Služby pre investorov, finančné inštitúcie a poisťovne

Služby pre investorov, finančné inštitúcie a poisťovne

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Chráňte svoje investície

TÜV SÜD pomáha investorom, finančným inštitúciám a poisťovacím spoločnostiam riadiť riziká prostredníctvom podrobného hodnotenia a presného ocenenia ich súčasných investícií.


prehľad našich služieb


posudzovanie nehnuteľností
 • Sledovanie vývoja
 • Technická due diligence
 • Environmentálna due diligence
 • Due diligence z hľadiska udržateľnosti
Ocenenie
 • Oceňovacie správy určujúcej trhovú hodnotu (MV)
 • Znalecké posudky o trhovej hodnote (MV) a hypotekárnej hodnote (MLV) pre finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti
hodnotenie požiarnej ochrany
 • Rozsiahle hodnotenie nehnuteľnosti, majetku a nebezpečenstva.
  Prínosy pre vás
 • Pri rozhodovaní o vašich investíciách sa môžete spoľahnúť na nestranné posudky a analýzy TÜV SÜD.
 • Využívate kompletné portfólio služieb TÜV SÜD pre existujúce budovy, ktoré eliminujú alebo minimalizujú oneskorenie realizácie vašich projektov.
 • Skúsenosti TÜV SÜD získané zo spolupráce so zúčastnenými stranami v rámci celého stavebného priemyslu zabezpečia, aby boli zohľadnené potreby všetkých vašich zúčastnených strán.

Získajte viac

Vybrať lokalitu