Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona 54/2019 Z.z.

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona 54/2019 Z.z.,

Popis školenia

V médiách sa môžeme často stretnúť s príkladmi protispoločenskej, či korupčnej činnosti. Jednou zo snáh o odstránenie takýchto praktík je aj zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý sa hovorovo nazýva aj zákon o whistleblowingu. Ako tento zákon funguje, čo prináša a ako chráni oznamovateľov? Čo priniesol od svojej účinnosti a ako sa s ním majú vysporiadať zamestnávatelia? Ako k nemu pristupovať procesne a aké sú rady odborníkov?
 
Počas jedného vzdelávacieho kurzu získate všetky potrebné informácie na jednom mieste. Prinášame Vám vhodné riešenia a vzorové smernice z uplatnenia zákona v praxi.


Komu JE KURZ URČENÝ?

 

Školenie je určené:

 • Hlavnému kontrolórovi obce a VÚC (Podľa zákona 54/2019, paragraf 10, ods. 1: V obci a vo vyššom územnom celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór)
 • Vedúcim manažérom a riaditeľom firiem
 • Compliance manažérom
 • HR manažérom
 • Vedúcim manažérom vo verejnej správe
 • Zamestnancom verejnej správy a štátnych podnikov

Požiadavky na účastníka

Chuť vzdelávať sa v oblasti protispoločenskej a protikorupčnej činnosti.


Čo vám školenie prinesie

 • Vysvetlenie zákona 54/2019 Z.z. s povinnosťami z pohľadu zamestnávateľa a právami zamestnanca
 • Oboznámenie sa so zodpovednou osobou
 • Vysvetlenie zákazu diskriminácie
 • Vzorová smernica
 • Príklady z praxe

Pridaná hodnota pre klienta

 • Vzorová smernica o zriadení vnútorného systému preverovania oznámení 
 • Súdne rozhodnutia týkajúce sa problematiky
 • Príklady z praxe

Doklad o absolvovaní školenia Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Absolventi školenia získajú na po skončení kurzu potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

 

 • ROZSAH & OBSAH KURZU

  Rozsah kurzu: 2 hodiny

  Obsah kurzu:

  1. Právna úprava whistleblowingu (Smernica 2019/1937, zákon č. 54/2019 Z.z.)
  2. Kedy má zamestnávateľ povinnosť zriadiť vnútorný systém preverovania oznámení (whistleblowing hotline)
  3. Povinnosti zamestnávateľa  a odporúčaný postup v súvislosti so zriadením whistleblowing hotline
  4. Kto môže byť zodpovednou osobou; povinnosti zodpovednej osoby
  5. Ochrana oznamovateľa pri oznámení protispoločenskej činnosti, zánik ochrany
  6. Zákaz diskriminácie podľa zákonníka práce
  7. Vzorová smernica o zriadení vnútorného systému preverovania oznámení
  8. Súdne rozhodnutia týkajúce sa problematiky
 • ŠKOLITELIA

  JUDr. Helga Vernarcová CIPP/E, CIPM, Advokátka v Eversheds Sutherland

 • CENNÍK

  Webinár:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 170,00 € 204,00 €
  štandardná cena 200,00 € 240,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu