Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Uvedenie zelených budov do prevádzky treťou stranou

Spoznajte dôkladne ciele zelených budov s TÜV SÜD

TÜV SÜD poskytuje služby tretej strany pri uvedení zelených budov do prevádzky, ktoré zahŕňajú skúmanie návrhu, overovanie  stavby a systémov, ako aj meracie a overovacie služby. Prostredníctvom našich služieb môžu klienti zabezpečiť, že výrobky a služby, ktoré sú dodávané, sú v súlade s ich stratégiou zelených budov.

 

prehľad našich služieb


Preskúmanie návrhu

Zabezpečíme, aby boli požiadavky vašich zelených budov správne pochopené a konštrukčné špecifikácie zosúladené s národnými a medzinárodnými požiadavkami na zelené budovy.


overovanie služby

Overíme, že zariadenia a systémy používané v budove, ako chladiče, návrh osvetlenia, čerpadlá a motory, sú navrhnuté, inštalované a kalibrované tak, aby pracovali podľa požiadaviek zelených budov.


prínosy pre vás

  • Práca s odborníkom na zelené budovy, ktorý je tiež odborníkom na bezpečnosť a požiadavky na kvalitu výrobkov a zariadení.
  • Objektívne vyhodnotenie všetkých príslušných štrukturálnych a technických zariadení od nestranného a dôveryhodného odborníka.

 

Preskúmať

energy efficiency
White paper

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
White paper

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

Building Information Modeling
White paper

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Energy efficient lighting
White paper

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa