ISO 20000 Řízení IT kvality

ISO 20000

Certifikace systému managementu kvality IT služeb

Certifikace systému managementu kvality IT služeb

Co je ISO 20000?

ISO 20000 je přední mezinárodní norma popisující požadavky pro management IT služeb s cílem zajistit kvalitu IT služeb, které vaše společnost poskytuje. Stanovuje požadavky na vytvoření systému managementu a osvědčené postupy pro management firemních IT služeb.

Certifikace ISO 20000 by neměla být zaměňována se souborem osvědčených postupů IT Infrastructure Library (ITIL). Přestože ITIL popisuje osvědčené postupy, které mohou přinést stejnou úroveň kvality služeb, jakou vyžaduje norma ISO 20000, certifikace ITIL se běžně vztahuje na jednotlivce, zatímco ISO 20000 umožňuje certifikaci celých organizací.

Proč je norma ISO 20000 důležitá pro vaše podnikání?

Certifikace podle normy ISO 20000 vaše interní i externí zákazníky ujišťuje, že vaše organizace bude poskytovat IT služby v uspokojivé kvalitě. Přínosy certifikace ISO 20000:

  • cenově výhodná, spolehlivá a efektivní architektura managementu IT služeb
  • dokumentace postupů
  • neustálé zlepšování
  • předcházení opakujícím se chybám a incidentům díky zdokonalenému managementu znalostí
  • snížení nákladů způsobených neefektivností
  • objektivní, nestranný důkaz kvality vašich IT služeb

TÜV SÜD je globálním poskytovatelem certifikačních služeb ISO 20000

Zkušení auditoři z TÜV SÜD disponují odbornými znalostmi na vysoké úrovni a potřebným vzděláním pro provádění auditů bezpečnosti informací a dalších systémů managementu jakosti v mnoha průmyslových odvětvích. Prostřednictvím naší zavedené celosvětové sítě odborníků můžeme poskytovat certifikační služby kdekoli na světě.

Všechny vaše potřeby z hlediska testování a certifikace IT řešíme holistickým přístupem a nabízíme certifikaci ISO 20000 integrovanou s jinými systémy managementu. Naše nezávislost zajišťuje, že je certifikační značka TÜV SÜD přijímána po celém světě, takže se stává efektním komunikačním nástrojem, který zlepšuje pozici vaší firmy na trhu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION