Uvedenie zelených budov do prevádzky treťou stranou

Spoznajte dôkladne ciele zelených budov s TÜV SÜD

Spoznajte dôkladne ciele zelených budov s TÜV SÜD

TÜV SÜD poskytuje služby tretej strany pri uvedení zelených budov do prevádzky, ktoré zahŕňajú skúmanie návrhu, overovanie  stavby a systémov, ako aj meracie a overovacie služby. Prostredníctvom našich služieb môžu klienti zabezpečiť, že výrobky a služby, ktoré sú dodávané, sú v súlade s ich stratégiou zelených budov.

 

prehľad našich služieb


Preskúmanie návrhu

Zabezpečíme, aby boli požiadavky vašich zelených budov správne pochopené a konštrukčné špecifikácie zosúladené s národnými a medzinárodnými požiadavkami na zelené budovy.


overovanie služby

Overíme, že zariadenia a systémy používané v budove, ako chladiče, návrh osvetlenia, čerpadlá a motory, sú navrhnuté, inštalované a kalibrované tak, aby pracovali podľa požiadaviek zelených budov.


prínosy pre vás

  • Práca s odborníkom na zelené budovy, ktorý je tiež odborníkom na bezpečnosť a požiadavky na kvalitu výrobkov a zariadení.
  • Objektívne vyhodnotenie všetkých príslušných štrukturálnych a technických zariadení od nestranného a dôveryhodného odborníka.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu