skladovanie, preprava a distribúcia vodíka

Skladovanie, preprava a distribúcia vodíka

Naše služby pre bezpečné skladovanie, prepravu a distribúciu vodíka

Naše služby pre bezpečné skladovanie, prepravu a distribúciu vodíka

aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelia spoločnosti pri skladovaní, preprave a distribúcii vodíka?

Vodík má významný potenciál pre dekarbonizáciu spotreby energie. K naplneniu tohto potenciálu je však potrebné prekonať niekoľko prekážok týkajúcich sa skladovania, prepravy a distribúcie.

Hydrogen Storage

Snáď najväčšou prekážkou rozvoja možností vodíkovej energie je extrémne nízka objemová hustota tohto plynu - tá je 3,2-krát nižšia ako u zemného plynu a 2700-krát nižšie ako u benzínu. Vodík musí byť preto stlačený alebo skvapalnený, aby mohol cenovo konkurovať iným formám energie. Dosiahnutie tohto cieľa však prináša rad technických výziev a ťažkostí:

 • nebezpečenstvo - stlačený vodík môže byť výbušný,
 • vodík sa skvapalňuje pri teplote -253°C, čo je energeticky náročná forma skladovania,
 • predpisy pre skladovanie vodíka sa po celom svete výrazne líšia,
 • bezpečné miešanie vodíka so zemným plynom v potrubiach je náročné,
 • poškodenie - vodík môže zvyšovať krehkosť súčastí a skladovacích materiálov.

Aby sa vodík stal skutočne konkurenčným zdrojom zelenej energie, musia sa znížiť náklady na jeho skladovanie a prepravu.

Aké technológie sa používajú pre riešenie prepravy, distribúcie a skladovanie vodíka?

V súčasnosti sa na distribúciu a skladovanie vodíka všeobecne používajú tri prístupy. Pre rôzne scenáre sú vhodné rôzne metódy. Napríklad vodíkové potrubie je zďaleka nákladovo najefektívnejšie pri preprave tohto plynu na veľké vzdialenosti, zatiaľ čo pre miestne dodávku sú často lepšie nákladné automobily.

 • Distribúcia vodíka potrubím
  Vodíkové potrubie sa vyrába z kovu alebo plastu a používa sa na distribúciu vodíka buď prostredníctvom existujúcej infraštruktúry zemného plynu, alebo budovaním nových potrubí výhradne na prepravu vodíka.
  Stavba nových vodíkových potrubí vyžaduje značné počiatočné investície, ale je to zrejme najjednoduchší spôsob distribúcie tohto plynu. Na druhej strane využitie existujúcej infraštruktúry zemného plynu vyžaduje nižšie počiatočné náklady, ale je potrebné starostlivo sledovať, či je v zmesi plynov správny podiel vodíka. Sú tiež potrebné ďalšie investície do technológie oddelenia vodíka od zemného plynu po dosiahnutí miesta určenia.
 • Preprava vodíka pomocou nákladných vozidiel s prívesmi (alebo loďou)
  Toto riešenie využíva veľké nádrže (podobné nádržiam na benzín, ale osobitným vybavením kvôli vysokému tlaku) alebo malé až stredné jednotky obklopené klietkami pre väčšiu bezpečnosť.
 • Skladovanie vodíka v nádržiach
  Na skladovanie skvapalneného alebo stlačeného vodíka sú určené špeciálne zásobníky. Tieto zásobníky musia byť odolné, pretože pri poruche nádrže môže dôjsť k výbuchu.

Prečo si zvoliť TÜV SÜD pre riešenia prepravy, distribúcie a skladovanie vodíka?

Spoločnosť TÜV SÜD je po celom svete uznávaná ako poskytovateľ nestrannej a spoľahlivej podpory pre vodíkový priemysel. Naši odborníci na vodíkovú energiu majú rozsiahle skúsenosti s hodnotením riešenia prepravy, distribúcie a skladovanie vodíka. To znamená, že vám môžeme poskytnúť pokyny a odporúčania o najvhodnejších metódach pre vašu organizáciu. Zaistenie bezpečnosti potrubia a skladovacích riešenie je totiž základnou hodnotou TÜV SÜD.

Vodík predstavuje dynamickú oblasť výskumu zelenej energie a my sme sa podieľali na mnohých prelomových projektoch, ako:

 • Meracie technológie
  Národné technické laboratórium TÜV SÜD sa podieľa na výskumných projektoch, ktoré umožňujú presné meranie podielu vodíka v zmesi so zemným plynom v potrubí.
 • Projekt HYPOS
  Ide o veľký výskumný projekt pokrývajúci celý hodnotový reťazec zeleného vodíka, od výroby obnoviteľnej energie po spotrebu v chemickom priemysle. Spoločnosť TÜV SÜD hrala v rámci tohto projektu významnú úlohu pri vývoji bezpečnostných koncepcií pre vodíkové potrubia.

Služby pre výrobcov vodíka

Pri nesprávnom skladovaní alebo distribúcii je stlačený vodík veľmi nebezpečný. Pre výrobcov je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby ich metódy skladovania a distribúcie boli bezpečné a zaistené.

Naše služby pre výrobcov zahŕňajú:

 • certifikáciu dopravnej infraštruktúry a čerpacích staníc notifikovaným orgánom (napr. PED, TPED),
 • schválenie na prepravu nebezpečného tovaru (ADR, RID, IMDG),
 • vyhodnotenie rizík a moderovanie analýz HAZOP,
 • posúdenie kompatibility materiálov.

Služby pre prevádkovateľov vodíkových zariadení

Prevádzkovatelia musia zabezpečiť spravovanie vodíkových zariadení podľa najvyšších bezpečnostných štandardov, aby bola chránená verejnosť, zamestnanci, vozidlá a budovy.

Naše služby pre prevádzkovateľa zahŕňajú:

 • inšpekcia dopravnej infraštruktúry a čerpacích staníc,
 • vyhodnotenie rizík a moderovanie analýz HAZOP,
 • posúdenie bezpečnostnej koncepcie,
 • posúdenie kompatibility materiálov,
 • školenia zamestnancov v bezpečnom zaobchádzaní s plynnými médiami, ako je vodík.

Okrem toho poskytujeme aj služby prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám na dodávku vodíka. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej ponuke alebo využiť našich služieb pre vodíková zariadení, kontaktujte nás ešte dnes.

Získajte viac

Vybrať lokalitu