Misia & Vízia

Misia & vízia

naše poslanie, misia, vízia a motto

Korene spoločnosti TÜV SÜD siahajú až k prvému združeniu pre kontroly parných kotlov, ktoré prevádzkovatelia parných kotlov založili v roku 1866 v Mannheime ako regulačný orgán pre súkromný sektor. Cieľom tohto inšpektorátu bolo "chrániť ľudí, životné prostredie a majetok pred rizikami technológie". V nasledujúcich rokoch sa obdobné združenia objavili vo všetkých priemyselných centrách po celom Nemecku a my sme sa stali dôveryhodným partnerom v oblasti riešení bezpečnosti, zabezpečenia a udržateľnosti.

naše poslanie 

TÜV SÜD prináša vyššiu bezpečnosť a pridanú ekonomickú hodnotu.

Naše tímy odborníkov disponujú komplexnými znalosťami z mnohých odborov priemyslu a spolupracujú s Vami na optimalizácii všetkých procesov vo Vašej spoločnosti. Poskytujeme podporu, ktorá vedie k dosiahnutiu tých najlepších riešení v oblastiach technológie, systémov i odborných znalostí.

Zvyšujeme tak konkurencieschopnosť našich zákazníkov po celom svete.

naša misia

Zaujímame sa o ľudí, životné prostredie a technologický pokrok.
Predvídame technický vývoj a uľahčujeme prijímanie zmien tým, že definujeme normy a premýšľame nad rámec zákonných požiadaviek.
Verní nášmu základnému princípu pridávame hodnotu vytváraním bezpečnejšie a udržateľnejšej budúcnosti.

naša vízia

Sme dôveryhodným partnerom v oblasti ochrany, bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Naše riešenie prináša klientom merateľnú hodnotu vo fyzickom aj digitálnom svete.

Naše motto 

"Viac hodnoty. Viac dôvery." - to je hlavná filozofia služieb ponúkaných TÜV SÜD a podstata poslania spoločnosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu