Danh mục các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống

Danh mục các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống

Gia tăng giá trị với các dịch vụ của TÜV SÜD

Gia tăng giá trị với các dịch vụ của TÜV SÜD

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý giúp các tổ chức lớn và nhỏ cải thiện hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi thế cạnh tranh. Các hệ thống quản lý như ISO 9001 và ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ để các doanh nghiệp đánh giá các quy trình của họ. 

Đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các chuyên gia độc lập đánh giá các quy trình của doanh nghiệp để tìm ra các điểm cần cải tiến. Chứng nhận minh chứng cho sự tuân thủ các quy trình của doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn liên quan.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) gần đây đã sửa đổi tiêu chuẩn hệ thống quản lý (MSS) để nhấn mạnh đến vấn đề biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn này hiện phải thừa nhận tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của mình và tích cực thu hút các bên liên quan, chẳng hạn như khách hàng và cộng đồng, để giải quyết vấn đề quan trọng bên ngoài này.

Quy trình chứng nhận

TẠI SAO CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ LẠI QUAN TRỌNG?

Các doanh nghiệp từ các ngành đa dạng như hàng không vũ trụ, ô tô, công nghệ thông tin, năng lượng, thực phẩm sẽ có nhiều lợi ích khi làm việc với một tổ chức chứng nhận độc lập. Việc đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bởi một nhà cung cấp độc lập như TÜV SÜD mang lại nhiều lợi ích:

  • Tiến hành đánh giá toàn diện và độc lập về hoạt động kinh doanh, cơ sở vật chất và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp để chỉ ra tiềm năng cải tiến
  • Tối ưu hóa các quy trình và tăng tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
  • Được cấp chứng chỉ quốc tế được công nhận
  • Minh chứng cam kết của doanh nghiệp về chất lượng, an toàn và bảo mật - đối với người tiêu dùng và các cơ quan quản lý

Bước tiếp theo

Chọn vị trí