PEFC CoC Certifikace

Certifikace CoC založená na systému PEFC

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Ujistěte se, že výrobky ze dřeva a papíru pocházejí z udržitelných zdrojů

S rostoucí poptávkou po dřevu, papíru a dalších lesních produktech vyžaduje trh stále častěji ujištění, že tyto produkty pocházejí ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Dodavatelé musí zajistit, aby používali výhradně zdroje, které omezují poškozování lesního prostředí a původních komunit, jež jsou na lesích závislé. Jejich výrobky musí splňovat regulační požadavky v USA (zákon Lacey Act), v Evropě (Nařízení EU v oblasti dřeva) nebo v jiných zemích.

Co je certifikace PEFC Chain of Custody?

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) je mezinárodní nezisková nevládní organizace podporující udržitelné lesní hospodářství skrze nezávislou externí certifikaci. Jedná se o jediný mezinárodní lesnický program, jehož kritéria jsou založena na mezinárodně uznávaných mezivládních úmluvách a směrnicích. Výrobky ze dřeva, jako je nábytek, musí splňovat vysoké standardy stanovené touto organizací, aby mohly být označeny certifikátem PEFC. Celý tok dřevěného materiálu z lesa ke spotřebiteli musí být sledován a zdokumentován, aby bylo možné prokázat jeho původ. Tomuto sledování se říká Chain of Custody (CoC).

Proč je to důležité?

Dokumentace udržitelnosti zdrojů dřeva poskytne vašim zákazníkům jistotu, že vaše podnikání nepoškozuje lesy. Umožní vám prezentovat původ materiálu a podporu odpovědného lesnictví jako přidanou hodnotu. Použití materiálu PEFC také umožní vašemu podnikání nacházet nové příležitosti na trzích vyžadujících certifikaci.

Jak vám můžeme pomoci?

TÜV SÜD Czech je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro PEFC CoC. Naši důvěryhodní auditní odborníci rozumějí všem komplexním technickým a sociálním aspektům certifikace CoC pro širokou škálu průmyslových odvětví v oblasti zpracování dřeva, buničiny a papíru, balení a tisku. Můžeme vám nabídnout audity PEFC CoC v kombinaci s dalšími auditními službami, jako jsou programy správy lesů nebo normy ISO. Naše komplexní služby sahají od předběžného auditu až po celý pětiletý certifikační cyklus.

Naše služby PEFC CoC

Certifikace PEFC CoC

Certifikace PEFC CoC je určena pro všechny podniky zapojené do dodavatelského řetězce produktů lesního hospodářství. Certifikace vyžaduje průběžné každoroční audity. Tyto audity provádíme během pětiletého certifikačního cyklu, abychom sledovali vaši implementaci požadavků na oddělení certifikovaného a necertifikovaného materiálu. Kromě toho identifikujeme problémová místa, kde by se mohly oba typy materiálů mísit. Naši auditoři sledují oddělování a tok materiálu ve vaší společnosti, vaše systémy managementu a používání ochranných známek PEFC.

Soulad s Nařízením EU v oblasti dřeva prostřednictvím systému náležité péče PEFC Due Diligence System (DDS)

Naši odborníci vám pomohou prokázat soulad s požadavky Nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR) prostřednictvím certifikace PEFC CoC. Organizace PEFC prohlašuje, že její norma Chain of Custody je plně v souladu s požadavky EUTR prostřednictvím integrovaného systému PEFC Due Diligence System (PEFC DDS). DDS je systematický přístup k posuzování rizik souvisejících s nezákonně vytěženým dřevem v souladu s EUTR.

Proč zvolit TÜV SÜD

TÜV SÜD Czech je spolehlivým lídrem na trhu pro důvěryhodné certifikace CoC. Jsme celosvětově známí vysokou kvalitou svých certifikací a vynikající prací našich auditorů. Naši odborníci usilují o rychlý postup ve schvalování. Naše znalosti a porozumění certifikaci CoC nám navíc umožňují nabízet audity PEFC CoC v kombinaci s jinými systémy správy lesů nebo normami ISO. To eliminuje duplicitu práce a šetří váš čas a peníze.

Přehled vašich výhod

  • Prokázání certifikace – uvedením prestižní ochranné známky PEFC na vašich výrobcích a obalech.
  • Zisk konkurenční výhody – zacílením na zákazníky v polygrafickém odvětví a dalších průmyslových odvětvích, kteří stále více upřednostňují výrobky ze dřeva a papíru pocházející z lesů spravovaných udržitelným způsobem.
  • Vylepšení image značky – jako společnosti v odvětví lesních produktů, která je šetrná k životnímu prostředí.
  • Zvýšení transparentnosti – tím, že bude vaše firma uvedena na webových stránkách PEFC jako certifikovaná společnost.

Podle jakých legislativních požadavků je nutno zavést systém pro úspěšnou certifikaci CoC podle systému PEFC?

Platný mezinárodní dokument upravující certifikaci spotřebitelského řetězce má označení PEFC ST 2002:2013 a nahrazuje předchozí verzi Technického dokumentu PEFC ST 2002:2010.

Česká verze tohoto dokumentu je označována jako CFCS 2002:2013. V různých zemích mají PEFC standardy různá označení, nicméně vždy jsou označovány jako překlady základní mezinárodní verze Dokumentu.

Nová verze dokumentu obsahuje všechny požadavky tak, aby odpovídal Evropské legislativě EUTR o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Informace o systému, standardy, seznamy certifikovaných subjektů najdete na webových stránkách PEFC Česká republika: www.pefc.cz nebo www.pefc.org.

VISIT the website of PEFC Certification Body


Dokumenty a normy ke stažení

Formulář žádosti o certifikaci FSC®/ PEFC zpracovatelského řetězce

Všeobecné podmínky pro certifikaci zpracovatelského řetězce CoC naleznete mezi Všeobecnými podmínkami (dokument č.5)


Informace pro držitele certifikátu PEFC v souvislosti s Covid-19

Poslední aktualizace týkající se certifikace PEFC v souvislosti s nákazou COVID-19 je uvedena ZDE.

Vzhledem k šíření COVID-19 po celém světě ovlivňují auditorské činnosti cestovní a zdravotní omezení. PEFC vydává „COVID-19: Pokyny pro certifikační orgány a certifikované společnosti“ s cílem poskytnout určitou flexibilitu certifikačním orgánům a certifikovaným společnostem ovlivněným touto nákazou. Tyto pokyny obsahují ustanovení pro provádění vzdálených auditů v důsledku důsledků cestovních omezení. Ve zvláštních případech může být také možné prodloužit platnost certifikátu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION