Certifikace COS FSC

Certifikace CoC založená na systému FSC®

Certifikace spotřebitelského řetězce dřeva

Certifikace spotřebitelského řetězce dřeva

Prokažte zodpovědný původ svých výrobků ze dřeva a papíru

Poptávka po dřevu, papíru a dalších lesních produktech pocházejících z dobře obhospodařovaných lesů stále roste. Spotřebitelé a obchodní partneři požadují ujištění, že vaše výrobky pocházejí ze zodpovědně spravovaných zdrojů, které omezují poškozování lesního prostředí a původních komunit, jež jsou na lesích závislé. Vaše firma musí také prokázat, že vaše zboží pochází výhradně z legálních zdrojů, jak vyžaduje nařízení EU v oblasti dřeva, zákon Lacey Act v USA nebo podobné legislativní požadavky.

Co je certifikace FSC® Chain of Custody?

Forest Stewardship Council® (FSC) je nezisková organizace, která stanovuje normy lesnických postupů s cílem podporovat sociálně prospěšné lesní hospodářství odpovědné k životnímu prostředí. Výrobky ze dřeva, jako je nábytek, mohou získat označení certifikátem FSC, pokud splňují vysoké standardy stanovené touto organizací.

Pro získání certifikace je třeba sledovat tok dřevního materiálu z lesa ke spotřebiteli, aby bylo možné prokázat jeho původ. Tomuto sledování se říká Chain of Custody (CoC).

Proč je to důležité?

Tato certifikace zákazníkům zaručuje, že vaše společnost používá při získávání materiálu pouze legální zdroje ze zodpovědně spravovaných lesů.

Díky ní můžete svým zákazníkům nabídnout vyšší hodnotu z hlediska původu materiálu a podpory zodpovědného lesnictví.

Využíváním materiálu s certifikací FSC® můžete své společnosti také otevřít nové obchodní příležitosti na trzích vyžadujících tuto certifikaci.

Naše služby FSC® CoC

Nabízíme služby na podporu vaší společnosti v každé fázi certifikačního procesu od předběžného auditu až po průběh celého pětiletého certifikačního cyklu.  

Certifikace FSC CoC, která je určena pro všechny podniky zapojené do dodavatelského řetězce produktů lesního hospodářství, vyžaduje průběžné roční audity. Tyto audity můžeme provádět v rámci pětiletého certifikačního cyklu, abychom sledovali, jak vaše organizace implementovala požadavky na oddělení certifikovaných a necertifikovaných materiálů, a také identifikovali způsoby, jak by se mohly potenciálně smísit. Naši auditoři sledují oddělování a tok materiálu ve vaší společnosti, vaše systémy řízení a používání ochranných známek FSC.

FSC Controlled Wood

FSC Controlled Wood zahrnuje dřevo, které není certifikováno FSC, ale splňuje specifikace normy FSC Controlled Wood. Patří k nim legální těžba a patřičné zohlednění klíčových sociálních a environmentálních otázek. Dřevo s označením FSC Controlled Wood lze směšovat s certifikovaným dřevem pro výrobu produktů certifikovaných FSC, pokud splňuje příslušné požadavky. Systémy a certifikace FSC CoC a FSC Controlled Wood jsou nástrojem k prokázání souladu s nařízením EU v oblasti dřeva.

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost TÜV SÜD Czech je akreditovaný certifikační orgán pro FSC CoC (licenční kód FSC-A000530) jednotným poskytovatelem certifikačních služeb. Jsme nestranná organizace, provádějící posuzování a certifikace lesních produktů zpracovatelského řetězce v souladu s požadavky FSC. Je akreditovaná certifikací spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC.

Více informací na webových stránkách ASI 

Klienti mohou zasílat své požadavky, týkající se schvalování ochranné známky FSC® na e-mail našeho Certifikačního oddělení FSC: [email protected]om

Naši důvěryhodní auditní odborníci rozumějí všem komplexním technickým a sociálním aspektům certifikace CoC pro širokou škálu průmyslových odvětví v oblasti zpracování dřeva, buničiny a papíru, balení a tisku. Můžeme vám nabídnout audity FSC CoC v kombinaci s dalšími auditními službami, jako jsou normy ISO a další programy certifikace lesů.

Požadavky systému FSC®

Celý systém a jeho požadavky jsou popsány v normativních dokumentech vytvořených organizací FSC® . Pro zpracovatele dřeva je nejdůležitější standard FSC-STD-40-004. Informace o systému, standardy, seznamy certifikovaných subjektů najdete na webových stránkách FSC Česká republika: www.czechfsc.cz, či na stránkách mezinárodní organizace FSC https://fsc.org/en/document-centre . Pro informace o certifikovaných firmách a jejich výrobcích navštivte online databázi https://info.fsc.org/

Proč zvolit TÜV SÜD?

TÜV SÜD Czech je spolehlivým lídrem na trhu pro důvěryhodné certifikace CoC. Jsme celosvětově známí vysokou kvalitou svých certifikací a vynikající prací našich auditorů.

Naši odborníci se zavázali k rychlému postupu při schvalování předložených uměleckých s ochrannou známkou FSC v termínech už od dvou dnů nebo dokonce několika hodin v případě polygrafických podniků.

Pro získání certifikátu FSC® Chain of Custody (CoC) musí být společnosti podrobeny auditu, zda splňují požadavky normy CoC, FSC-STD-40-004.

Přínos z certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC založené na systému FSC®

 • Zlepšení vnitřního chodu firmy a jejích procesů
 • Možnosti užívání loga FSC na výrobcích, jejich obalech a firemních dokumentech
 • Zlepšení odbytu výrobků
 • Posílení pozitivní image firmy a její důvěryhodnosti
 • Možnost navíc deklarovat obchodním partnerům, že jste certifikováni nadnárodní společností TÜV SÜD
 • Využití výhodných podmínek kombiauditů - TÜV SÜD Czech certifikuje i podle dalších norem
 • Zveřejnění Vaší firmy v referenční listině TÜV SÜD Czech
 • Zveřejnění Vaší firmy v seznamu certifikovaných firem FSC® na webových stránkách: www.czechfsc.cz a www.info.fsc.org

   

Podrobnosti o provozu společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. naleznete ve výroční zprávě.

Podrobnosti o provozu společnosti TÜV SÜD Group naleznete ve výroční zprávě.

visit the website of FSC Certification body


Informace pro držitele certifikátu FSC ® v souvislosti s Covid-19


Dokumenty a normy ke stažení / Documents and standards for download 

Pozn. Certifikační poplatky FSC jsou pouze částečnými náklady na audit. Kromě toho certifikační orgán účtuje poplatky FSC, tzv. „Roční administrativní poplatek“ (AAF). AAF je stanoven FSC International a zveřejněn v FSC-POL-20-005 - dokument je dostupný na těchto stránkách.

Prosím, kontaktujte nás, pokud chcete obdržet nabídku na certifikaci FSC

Fees charged for an FSC certification are the costs for the audit. In addition, the certification must also charge the fees for FSC, the so called “annual administration fee” (AAF). The AAF fee are determined by FSC International and published in the document FSC-POL-20-005 – find the document here.

In order to get a quotation for an FSC certification, please contact us.

Dokumenty pro žadatele o certifikaci / Documents for applicants for certification:

 1. FSC CoC Žádost o certifikaci
 2. FSC CoC Application form

 

Všeobecné podmínky v ČJ, AJ a NJ naleznete na stránkách níže pod uvedenými čísly / You will find our Terms and conditions in english, czech and german language on the pages below under the particular numbers: 

 

Všechny relevantní dokumenty můžete stáhnout na webu FSC: https://fsc.org/en/document-center

TÜV SÜD Czech na požádání zašle všem zájemcům aktuální informace o struktuře certifikačního orgánu FSC®, jeho komisích a jména jejich členů.

All relevant standard documents can be downloaded from the webpage of FSC: https://fsc.org/en/document-center

TÜV SÜD Czech on request provides all stakeholders with updated information on TÜV SÜD Czech FSC® certification body structure, its committees and names of their members.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION