Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Thử nghiệm giới hạn chịu lửa

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

THỬ NGHIỆM GIỚI HẠN CHỊU LỬA LÀ GÌ?

Thử nghiệm giới hạn chịu lửa nhằm xác định khả năng bắt lửa hoặc cháy của vật liệu hoặc thành phẩm khi tiếp xúc hoặc được sử dụng gần nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt.

Nếu không thể đáp ứng yêu cầu theo thử nghiệm giới hạn chịu lửa, sản phẩm không chỉ là mối nguy hiểm rất lớn đến an toàn công cộng mà còn khó tiếp cận thị trường, đồng thời, doanh nghiệp có thể chịu các hình thức xử phạt của cơ quan quản lý.

TẠI SAO CẦN THỬ NGHIỆM GIỚI HẠN CHỊU LỬA CỦA SẢN PHẨM?

Thử nghiệm giới hạn chịu lửa bao gồm một số phương pháp và nguyên tắc thử nghiệm khác nhau nhằm đánh giá khả năng chịu tác động bên ngoài của vật liệu, bao gồm tính chất dễ bắt lửa khi tiếp xúc gần nguồn nhiệt và tốc độ cháy khi bắt lửa.

Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia khác đã đưa ra các quy định, yêu cầu về giới hạn chịu lửa tối thiểu đối với nhiều loại vật liệu và thành phẩm khác nhau, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương do sản phẩm bị cháy.

Để minh chứng việc tuân thủ các yêu cầu này, doanh nghiệp thường cung cấp báo cáo thử nghiệm giới hạn chịu lửa do một bên thứ ba độc lập thực hiện trong các phòng thử nghiệm. Mỗi quốc gia thường yêu cầu gắn nhãn cảnh báo cụ thể liên quan đến mục đích sử dụng của sản phẩm. Nếu không tuân thủ các yêu cầu này, doanh nghiệp khó có thể tiếp cận thị trường hoặc có thể chịu các hình thức xử phạt của cơ quan quản lý.

TÜV SÜD LÀ DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG TOÀN CẦU VỀ THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 17025 của TÜV SÜD có thể thử nghiệm các sản phẩm và vật liệu theo các yêu cầu về giới hạn chịu lửa của Hoa Kỳ và EU. TÜV SÜD có đầy đủ thiết bị để thử nghiệm nhiều sản phẩm vải, dệt may tiêu dùng và công nghiệp, các sản phẩm quần áo khác, cũng như đồ nội thất, đồ dùng trong nhà và đồ chơi. Các dịch vụ đánh giá của TÜV SÜD hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường và tránh các chi phí xử phạt không cần thiết.

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM GIỚI HẠN CHỊU LỬA CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ thử nghiệm giới hạn chịu lửa của TÜV SÜD bao gồm thử nghiệm một số đặc tính liên quan đến giới hạn chịu lửa, bao gồm:

  • Độ nhạy khi bắt lửa
  • Tỷ lệ cháy
  • Mức độ cháy lan
  • Tính dễ cháy
  • Điểm “bốc cháy”

Với phạm vi hoạt động toàn cầu, TÜV SÜD cũng hỗ trợ giám sát các chuỗi cung ứng trên toàn thế giới và đảm bảo rằng các sản phẩm và vật liệu có nguồn gốc rõ ràng đáp ứng các quy định về giới hạn chịu lửa cũng như các yêu cầu, thông số kỹ thuật khác mà doanh nghiệp có thể đặt ra với sản phẩm.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Safety Gauge 2013: Insights
Câu chuyện

Safety Gauge 2013: Insights

The economics of product safety

Learn more

Safety gauge children report
Câu chuyện

Safety Gauge 2017: Báo cáo phân khúc sản phẩm dành cho trẻ em

Khám phá các vấn đề ngày càng tăng về an toàn sản phẩm

Tìm hiểu thêm

Glocalisation
Câu chuyện

Xu hướng lớn: Toàn cầu hóa

Làm thế nào xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của họ?

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa