g-governance

G-Governance

-

-

Stratégia spoločnosti smerem k zúčastneným stranám, riadenie rizík, transparentnosť vlastníctva, etika, boj proti korupcii a úplatkárstvo atď.

Získajte viac

Vybrať lokalitu