KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Safety gauge children report
Câu chuyện

Safety Gauge 2017: Báo cáo phân khúc sản phẩm dành cho trẻ em

Khám phá các vấn đề ngày càng tăng về an toàn sản phẩm

Tìm hiểu thêm

Toy Product
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chemical updates for children’s products

Keep up with stringent and evolving EU & US regulations.

Learn more

Glocalisation
Câu chuyện

Xu hướng lớn: Toàn cầu hóa

Làm thế nào xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của họ?

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí