VIDEOŠKOLENIE: Interný audítor systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

VideoŠKOLENIE: Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Zamestnancom, ktorí sú zodpovední za rozvoj a udržiavanie ABMS (Anti Bribery Management System), nazývaný tiež protikorupčný systém manažérstva. Je určený tým, ktorí chcú preskúmať nové kariérne príležitosti v oblasti auditu manažérskych systémov. Odporúča sa, aby mali účastníci znalosti základnej koncepcie boja proti korupcii. Účelom tohto školenia je poskytnúť znalosti a zručnosti potrebné na vykonanie interného auditu ABMS podľa ISO 37001 a na podanie správy o efektívnej implementácii a udržiavaní ABMS (Anti Bribery Management System) v súlade s ISO 19011. 


Čo vám kurz prinesie?

Po dokončení školenia budú úspešní absolventi schopní s nadviazaním na cyklus PDCA uchopiť model založený na PDCA pre ISO 37001, rozumieť internému auditu pri udržiavaní a zlepšovaní ABMS, zhostiť sa úloh a povinností audítora pri plánovaní, vedení, hlásení a sledovaní vnútorného auditu systému riadenia proti korupcii v súlade s normou ISO 19011. Po absolvovaní kurzu bude môcť plánovať, vykonávať, hlásiť a sledovať interný audit manažérskeho systému proti korupcii založeného na norme ISO 37001 v súlade s normou ISO 19011. Účastníci, ktorí absolvovali všetky časti školenia a priebežné hodnotenie, získajú certifikát ako doklad o absolvovaní školenia.


CERTIFIKÁT

Absolvent získa potvrdenie/certifikát o absolvovaní vzdelávania interného audítora podľa normy ISO 37001. Potvrdenie je možné stiahnuť po absolvovaní vzdelávania.

 • OBSAH VIDEO KURZU

  • Úvod do systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016

  • Súvislosti organizácie

  • Vodcovstvo

  • Plánovanie

  • Podpora

  • Prevádzka

  • Hodnotenie výkonnosti

  • Zlepšovanie

  • Vykonávanie auditov podľa ISO 19011:2018

   

  Celkový rozsah školenia: 4 hod. 21 minút


 • GARANT KURZU

  Ing. Alexandra Janeková

  Lead Auditor pre ISO 37001 Anti Bribery Management System • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 212,50 € bez DPH (255,00 € s DPH) / osoba

  Účastnícky poplatok sa uhrádza pred absolvovaním kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu