Resource Centre

Cyber Resilience Act: A new era in product cybersecurity
Câu chuyện

Cyber Resilience Act: A new era in product cybersecurity

With the EU Cyber Resilience Act, manufacturers must design and maintain their products with security in mind to mitigate risks.

Đọc thêm

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm cho trẻ em
Đồ họa

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm cho trẻ em

Hiểu rõ rủi ro liên quan đến sản phẩm cho trẻ em có thể giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm an toàn hơn ra thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

Đọc thêm

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng mềm
Đồ họa

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng mềm

Hiểu rõ rủi ro liên quan đến ngành hàng mềm có thể giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm an toàn hơn ra thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

Đọc thêm

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng cứng
Đồ họa

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng cứng

Hiểu rõ rủi ro liên quan đến ngành hàng cứng có thể giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm an toàn hơn ra thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

Đọc thêm

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm đồ chơi
Đồ họa

Q4 2023 Xu hướng thu hồi sản phẩm đồ chơi

Hiểu rõ rủi ro về đồ chơi có thể giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm an toàn hơn ra thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

Đọc thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí