Kontrola súčiastok a zariadení

Dôvera vo vaše zariadenia a komponenty

Dôvera vo vaše zariadenia a komponenty

Poznáme potreby priemyslu, či už ide o plánovanie, konštruovanie, bezpečnosť alebo spoľahlivosť vášho priemyselného zariadenia alebo súčastí. TÜV SÜD je vaším partnerom, ktorý ponúka komplexný súbor skúšobných, inšpekčných a certifikačných služieb.

 

Prehľad našich služieb


Tlakové zariadenia (tlakové nádoby, parné kotle a potrubia)
 • Revízia žiadostí o udelenie licencie a povolenia
 • Riadenie skúšok a lehôt
 • Preverenie návrhu z hľadiska pravidiel a predpisov
 • Monitorovanie stavby a montáže
 • Skúšanie a certifikácia zostáv vrátane technológie merania a regulácie
 • Vyšetrovanie nehôd a škôd, analýzy a znalecké posudky
Systémy nádrží / ochrana vody
 • Licencie upravované stavebným zákonom a vodnými zákonmi.
 • Testovanie čerpacích staníc a tankovišť.
 • Registrácia a hodnotenie inštalácií.
Kontrola nebezpečenstiev veľkých havárií
 • Alarmy a havarijné plánovanie, analýza nebezpečenstva (napr. podľa postupov PAAG alebo HAZOP, analýza stromu poruchových stavov)
 • Posúdenie vplyvu
 • Špecifická ochrana proti výbuchu
Alternatívne zdroje energie
 • Testovanie a poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • Systémy mobilných a stacionárnych palivových článkov
  • Mobilné a stacionárne vodíkové systémy
  • Bioplynové systémy
 • Testovanie systémov stlačeného vzduchu a súčastí plynových systémov.

prínosy pre vás

 • Určenie východiskových príčin závad a získanie návrhov riešení od našich odborníkov.
 • Náš unikátny testovací prístup používa automatické aj manuálne nástroje k odhaleniu tisícov možných problémov.
 • Dlhodobo overená spoľahlivosť a technická spôsobilosť pre zákazníkov.
 • Špecializovaný zákaznícky servis a technické tímy pre riešenie otázok a špecifických požiadaviek zákazníkov.

Získajte viac

Vybrať lokalitu