Skúšanie materiálov

Skúšanie materiálov

Dôvera vo vaše materiály

Dôvera vo vaše materiály

Počas plánovania, výstavby a prevádzky technických zariadení zohrávajú vlastnosti a spracovanie použitého materiálu zásadnú úlohu. Materiály sú vystavené mechanickým, technologickým, tepelným a korozívnym vplyvom a tiež opotrebeniu, čo môže viesť k zlyhaniu komponentov.

TÜV SÜD vás môže podporovať nezávislým testovaním a analýzami materiálov z hľadiska zamýšľaného použitia, spracovateľských vlastností a podmienok.

 

Prehľad našich služieb


Ťahové skúšky

 • Podľa normy EN 10002-1:

  • Stanovenie mechanických vlastností štandardizovanej vzorky, drôtu, rúrky, skrutky
  • Interná príprava skúšobných vzoriek
  • Graf výsledkov

Ohybové skúšky

 • Podľa normy EN ISO 7438

Rázové skúšky

 • Podľa normy EN 10045-1:

  • Stanovenie rázových vlastností pri teplotách od -196 ° C do +150 ° C
  • Stanovenie lomovej štruktúryPoužitie kyvadla s energetickou kapacitou 150 J a 300 J
 • Posúdenie zvarov a správanie prvkov

Skúšky tvrdosti

 • Podľa EN ISO 6506-1, 6507-1, 6508-1:

  • Stanovenie tvrdosti podľa Brinella, Vickersa a Rockwella
  • Odhad výsledkov pevnosti v ťahu z výsledkov tvrdosti
  • Vyšetrovanie
 • Skúška mikrotvrdosti
 • Skúška tvrdosti penetračnou metódou podľa Vickersa (metóda ultrazvukovej kontaktnej impedancie) vykonávaná na mieste)

prínosy pre vás

 • Pomáhame zabezpečiť výkon a spoľahlivosť.
 • Získate konkurenčnú výhodu už od fázy návrhu.
 • Pomôžeme vám minimalizovať obchodné riziká a náklady.
 • S TÜV SÜD dostanete certifikát od uznávanej skúšobne potvrdzujúci bezpečnosť vášho stroja alebo zariadenia.
 • Máme medzinárodných a miestnych expertov na všetkých kľúčových trhoch po celom svete.

Získajte viac

Vybrať lokalitu