Služby pre výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov a výrobkov

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Vybudujte pevné základy pre vstup na globálne trhy

V konkurenčnom odvetví stavebných materiálov je pre úspech na trhu určujúca kvalita, rýchlosť a cena. Okrem splnenia komplexných národných a medzinárodných stavebných noriem a právnych predpisov musia výrobcovia stavebných materiálov zabezpečiť včasné dodávky výrobkov cez hranice, aby nedochádzalo k oneskoreniu projektov.

TÜV SÜD je partnerom výrobcov všetkých druhov stavebných materiálov vrátane betónu, prímesí, izolačných materiálov, fasád budov, drevených výrobkov, plastov, omietok, farieb, lakov a náterov a pomáha im zaistiť splnenie požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť. Naše komplexné služby vám umožňujú splniť požiadavky viacerých vývozných trhov s jediným partnerom.

prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Spotreba energie
 • Energetická efektivita
 • Bezpečnostné systémy
Skúšky a certifikácia výrobkov a Zabezpečenie kvality a monitorovanie výstavby
 • Analýzy surovín - napr testovanie mineralogického zloženia žuly, zloženie cementu
 • Nedeštruktívne skúšky (NDT), napr. odolnosti materiálov proti ohňu, korózii
 • Testovanie životnosti materiálov na účely záruky
 • Mechanické skúšky, napr. ťah, tlak, strih, ohyb, krut, tvrdosť, tečenie, rázová húževnatosť, únava a lomová húževnatosť
 • Charakteristika materiálu, napr. chemické zloženie, obsah prvkov, toxické kovy, odplyňovanie
 • Testovanie vlastností obvodového plášťa
 • Akustické skúšky
 • Environmentálne testovanie výrobku
 • Hydraulika, vodotesnosť, únik, tlak vetra
 • Simulovaná korózia / odolnosť voči poveternostným vplyvom a vonkajšia odolnosť
 • Meranie a monitorovanie vibrácií, rázov a napätia-deformácia
 • Odolnosť a správanie v záťažových cykloch
 • Metalografia a mikroskopia
 • Typové skúšky a certifikácia podľa národných a medzinárodných noriem (ASTM, EN, BS a DIN) a smernice pre stavebné výrobky (CPD)
 • Regulačné skúšanie podľa stavebných predpisov.
Zabezpečenie kvality a monitorovanie výstavby
 • Kontrola výroby a opatrení zabezpečenia kvality
Prínosy pre vás
 • Prispôsobené programy hodnotenia a testovania vám poskytujú spoľahlivý základ pre rozhodovanie od samého začiatku.
 • Vďaka spolupráci s nestrannou externou organizáciou s celosvetovo dobrým menom v oblasti kvality a bezpečnosti bude váš projekt všeobecne prijatý.
 • Spolupráca s TÜV SÜD, odborníkom poskytujúcim všetky služby v oblasti bezpečnosti, kvality a udržateľnosti pod jednou strechou, vám prinesie minimalizáciu rizík a zodpovednosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu