ISO 28000

Systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce

Systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce

Co je ISO 28000 a jak může pomoci vaší firmě?

ISO 28000 je norma osvědčených postupů pro systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce. V dnešní ekonomice se dodavatelské řetězce rozprostírají po celém světě a zahrnují širokou síť továren, výrobců surovin, skladišť a dopravních/logistických partnerů. To přináší mnoho výhod, ale také těžko kontrolovatelná rizika – od požárů přes přírodní katastrofy až po kybernetické útoky nebo dokonce terorismus. To vše může poškodit zboží a způsobit vážné zpoždění při dodání zboží koncovým zákazníkům.

ISO 28000 je řada mezinárodních norem, které pomáhají organizacím s globálními dodavatelskými řetězci pochopit jejich úroveň rizika a poskytují jim rámec pro řešení případných slabých stránek. Pomáhá také podnikům všech velikostí a v jakémkoli bodě dodavatelského řetězce při vývoji spolehlivých strategií řízení katastrof pro případ nepředvídaných problémů.

Proč je certifikace ISO 28000 užitečná pro globální firmy?

Pokud vaše firma hraje roli v globálních dodavatelských řetězcích, získání certifikace ISO 28000 jí přináší několik výhod. Ať už jste v dodavatelském řetězci kdekoli, vaše podnikání závisí na ostatních – a ostatní závisejí na vás. Jakákoli zpoždění nebo problémy mohou mít vážné následky. Certifikace ISO 28000 může pomoci minimalizovat riziko, že k tomu dojde.

Získání certifikace ISO 28000 vám přináší několik výhod:

 • Minimalizace vážných rizik a škod Audity ISO 28000 pomáhají identifikovat rizika týkající se vašich lidi, majetku a nákladů, takže můžete podniknout nápravná opatření pro zvýšení bezpečnosti
 • Poskytování nejlepších služeb pro zákazníky – Vybudujte si pověst firmy, která dodržuje termíny. Certifikace ISO 28000 ukazuje, že jste optimalizovali své procesy, abyste minimalizovali zpoždění a bezpečnostní rizika. Jedná se o efektivní marketingový nástroj
 • Zachování provozu i v krizích – Nouzovým situacím se nedá zcela vyhnout. Posouzení podle normy ISO 28000 vám pro případ těchto situací pomohou vypracovat plány kontinuity podnikání. To znamená, že si i za náročných podmínek udržíte ziskovost
 • TÜV SÜD poskytuje důvěryhodné audity ISO 28000 – TÜV SÜD poskytuje vaší organizaci komplexní, objektivní a důkladné audity dodavatelského řetězce. Jsme důvěryhodným partnerem pro podniky všech velikostí po celém světě, které si cení našich znalostí, pokud jde o posouzení jejich rizik v obou směrech řetězce.

Auditoři TÜV SÜD jsou držiteli nezbytných národních a mezinárodních akreditací pro provádění auditů systémů řízení. To znamená, že váš certifikační proces ISO 28000 je veden s nejvyšší možnou mírou profesionality a souladu s mezinárodními směrnicemi a standardy. Kromě toho jsou naši auditoři povinni dodržovat přísný kodex chování zakotvený v Etickém kodexu auditorů, který vás i vaše zákazníky ujistí o naší úplné nezávislosti a nestrannosti.

Jakmile získáte certifikaci ISO 28000, vaše organizace bude moci využívat značku TÜV SÜD, která je široce uznávána jako důvěryhodný symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. Naše certifikáty představují potvrzení třetí strany od celosvětově uznávané organizace a mohou být účinným odlišovacím prvkem pro marketingové účely.

Efektivní proces TÜV SÜD pro získání certifikace IS0 28000

Podpoříme vás v získání certifikace ISO 28000 prostřednictvím našeho efektivního procesu certifikace. Naše nezávislá auditní skupina s vámi bude úzce spolupracovat, aby porozuměla vašemu podnikání, vašim dodavatelům, zákazníkům a kontextu. Ve spolupráci s podniky všech velikostí poté rychle provedeme audit:

ZAČÍNÁME

 • Seznámení se s cíli ISO 28000
 • Identifikace nedostatků s ohledem na relevantní požadavky
 • Nastínění a implementace nezbytných opatření
 • Zdokumentování účinnosti a souladu

CERTIFIKAČNÍ PROCES

 • Audit 1. fáze: Přezkum připravenosti
 • Audit 2. fáze: Návštěvy na místě
 • Vaše organizace identifikuje a provede opatření k nápravě základní příčiny všech nesouladů zjištěných auditem
 • Vydání certifikátu ISO 28000
 • Každoroční kontrolní audit pro udržení certifikátu

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION