Analýza rizík

Hodnotenie rizík ako kľúč k bezpečnosti strojných zariadení

Hodnotenie rizík ako kľúč k bezpečnosti strojných zariadení

Hodnotenie rizík je kľúčom k bezpečnosti strojných zariadení a je podkladom pre opatrenia na zníženie rizík, ktoré sú účinné aj úsporné zároveň. Smernice pre strojné zariadenia vyžadujú u všetkých výrobkov, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť, vykonanie analýzy nebezpečenstiev / hodnotenie rizík.

Analýza nebezpečenstva / hodnotenie rizík je načrtnuté v európskej norme EN ISO 12100. Účelom tejto normy je poskytnúť rady pre bezpečnosť strojov a typ dokumentácie požadovanej pri overovaní hodnotenia rizík.

TÜV SÜD poskytuje podporu v oblasti bezpečnosti strojov, ktoré pokrývajú komplexné hodnotenie rizík strojných zariadení.

Prehľad našich služieb

  • Hodnotenie rizík sa vykonáva v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými požiadavkami.
  • Vydanie samostatnej správy pre každý zo strojov, ktorá dokladá zhodu alebo upozorňuje na nezhody.
  • Ak sa u navrhnutých kontrolných metód vyskytnú nejaké nejasnosti alebo odporúčania, príslušné normy budú použité pre formuláciu správnych kontrolných opatrení.

prínosy pre vás

  • Partnerstvo s TÜV SÜD automaticky pridáva vášmu výrobku hodnotu - vďaka atribútom celosvetovo uznávanej značky, ktorými sú bezpečnosť a kvalita. Vďaka tomu sa váš výrobok stáva tou najlepšou voľbou pre bezpečnosť strojných zariadení.
  • Naše skúsenosti so zaisťovaním bezpečnosti strojných zariadení sú uistením, že zhodu vášho výrobku s predpismi posúdil nezávislý orgán.

Získajte viac

Vybrať lokalitu