IATF 16949

Certifikácia systému manažérstva v automobilovom priemysle

Certifikácia systému manažérstva v automobilovom priemysle

čo je IATF 16949?

Norma IATF 16949 nahrádza normu ISO/TS 16949 a je jednou z medzinárodne uznávaných noriem, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ automobilového priemyslu. Systém manažérstva kvality vybudovaný na základe požiadaviek tejto normy, spĺňa nároky na kvalitu, ktoré zákazníci a konkurencia neustále zvyšujú.

Cieľom tejto technickej špecifikácie je vypracovanie a implementácia systému manažérstva kvality, ktorý umožňuje neustále zlepšovanie, pričom sa zdôrazňuje prevencia chýb a znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci. Táto technická špecifikácia spolu s použitím špecifických požiadaviek zákazníka stanovuje pre subjekty, ktoré sa zaviažu k uplatňovaniu tohto dokumentu, základné požiadavky na systém manažérstva kvality.

PRE KOHO JE CERTIFIKÁCIA PODĽA IATF 16949 URČENÁ?

Certifikácia systému manažérstva podľa normy IATF16949 je určená pre každého, kto chce byť dodávateľom do automobilového priemyslu. Preverenie systému manažérstva kvality podľa tejto normy, predstavuje pre zákazníkov záruku funkčnosti a účinnosti systému a zároveň záruku požadovanej úrovne kvality produkcie.

Prínosy certifikácie podľa IATF 16949

Certifikát IATF 16949 vydaný našou spoločnosťou vám pomôže zvýšiť vašu konkurencieschopnosť, dôveru zákazníkov v kvalitu vašej produkcie a zároveň znížiť počet zákazníckych auditov. Certifikátom IATF zákazníkom preukážete súlad s medzinárodne uznávanými normami kvality, ktoré sú uplatňované v automobilovom priemysle. Dohľad, ktorý vykonáva IATF, zvyšuje váhu certifikátov IATF 16949.

IATF 16949 certification


Prínosy pre Vás

  • Zlepšíte kvalitu procesu
  • Prehodnotíme dodávateľský reťazec za účelom zvýšenia kvality
  • Vytvorenie konzistentného prístupu k manažmentu kvality v dodávateľskom reťazci
  • Získate vyššiu dôveru v globálnom meradle
  • Vytvoríte predpoklad pre zníženie počtu dodávateľských auditov
  • Lepšie porozumiete požiadavkám na kvalitu, pretože získate rovnaký uhol pohľadu
  • Znížite rozptyl parametrov kvality a zvýšite efektivitu

Preskúmajte

IATF 16949
Produktový leták

IATF 16949

Audit a certifikácia kvality v automobilovom priemysle podľa schémy IATF

Stiahnuť

TISAX
Infografika

IATF 16949

Certifikácia systému manažérstva podľa normy IATF16949 v automobilovom priemysle

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu