Đánh giá sáng kiến đạo đức trong thương mại tại cảng biển,

Đánh giá sáng kiến đạo đức trong thương mại (ETI)

Gia tăng giá trị với các dịch vụ của TÜV SÜD

Gia tăng giá trị với các dịch vụ của TÜV SÜD

ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN ĐẠO ĐỨC TRONG THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

Sáng kiến Đạo Đức trong Thương mại (Ethical Trading Initiative - ETI) là một liên minh các doanh nghiệp, công đoàn và tổ chức tự nguyện cam kết cùng nhau cải thiện điều kiện làm việc trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Đánh giá ETI sẽ kiểm định các quy trình, nhà cung cấp và cơ sở vật chất của doanh nghiệp theo chín nguyên tắc trong Quy phạm của ETI, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế có liên quan. Nếu có thể chứng minh thương hiệu của doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn ETI, doanh nghiệp sẽ có được niềm tin của người tiêu dùng về tính chất đạo đức và công bằng trong hoạt động kinh doanh của mình.

TẠI SAO KIỂM ĐỊNH THEO QUY PHẠM CỦA ETI LẠI QUAN TRỌNG?

Sáng kiến Đạo Đức trong Thương mại xác định và thúc đẩy các thực tiễn tốt về điều kiện lao động phù hợp với Quy phạm Nền tảng của ETI, đã được tổ chức công đoàn, tổ chức phi chính phủ sáng lập cùng các thành viên doanh nghiệp của ETI đàm phán và thông qua. Đánh giá theo Quy phạm của ETI mang lại nhiều lợi ích:

 • Cung cấp bằng chứng cho thấy doanh nghiệps cam kết kinh doanh có đạo đức, điều này ngày càng được người tiêu dùng coi trọng
 • Khuyến khích cải thiện thực tiễn thương mại trong toàn ngành và hỗ trợ quyền của người lao động
 • Đảm bảo doanh nghiệp có thể tuyên bố hợp pháp các sản phẩm của mình là 'thương mại công bằng'
 • Thiết lập lợi thế cạnh tranh bằng cách chứng minh lập trường đạo đức của doanh nghiệp
 • Giảm thiểu rủi ro cho cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, giảm lượng nhân viên nghỉ việc và tăng cường năng suất nhờ có đội ngũ nhân viên gắn bó hơn 

TÜV SÜD CUNG CẤP ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN ETI CHUYÊN NGHIỆP

TÜV SÜD là cơ quan đánh giá và thử nghiệm được quốc tế công nhận và ủy nhiệm, đồng thời có chuyên môn lâu năm về chứng nhận các doanh nghiệp tuân thủ ETI. Chúng tôi sở hữu mạng lưới toàn cầu các chuyên viên đánh giá với tay nghề cao, những người có thể giám sát và đánh giá các quy trình và cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo những quy trình và cơ sở này tuân thủ các tiêu chuẩn ETI liên quan ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Chúng tôi đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ một cửa cho các doanh nghiệp yêu cầu chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội và tiêu chuẩn hệ thống quản lý, tích hợp đánh giá ETI với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, WRAP, SA8000®, BSCI và CoC.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THEO QUY PHẠM CỦA ETI TẠI TÜV SÜD

Chúng tôi đánh giá doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp theo chín nguyên tắc trong Quy phạm Nền tảng của ETI:

 1. Tự do lựa chọn công việc
 2. Tôn trọng quyền tự do gia nhập đoàn thể và quyền thương lượng tập thể
 3. Điều kiện làm việc phải an toàn và vệ sinh
 4. Không được sử dụng lao động trẻ em
 5. Trả mức lương đủ sống
 6. Thời gian làm việc không được vượt mức
 7. Không được phân biệt kỳ thị
 8. Cung cấp công việc thường xuyên
 9. Không được phép đối xử thô bạo hoặc vô nhân đạo

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Glocalisation
Câu chuyện

Xu hướng lớn: Toàn cầu hóa

Làm thế nào xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của họ?

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí