Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Phân tích & thử nghiệm hàm lượng hóa chất

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN TOÀN CẦU VỀ PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

TÜV SÜD cung cấp dịch vụ thử nghiệm, phân tích hàm lượng hóa chất để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất tuân thủ các quy định quốc gia, khu vực và quốc tế về sử dụng an toàn hóa chất. Để đảm bảo tuân thủ các quy định này, doanh nghiệp phải thực hiện thử nghiệm và phân tích hàm lượng hóa chất trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Đây là yêu cầu tương đối khắt khe trên thị trường toàn cầu, khiến nhiều doanh nghiệp khó đảm bảo trách nhiệm tuân thủ.

PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT LÀ GÌ?

Thử nghiệm và phân tích hàm lượng hóa chất là quá trình nhận diện, mô tả đặc điểm và xác định hàm lượng của các vật liệu và hóa chất được sử dụng trong sản phẩm, sản xuất và quy trình hoạt động.

TẠI SAO CẦN PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT?

Việc tuân thủ các quy định quốc gia, khu vực và quốc tế về sử dụng hóa chất an toàn, phù hợp là điều kiện cần thiết để một doanh nghiệp có thể phát triển:

  • Duy trì uy tín: doanh nghiệp sẽ bị tổn hại uy tín nếu bị phát hiện sử dụng các hóa chất không an toàn trong chuỗi cung ứng
  • Tránh bị phạt: doanh nghiệp có thể bị phạt rất nặng nếu không tuân thủ nhiều quy định liên quan
  • Đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường: một sản phẩm chứa hóa chất bị hạn sử dụng sẽ khó có thể tiếp cận một số thị trường nhất định.

VỚI MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU, TÜV SÜD LUÔN CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÀ CÁC CHẤT BỊ HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Đội ngũ chuyên gia của TÜV SÜD nắm vững các quy định về sử dụng hóa chất và các chất bị hạn chế sử dụng trên toàn thế giới, đồng thời chủ động theo dõi những điều chỉnh dự kiến trong các quy định đó có thể ảnh hưởng đến việc giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường. TÜV SÜD có một mạng lưới các phòng thử nghiệm và cơ sở thử nghiệm toàn cầu, có khả năng tiến hành đánh giá vật liệu và sản phẩm liên quan đến việc sử dụng hóa chất và các chất bị hạn chế sử dụng khác..

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ thử nghiệm của TÜV SÜD bao gồm toàn bộ hoạt động thử nghiệm hàm lượng hóa chất để một sản phẩm có thể tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác trên toàn thế giới. Dịch vụ của TÜV SÜD bao gồm thử nghiệm các chất độc hại như thuốc nhuộm Azo, chất diệt khuẩn, dư lượng hóa chất, hợp chất phenol clo hóa,...

Năng lực phòng thử nghiệm

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí