Zaviazaní k trvalej udržateľnosti

Zodpovedné kroky k udržateľnej budúcnosti

Zodpovedné kroky k udržateľnej budúcnosti

"Konať udržateľne znamená prijať dnes zodpovednosť za svet zajtrajška. Spôsob, akým budú žiť budúce generácie, je určený činmi, ktoré dnes podnikáme, a udržateľnosťou nášho súčasného ekonomického smerovania a nášho životného štýlu. Spoločnosti, ako je naša, musia mať pri vytváraní budúcnosti tento aspekt neustále na mysli"

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken
 predseda predstavenstva, TÜV SÜD 


Udržateľné a zodpovedné konanie zamerané na ochranu ľudí a životného prostredia je od začiatku pilierom firemných cieľov TÜV SÜD a slúži spoločnosti ako vedúci princíp od jeho založenia v roku 1866. Už viac ako 155 rokov umožňujeme pokrok tým, že chránime ľudí, životné prostredie a majetok pred rizikami súvisiacimi s technológiami. Podporujeme a formujeme technologickú transformáciu, neustále prispôsobujeme a zlaďujeme naše služby s cieľom zaručiť optimálnu bezpečnosť a zaistenie, rovnako ako efektívnu prevádzku firiem. Tým neustále potvrdzujeme svoj  záväzok k našim základným princípom.

Viac o našich programoch udržateľnosti nájdete nižšie. 

Strategie a management
Udržateľnosť so všetkými jej aspektmi chápeme ako neoddeliteľnú súčasť našich podnikateľských aktivít.
Zistiť viac
zivotne prostredie
Naším cieľom je prispieť k ochrane klímy a zdrojov a tým minimalizovať negatívne vplyvy našich obchodných aktivít na životné prostredie.
Zistiť viac
zamestnanci
Našich zamestnancov vzdelávame a vytvárame pracovné prostredie, ktoré podporuje osobný rozvoj, angažovanosť a pohodu.
Zistiť viac
spolocnost
Propagáciou a realizáciou charitatívnych projektov a poskytovaním našich služieb poskytujeme rozsiahlu podporu pre spoločenské problémy, prispievame k všeobecnému dobru a podporujeme vysoké bezpečnostné štandardy.
Zistiť viac
vlada
Neustály pokrok v dokonalosti a efektívnosti nášho vedenia a našich služieb nám umožňuje zachovať a rozvíjať dôveru, ktorá je v nás ukotvená.
Zistiť viac
sprava udrzatelnosti
Informujeme o našich ekologických, ekonomických a sociálnych dopadoch našej obchodnej činnosti.
Zistiť viac

 

Naša správa o udržateľnosti bola vypracovaná na základe možnosti „Core“ štandardov GRI, ktorú vydala Global Reporting Initiative (GRI). Ďalej sme si objednali pravidelné hodnotenia NQC a nezávislou ratingovou platformou CSR EcoVadis. V roku 2022 nám bol udelený zlatý status.  

EcoVadis gold rating

podnikova udrzatelnost

Zistite viac o našich aktivitách udržateľnosti.

Zistite viac o našich aktivitách udržateľnosti.

Zistiť viac

Sustainability
Príbeh

Megatrend: Sustainability

How can we achieve our economic objectives in a sustainable approach?

Learn More

Získajte viac

Vybrať lokalitu