Kvalita a skúšanie výkonu

Komplexné riešenia pre kvalitu a výkon

Komplexné riešenia pre kvalitu a výkon

Či ste výrobca súčastí alebo vybavenia, musíte mať istotu, že vaše výrobky spĺňajú kvalitatívne a výkonnostné normy. K výrobe stroja sa používa veľké množstvo materiálov. Aby sa zabezpečilo, že spĺňajú prísne požiadavky na kvalitu z rôznych segmentov svetových trhov, TÜV SÜD ponúka komplexné skúšobné služby pre dosiahnutie kvality a výkonu.

 

Prehľad našich služieb


Nedeštruktívne skúšky

  • Nedeštruktívne skúšky rýchlo prinášajú spoľahlivé výsledky pre preventívne alebo nápravné opatrenia

Lomová technika

  • Pre posudzovanie súčastí, ako sú nádoby, potrubia, šachty, oceľové konštrukcie, majú naši odborníci na lomovú mechaniku k dispozícii príslušné programy, ktoré poskytujú kvantitatívne odpovede na vaše otázky.

Rozbory vody a analýza korózie

  • Optimalizujte vodonosné systémy pre zabezpečenie bezproblémovej a nákladovo efektívnej prevádzky. Hladkú a nákladovo efektívnu prevádzku vodonosných systémov pre dodávky tepla a pre vykurovanie, klimatizáciu a vzduchotechniku ovplyvňujú najmä použité materiály, chemické zloženie vody a prevádzkové podmienky.

Plastikárske technológie

  • Plastom čoraz viac nahrádzajú ostatné materiály, pričom požiadavky na materiály neustále rastú. Materiály musia byť pevnejšie, ľahšie a nákladovo efektívnejšie. Okrem toho by nemali mať žiadne obmedzenia z hľadiska bezpečnosti, životnosti a environmentálnej kompatibility.

Technológie materiálov

  • Pri navrhovaní, výstavbe a prevádzkovaní tovární a technických zariadení je potrebné vziať do úvahy veľa faktorov. Okrem plánovania a navrhovania zohrávajú významnú úlohu aj vlastnosti použitých materiálov. Materiály sú vystavené mechanickým, tepelným a koróznym vplyvom, ktoré môžu viesť k zlyhaniu súčasti.

prínosy pre vás

  • Naše laboratóriá sú akreditované podľa normy EN ISO / IEC 17025:2000 a podľa normy EN ISO / IEC 17020 sú typom inšpekčného úradu A.
  • TÜV SÜD vám pomôže vybudovať povesť značky a získať dôveru medzi zákazníkmi.
  • TÜV SÜD vám pomôže overiť nakupované súčasti výrobkov.
  • Naše služby vám zaisťujú vyššiu prevádzkovú efektivitu.

Získajte viac

Vybrať lokalitu