KHÁM PHÁ

GEOX Case Study
Nghiên cứu điển hình

Tập đoàn Geox

Nhãn footwear mark của TÜV SÜD đã xác minh sự tuân thủ các yêu cầu an toàn hóa chất hiện hành cũng như các cân nhắc về an toàn hóa chất khác.

Tìm hiểu thêm

Chemical requirements testing for footwear products
Sách trắng

Thử nghiệm da giày

Tóm tắt các quy định chính liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong các sản phẩm da giày.

Tìm hiểu thêm

Leather and Chromium
Sách trắng

Giảm thiểu Crom (VI) trong sản phẩm da

Giảm nguy cơ phơi nhiễm Crom (VI).

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí