Prečo si vybrať TÜV SÜD

Prečo si vybrať TÜV SÜD?

Ak sa rozhodnete pre TÜV SÜD, volíte spoluprácu so špecializovaným tímom odborníkom, ktorých cieľom je zvyšovať bezpečnosť vašich činností a pridať im hmatateľnú ekonomickú hodnotu. 

TÜV SÜD at a glance 

ODBORNÉ ZNALOSTI SVETOVEJ ÚROVNE

Global Network

Našim klientom ponúkame špičkový prehľad, znalosti a odborné vedomosti na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni. Mnohí z našich odborníkov, autority vo svojom odbore, sú členmi medzinárodných výborov, ktoré v súvislosti s medzinárodnými normami formulujú budúce praktické postupy. Vďaka tomu môžu naši experti poskytovať klientom praktické konzultácie vychádzajúce z osvedčených postupov aj predpokladaného budúceho vývoja.

 

Pridávame hodnotu výrobkov a službám našich klientov

End to end solutions

Na všetky činnosti, ktoré prebiehajú vo firmách našich zákazníkov, pozeráme v súvislostiach a ponúkame komplexné riešenia na optimalizáciu potenciálu Vášho podnikania. Dokážeme presne určiť oblasti, kde je možné zlepšenie a tak zabezpečíme, že všetky postupy vo Vašej firme budú prebiehať s maximálnou efektivitou, bezpečnosťou a kvalitou. Certifikačné značky TÜV SÜD sú synonymom pre kvalitu a bezpečnosť a pre našich klientov sú vynikajúcim marketingovým nástrojom.

 

RIADIME RIZIKÁ PRE NAŠICH KLIENTOV

Cross Industry ExpertiseSme presvedčení, že je lepšie škodám predchádzať, ako ich potom nákladne naprávať. Naši odborníci vykonávajú najrôznejšie kontroly a testy, aby odhalili prípadné problémy, poruchy alebo nebezpečné chemické látky ešte predtým, než sa výrobok dostane na trh, alebo ako zahájite určitú činnosť a tak vám pomáhajú pri riadení rizík. Vďaka tomu sa vyhnete sťahovaniu výrobkov, poškodeniu dobrej povesti značky, negatívnym dopadom na zdravie osôb či dokonca stratám na životoch.


SME 100% NEZÁVISLÍ a nestranní

Future focussed TÜV SÜD je synonymom nezávislosti a nestrannosti. Unikátna právna štruktúra TÜV SÜD nám umožňuje zamerať sa na zvyšovanie hodnoty, ktorú prinášame všetkým, ktorí s našou spoločnosťou prichádzajú do kontaktu. Svoje zisky investujeme späť do spoločnosti, aby sme zaistili neustály rozvoj a optimalizáciu odborných znalostí a zdrojov - najmä zamestnancov a technológií.

Získajte viac

Vybrať lokalitu