Služby pre výrobcov zariadenia budov

Služby pre výrobcov zariadenia budov

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Vybudujte spoľahlivú povesť značky

Dostupnosť a bezpečnosť prevádzky je kľúčom k úspechu na trhu zariadení budov. Každodenné činnosti užívateľov budov sú závislé na bezpečnom a efektívnom fungovaní zariadení, ako sú výťahové systémy, eskalátory, automatické parkovacie systémy, vráta, dvere a okná.

TÜV SÜD ponúka výrobcom zariadenia budov komplexné portfólio služieb v oblasti skúšania, certifikácie, inšpekcie, hodnotenie a overovanie a podporuje ich po celú dobu životného cyklu ich výrobku. TÜV SÜD spolupracuje s výrobcami zariadení budov pri zavádzaní ich výrobkov na trh už od fázy návrhu a vývoja. Pre zariadenia budov v prevádzke TÜV SÜD tiež výrobcom poskytuje služby pre zabezpečenie podpory počas prevádzky a procesu modernizácie.

PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

Naše služby umožňujú výrobcom vybudovať pozitívnu povesť značky vďaka zníženiu prestojov zariadení a súčasne riadiť riziká a zodpovednosť prostredníctvom splnenia všetkých potrebných bezpečnostných požiadaviek.


prevádzka

 • Periodické inšpekcie v súlade s BetrSichV (nemecké nariadenie o priemyselnej bezpečnosti a ochrane zdravia)
 • Podpora hodnotenia bezpečnosti
 • Skúšanie v súlade s národnými a medzinárodnými normami (napr. nemecký VAwS, BGV A3, EZM)
 • Certifikácia a monitorovanie výroby systémov zabezpečenia kvality (EN 13015 a smernica 95/16/ES)
 • Kontrola údržby
 • Posúdenie stavu opráv

modernizácia
 • Stav správ o oprave
 • Akčné plány
 • Podpora hodnotenia bezpečnosti
 • Kontroly po väčších úpravách
 • Identifikácia užívateľa a profilov technických požiadaviek
 • Energetická účinnosť

Prínosy pre vás
 • Vyhnite sa nákladným prepracovaniam a prestojom vďaka spolupráci s odborným partnerom, ktorý má odborné znalosti a skúsenosti na to, aby identifikoval nedostatky v ranom štádiu.
 • Znížte riziká a záväzky s komplexným portfóliom služieb TÜV SÜD v oblasti skúšania, kontroly a hodnotenia služby vykonávané podľa národných a medzinárodných technických smerníc, predpisov a noriem.
 • Spoľahnite sa na nestranné posúdenie TÜV SÜD ako podklad pre rozhodovanie o investíciách a projektoch.

Získajte viac

Vybrať lokalitu