TUV SUD Slovakia

Profil spoločnosti TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Zákazníkom poskytuje služby v oblastiach certifikácieinšpekcie a vzdelávania. Vznik spoločnosti sa datuje od roku 1993, kedy bolo založené obchodné zastúpenie TÜV Bayern-Sachsen v Bratislave. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 6000 spokojných zákazníkov, 11 osvedčení o akreditácii, viac ako 20 000 vykonaných auditov, viac ako 120 000 uskutočnených inšpekcií a 2 100 školení. Rastie dlhodobo udržateľným tempom a na lokálnych zastúpeniach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnáva vyše 107 zamestnancov.

Kvalifikácia zamestnancov, viac ako 25-ročná odborná prax, široké portfólio služieb a know-how materskej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1866 ako prvá technická inšpekcia na svetesú zárukou najvyššej kvality. Odbornosť spoločnosti pravidelne preverujú akreditačné spoločnosti a ústredné orgány štátnej správy.

Našu víziou je byť tými, ktorí tvoria trh kvality a bezpečnosti. Poskytovaním komplexných, nestranných a odborných služieb prispievame k zvyšovaniu bezpečnosti ľudí, ochrane investícií a životného prostredia. Postupujeme vždy v súlade s miestnymi a medzinárodnými normami a predpismi, pomocou ktorých sa naši klienti stávajú viac konkurencieschopnými a dokážu zvyšovať predajnosť svojich výrobkov a služieb. Motto „Viac hodnoty. Viac dôvery.“ vyjadruje náš prístup ku všetkému, čo robíme a aj preto sme sa rozhodli zúžitkovať naše znalosti z technických inšpekcií a certifikácií vo výskumných a vývojových činnostiach. Dlhodobo si budujeme dobré obchodné vzťahy s našimi klientmi a vďaka tomu poznáme potreby a výzvy priemyslu a služieb na Slovensku.

Na stiahnutie Charta spoločnosti TÜV SÜD Slovakia


TÜV SÜD SLOVAKIA & ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÍ

ahk-svk 

zap-sk

 

zastavmekorupciu

sez-sk

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu