VDA 6 řízení jakosti pro automobilový průmysl

VDA 6.x

Certifikace systému managementu kvality pro automobilový průmysl

Certifikace systému managementu kvality pro automobilový průmysl

Dejte najevo své odhodlání zajišťovat spolehlivost a kvalitu

Automobily jsou nesmírně komplexní stroje obsahující mnoho složitých součástí. Během celého výrobního a servisního procesu je nezbytné zajistit a udržovat stálou kvalitu. Proto musí být výrobci automobilových dílů certifikováni podle norem IATF 16949 nebo VDA 6.1, zatímco poskytovatelé automobilových služeb by měli splňovat vyšší normu VDA 6.2 a výrobci nástrojů a strojů by měli získat certifikaci VDA 6.4.

Co je VDA 6.X?

Certifikace systému managementu kvality VDA 6.X je rozšířením normy ISO 9001 pro automobilový průmysl požadované výrobci automobilů v Německu.

Certifikace IATF 16949 a VDA 6 mají společný původ v systému řízení jakosti ISO 9001. Certifikace VDA 6 je rozdělena do dvou oblastí: řízení a dále produkty a procesy.

Proč je to důležité?

Zatímco IATF 16949 a VDA 6.1 jsou povinné pouze pro výrobce automobilů, certifikace VDA 6.2 je vyžadována pro poskytovatele automobilových služeb a VDA 6.4 pro výrobce automobilových nástrojů a strojů. Implementací programu VDA 6.X se vaše společnost může zavázat k dodržování dlouhodobého cíle důsledného naplňování a překračování očekávání svých zákazníků. Kromě zvyšování organizační efektivity a jakosti výrobků by dodržování požadavků certifikace mohlo minimalizovat plýtvání a chyby, což by mohlo zlepšit celkovou produktivitu.

Proč zvolit TÜV SÜD

TÜV SÜD je registrovaným certifikačním orgánem pro VDA-QMC. S naším týmem mezinárodních odborníků jsme dobře vybaveni, abychom vás provedli získáváním certifikace podle příslušných norem VDA 6.X. Náš zkušený tým globálních odborníků vás provede všemi kroky potřebnými k získání certifikace od počátečního posouzení až po audity na pracovišti. Díky naší rozsáhlé odbornosti v oblasti automobilového průmyslu vám pomůžeme identifikovat příležitosti a minimalizovat možná rizika. Partnerstvím s námi získá vaše společnost celosvětové uznání za své odhodlání dosahovat nejvyšších standardů. Kromě certifikace vám také poskytneme pravidelnou zpětnou vazbu o způsobech, jak vylepšit stávající procesy a zvýšit tak celkovou úroveň výkonu a produktivity vaší společnosti.

Přehled našich služeb

  • Hloubkové posouzení – TÜV SÜD vytvoří pro vaši organizaci jedinečný program, který bude plně vyhovovat jejím potřebám. Pomůžeme vám s počátečním provedením kontroly před auditem, abychom identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit. Po přijetí a realizaci nezbytných změn provedou naši odborníci audit přímo na pracovišti. Poté při úspěšném auditu přistoupíme k žádosti o certifikaci a budeme vám poskytovat pravidelné audity, které mohou pomoci zvýšit výkonnost vaší společnosti.
  • Další relevantní certifikace – Kromě toho, že vám TÜV SÜD zajistí dosažení požadovaných certifikací VDA, může být také jednotným poskytovatelem vašich dalších certifikačních potřeb a služeb, včetně ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a dalších automobilových norem.


Přehled vašich výhod

  • Zvýšení prodejnosti – když prokážete, že vaše společnost je držitelem certifikátu VDA, dáte tím najevo své odhodlání usilovat o kvalitu, spolehlivost a vysokou úroveň služeb. Zákazníci vám díky tomu budou více důvěřovat a věnovat větší pozornost vašim produktům a službám.
  • Zvýšení produktivity prostřednictvím identifikace problémových oblastí během auditů, což může pomoci snížit nebo eliminovat prostoje a minimalizovat plýtvání v rámci výrobního procesu.
  • Získání konkurenční výhody – díky partnerství s TÜV SÜD získáte spolehlivou dokumentaci vysoké kvality a výkonu vaší společnosti. Zveřejněním tohoto materiálu se odlišíte od konkurence.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION