SCC Certifikace

SCC Certifikace

Demonstrujte váš závazek na ochranu zdraví a bezpečnosti práce

Demonstrujte váš závazek na ochranu zdraví a bezpečnosti práce

Velký počet subdodavatelů pracuje v odvětvích se značnými výzvami pro jejich zdraví. Faktory bezpečnosti, zdraví a životního prostředí jsou klíčovými problémy pro organizace na celém světe, zejména pro zaměstnance pracující ve vysoce rizikových pracovních pozicích. Pro ochranu zaměstnanců a firem je potřeba zavést postupy a směrnice o bezpečnosti, aby se minimalizovala potenciální rizika a předešlo se tak finančním a provozním ztrátám ve společnosti. 

CO JE SCC?

SCC, známe jako bezpečností osvědčení pro dodavatele, je norma, která se uplatňuje na audit a certifikaci manažerských systémů bezpečnosti. SCC se postupně vnímá jako povinný požadavek pro společnosti, zejména pro podniky vykonávající své činnosti v prostorech svých klientů. 

PROČ JE SCC DŮLEŽITÉ?

Přijetí SCC umožňuje společnostem zavázat se k dlouhodobému cíle neustálého zlepšování se ochrany zdraví a bezpečnosti v organizaci. 

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD

V rámci TÜV SÜD poskytují mezinárodní akreditované certifikační orgány služby pro různé systémy řízení. Máme rozsáhle zkušenosti s auditem a certifikaci široké škály mezinárodně uznávaných manažerských systémů. Pomůžeme vám identifikovat příležitosti a minimalizovat potenciální rizika. 


VAŠE VÝHODY V RÁMCI SPOLUPRÁCE S TÜV SÜD

  • Zlepšíte své postavení na trhu - vaše podnikání získává globální viditelnost a důvěru veřejnosti tím, že prokazujete zabezpečení bezpečnosti vašich zaměstnanců.
  • Zvýšení produktivity - snížením nebo odstraněním nehod a problému souvisejících se zdravím minimalizujete obchodní rizika a zlepšujete produktivitu.
  • Globální přítomnost - stabilita mezinárodních expertů společnosti TÜV SÜD je dobře vybavená na to, aby mohla aplikovat expertní pohled na vaše procesy a tím minimalizovat existující rizika.

 

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

PROHLEDAT

ISO 9001:2015 Quality Management System
Produktový list

ISO 9001:2015 Quality Management System

Competitive advantage through proven excellence

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION