Tuv Sud Logo Banner

Naša značka

LOGO TÜV SÜD 

Ako prieskumy znova a znova ukazujú, je TÜV jednou z najznámejších značiek v Nemecku - tri písmená sa stali synonymom pre bezpečnosť a istotu, spoľahlivosť a nestrannosť. Jednotlivé organizácie TÜV zaisťujú, že sa tieto princípy uplatňujú nielen v Nemecku, ale aj po celom svete. Značky ako také nám uľahčujú život, pretože na prvý pohľad umožňujú rozpoznať, s kým prichádzame do styku, a aké služby a ciele táto spoločnosť má. Toto však môže fungovať len v prípade, že je značka používaná iba tými spoločnosťami, pre ktoré bola zaregistrovaná. Je v záujme zákazníkov i firiem, aby značky boli chránené. TÜV SÜD preto spoločne s ďalšími organizáciami TÜV a ich spoločnou asociáciou VdTÜV vyvíja maximálne úsilie o udržanie a posilnenie ochrany značky TÜV.

Komplexná ochrana značky po celom svete

Značka TÜV patrí organizáciám TÜV v Nemecku a môže byť použitá iba nimi alebo ich dcérskymi spoločnosťami TÜV. To znamená, že nesmie byť použitá ani v prenesenom slova zmysle - napríklad v politických alebo iných debatách, kde sa občas môžeme stretnúť s označeniami ako "vzdelávanie TÜV" alebo "charita TÜV", ktoré sa používajú ako synonymum k všeobecnému testovaniu kvality pre vzdelávacie, charitatívne organizácie atď. Značka TÜV je registrovaná u Nemeckého patentového a známkového úradu (DPMA) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo aj u mnohých zahraničných známkových úradov a je tak právne chránená v takmer všetkých krajinách sveta.

TUV SUD Mark

TÜV SÜD definovala túto značku ešte zreteľnejšie a pridala pre seba ešte ďalšie charakteristiky, ktoré sú vyjadrené mottom "Viac istoty. Viac hodnoty." Pre klientov TÜV SÜD predstavuje táto značka spolu so symbolom modrého osemuholníka garanciu väčšej istoty a vyššej ekonomickej pridanej hodnoty po celom svete.

TUV SUD Rebrand Logo

Získajte viac

Vybrať lokalitu