěryhodný symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. Naše certifikáty představují potvrzení třetí strany od celosvětově uznávané organizace a mohou být účinným odlišovacím prvkem pro marketingové účely.

Efektivní proces TÜV SÜD pro získání certifikace IS0 28000

Podpoříme vás v získání certifikace ISO 28000 prostřednictvím našeho efektivního procesu certifikace. Naše nezávislá auditní skupina s vámi bude úzce spolupracovat, aby porozuměla vašemu podnikání, vašim dodavatelům, zákazníkům a kontextu. Ve spolupráci s podniky všech velikostí poté rychle provedeme audit:

ZAČÍNÁME

 • Seznámení se s cíli ISO 28000
 • Identifikace nedostatků s ohledem na relevantní požadavky
 • Nastínění a implementace nezbytných opatření
 • Zdokumentování účinnosti a souladu

CERTIFIKAČNÍ PROCES

 • Audit 1. fáze: Přezkum připravenosti
 • Audit 2. fáze: Návštěvy na místě
 • Vaše organizace identifikuje a provede opatření k nápravě základní příčiny všech nesouladů zjištěných auditem
 • Vydání certifikátu ISO 28000
 • Každoroční kontrolní audit pro udržení certifikátu

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.


PROHLEDAT

ISO 45001 occupational health safety management system
Produktový list

ISO 45001 occupational health and safety management system

Manage OH&S risks to ensure safe and stable operations

Download

ISO 55001
Produktový list

ISO 55001 Asset Management System

Optimise your asset performance strategy

Download now

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION