Homologizácia

Služby pre dodávateľov v automobilovom priemysle

Služby pre dodávateľov v automobilovom priemysle

Homologizácia typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa predpisov EHK a nariadení EÚ

Pri procese schvaľovania celého vozidla (napr. typové schválenie EÚ celého vozidla) sa najprv skúšajú jednotlivé systémy a komponenty vozidla podľa predpisov EHK a smerníc/nariadení EÚ, pre ktoré sa následne vydávajú tzv. „čiastkové“ homologizácie typu vozidla, systému alebo komponentu podľa predpisov EHK alebo tzv. „čiastkové“ typové schválenie EÚ vozidla, systému alebo komponentu podľa smerníc/nariadení EÚ. Príslušným orgánom SR vo veci udelenia homologizácie alebo typového schválenia EÚ je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Homologizáciou typu vozidla je napríklad homologizácia vozidla z hľadiska bŕzd, hluku, pevnosti úchytov bezpečnostných pásov, montáže zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu alebo montáže osvetlenia . Homologizácia komponentov je dôležitým osvedčením, že typ komponentu je z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti vhodný pre montáž do vozidiel.

Komponenty, ktoré podliehajú homologizácii:

Sklá
Spätné zrkadlá
Pneumatiky
Bezpečnostné pásy
Svetlomety, svietidlá a odrazky
Riadiace jednotky
Húkačky
Detské sedačky
Brzdové platničky
CNG/LPG komponenty
Disky kolies
Predné ochranné rámy
Ostrekovače svetlometov

Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred udelením homologizácie typu alebo typového schválenia EÚ povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňať, ustanovujú príslušné predpisy EHK alebo smernice/nariadenia EÚ.


TÜV SÜD v oblasti komponentov vozidiel ponúka:

Úvodné a priebežné audity systému kvality
Skúšky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
Skúšky v laboratóriách
Dohľad nad skúškami v laboratóriách výrobcov
Kontrolu výroby (COP)
Príprava schvaľovacej dokumentácie

Získajte viac

Vybrať lokalitu