Thử nghiệm khả năng chống cháy

Thử nghiệm khả năng chống cháy

Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm

Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm

THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY LÀ GÌ?

Thử nghiệm khả năng chống cháy nhằm xác định khả năng bắt lửa hoặc cháy của vật liệu/thành phẩm khi tiếp xúc hoặc được sử dụng gần nguồn lửa/nguồn nhiệt.

Nếu không thể đáp ứng yêu cầu theo thử nghiệm khả năng chống cháy, sản phẩm không chỉ là mối nguy hiểm rất lớn đến an toàn của cộng đồng mà còn rất khó để tiếp cận thị trường. Hơn thế nữa, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt của cơ quan quản lý.

TẠI SAO CẦN THỬ NGHIỆM khả năng chống cháy CỦA SẢN PHẨM?

Thử nghiệm khả năng chống cháy gồm một số phương pháp và nguyên tắc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng chịu tác động bên ngoài của vật liệu, chẳng hạn như: tính chất dễ bắt lửa khi tiếp xúc gần nguồn nhiệt, tốc độ cháy khi bắt lửa.

Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia khác đã đưa ra các quy định, yêu cầu về khả năng chống cháy tối thiểu đối với nhiều loại vật liệu và thành phẩm khác nhau, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương do sản phẩm bị cháy.

Để minh chứng việc tuân thủ các yêu cầu này, doanh nghiệp thường cung cấp báo cáo thử nghiệm khả năng chống cháy do một bên thứ ba độc lập thực hiện trong các phòng thử nghiệm. Mỗi quốc gia thường yêu cầu gắn nhãn cảnh báo cụ thể liên quan đến mục đích sử dụng của sản phẩm. Nếu không tuân thủ các yêu cầu này, doanh nghiệp khó có thể tiếp cận thị trường hoặc có thể chịu các hình thức xử phạt của cơ quan quản lý.

TÜV SÜD LÀ DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG TOÀN CẦU VỀ THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 17025 của TÜV SÜD có thể thử nghiệm các sản phẩm và vật liệu theo các yêu cầu về khả năng chống cháy của Hoa Kỳ và EU. TÜV SÜD có đầy đủ thiết bị để thử nghiệm nhiều sản phẩm như: vải, sản phẩm dệt may tiêu dùng và công nghiệp, sản phẩm quần áo khác, đồ nội ngoại thất, đồ dùng trong nhà và đồ chơi.

Các dịch vụ đánh giá của TÜV SÜD hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường và tránh các chi phí xử phạt không cần thiết.

Năng lực phòng thử nghiệm dành cho sản phẩm dệt may, da giày

Năng lực phòng thử nghiệm dành cho sản phẩm nội thất, nến và đồ chơi

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ thử nghiệm khả năng chống cháy của TÜV SÜD bao gồm:

  • Độ nhạy khi bắt lửa
  • Tỷ lệ cháy
  • Mức độ cháy lan
  • Tính dễ cháy
  • Điểm “bốc cháy”

Với phạm vi hoạt động toàn cầu, TÜV SÜD cũng hỗ trợ giám sát các chuỗi cung ứng trên toàn thế giới và đảm bảo rằng các sản phẩm và vật liệu có nguồn gốc rõ ràng đáp ứng các quy định về khả năng chống cháy cũng như các yêu cầu, thông số kỹ thuật khác mà doanh nghiệp có thể đặt ra với sản phẩm.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Quy trình kiểm tra và đánh giá hóa chất trong sản phẩm và tuân thủ các quy định EU  cho các doanh nghiệp ngoài khối EU
Buổi chia sẻ trực tuyến

Các quy định khung về hóa chất trong sản phẩm vào thị trường EU

Buổi chia sẻ trực tuyến trình bày các cập nhật mới nhất về các quy định khung về an toàn hóa chất trong sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU.

Xem ngay

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí