ISO 22716

ISO 22716

Průvodce správnou výrobní praxí pro kosmetiku

Průvodce správnou výrobní praxí pro kosmetiku

Závazek ke kvalitě služeb a produktů

Kosmetický průmysl byl vždy pod neustálou kontrolou. Jeho možné problémy sahají od nepřesných marketingových tvrzení až po nebezpečné složky. Složky používané při výrobě starších kosmetických prostředků, jako je olovo, byly testovány, prokázaly se jako nebezpečné a nyní jsou zakázány. Výrobci i dodavatelé proto musí zajistit, aby jejich výrobky byly vyráběny konzistentně a kontrolovány s ohledem na požadovanou úroveň kvality.

Co je ISO 22716?

Průvodce správnou výrobní praxí (GMP) ISO 22716 pro kosmetiku byl vytvořen, aby poskytoval pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a distribuci kosmetických prostředků. Průvodce klade důraz na kvalitu kosmetického prostředku ve vztahu k zákazníkovi a na sledovatelnost a odpovědnost ve výrobním a distribučním procesu produktu.

Průvodce GMP ISO 22716 je strukturován tak, aby doplňoval všechny stávající systémy řízení, jako je ISO 9001.

Proč je to důležité?

Většina současných výrobních a produkčních procesů je důkladně zkoumána a posuzována z hlediska jejich použití a výroby. ISO 22716 vám poskytne návod pro nasměrování vašeho podnikání, vy se ale zároveň zavazujete zajistit bezpečnost a kvalitu svých produktů.

V souladu s průvodcem ISO 22716 bude výrobní systém vaší společnosti podroben auditu a zkontrolován s ohledem na následující oblasti:

 • stížnosti a stahování z trhu
 • smlouvání dodávek/subdodávek
 • dokumentace a záznamy
 • interní audity a laboratorní kontroly jakosti
 • správa materiálů
 • balení a označení na obalu
 • zaměstnanci
 • prostory, budovy nebo zařízení
 • kontrolní postupy výroby a kontroly v průběhu výrobního procesu
 • skladování a distribuce

Proč zvolit TÜV SÜD

V rámci TÜV SÜD nabízejí mezinárodně akreditované certifikační orgány služby pro různé systémy řízení. Máme rozsáhlé zkušenosti s integrací GMP podle průvodce ISO 22716 do výrobních linek. Náš zkušený tým globálních odborníků vás provede celým procesem od auditů na místě až po certifikaci. Pomůžeme vám identifikovat příležitosti a minimalizovat možná rizika. Partnerstvím s námi získá závazek vaší společnosti dosahovat nejvyšších standardů celosvětové uznání. Kromě certifikace vám také budeme poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu ohledně nejefektivnějších způsobů, jak zlepšit vaše stávající postupy a úsilí vaší společnosti.

Přehled našich služeb

 • Hloubkové posouzení – TÜV SÜD po auditu provede kvalitativní a kvantitativní analýzu. Na závěr bude vypracována podrobná zpráva a analýza procesů vaší společnosti. Posouzení vašich silných a slabých stránek umožní zvýšení úrovně jakosti vašich služeb a v důsledku zvýšení vaší ziskovosti.
 • Jednotný poskytovatel – Kromě průvodce ISO 22716 TÜV SÜD nabízí také další certifikace a systémy řízení, jako je norma ISO 9001.

Přehled vašich výhod

 • Zvýšení prodejnosti – Když dáte najevo svůj závazek dodržovat integritu a kvalitu svých produktů, získá tak vaše firma globální viditelnost a důvěru.
 • Snížení nákladů – Dodržováním standardů vyžadovaných normou ISO 22716 ze svých procesů eliminujete nadbytečné služby a zvýšíte celkovou efektivitu. Rovněž minimalizujete potenciální riziko poškození pověsti a peněžních ztrát.
 • Globální přítomnost – Mezinárodní odborníci společnosti TÜV SÜD jsou dobře vybaveni k tomu, aby vám poskytli užitečný vnější pohled na vaše procesy, čímž minimalizují stávající rizika a zlepší vaši pověst v oboru.

PROHLEDAT

ISO 9001 2015 guidance
Bílá kniha

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn more

Glocalisation
Příběhy

Megatrend: Glocalisation

How can we win consumers’ trust while catering to their needs?

Learn more

Smart healthcare
Příběhy

Smart Healthcare

New technology for successful ageing

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION