Tuân thủ quy định REACH

Quy định REACH

Tuân thủ quy định REACH nhằm bảo đảm việc sử dụng hóa chất một cách an toàn

Tuân thủ quy định REACH nhằm bảo đảm việc sử dụng hóa chất một cách an toàn

REACH LÀ GÌ?

Các chất hóa học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và môi trường nếu không được xử lý đúng cách. REACH là một quy định của Liên minh Châu Âu có phạm vi áp dụng với hầu hết các sản phẩm tiêu dùng, trong đó yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo các hóa chất mà họ sử dụng trong toàn bộ chuỗi cung ứng và trong chính sản phẩm của họ. REACH là từ viết tắt của Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Cấp phép (Authorisation) và Hạn chế các Hóa chất (Restriction of Chemical substances).

REACH có phạm vi áp dụng rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm các công ty có trụ sở bên ngoài EU. Để đảm bảo tuân thủ REACH, mỗi doanh nghiệp phải lập kế hoạch chiến lược để báo cáo mức độ tuân thủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Một chương trình thử nghiệm toàn diện toàn diện sẽ cung cấp bằng chứng về mức độ tuân thủ.

TÜV SÜD cung cấp dịch vụ thử nghiệm để doanh nghiệp có thể thực hiện Đánh giá an toàn hóa chất, Báo cáo an toàn hóa chất, Bảng dữ liệu an toàn và Hồ sơ kỹ thuật theo đúng yêu cầu của quy định REACH.

TẠI SAO CẦN TUÂN THỦ QUY ĐỊNH REACH?

Việc sử dụng các chất có nguy cơ cao (SVHC) cho các mục đích cụ thể, dù với liều lượng lớn hay nhỏ, đều phải được cấp phép. SVHC bao gồm các chất được phân loại thành:

 • CMR (Chất gây ung thư, gây đột biến hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản)
 • PBT (Chất khó phân hủy, tích tụ sinh học)
 • vPvBs (Chất rất khó phân hủy và tích tụ sinh học rất cao)
 • Các chất được xác định dựa trên bằng chứng khoa học là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người hoặc môi trường và tương đương với PBT hoặc vPvB.

DỊCH VỤ CỦA TÜV SÜD

TÜV SÜD phối hợp với các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu theo quy định REACH. Các dịch vụ thử nghiệm bao gồm:

 • Thử nghiệm tính chất lý - hóa học
 • Nghiên cứu độc chất
  • Da nhạy cảm hóa và kích ứng
  • Độc tính di truyền
  • Độc tính cấp (qua đường miệng, qua da và hô hấp)
  • Độc tính liều lặp lại (qua đường miệng và qua da)
  • Độc tính bán mãn tính (qua đường miệng và qua da)
  • Độc tính sinh sản
 • Nghiên cứu độc chất sinh thái
  • Độc tính thủy sinh ngắn hạn / dài hạn
  • Khả năng phân hủy sinh học
  • Sự thủy phân theo pH
 • Dịch vụ đăng ký
  • Khả năng phân hủy sinh học
  • Nộp hồ sơ đăng ký trước
  • Chuẩn bị Bảng dữ liệu an toàn
  • Chuẩn bị Báo cáo an toàn hóa chất
  • Làm đại diện bên thứ ba hoặc đại diện duy nhất cho nhà sản xuất không thuộc EU
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Năng lực phòng thử nghiệm

TÜV SÜD LÀ CHUYÊN GIA ĐỘC LẬP KHÁCH QUAN VỀ THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN

TÜV SÜD có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định phức tạp của REACH, xác định chính xác các nghĩa vụ cần thực hiện, đồng thời cung cấp các dịch vụ và giải pháp để doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ đó.

Các dịch vụ toàn diện của TÜV SÜD bao gồm đầy đủ nhiều hỗ trợ đăng ký như:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký
 • Chuẩn bị báo cáo an toàn hóa chất và các dịch vụ liên quan đến Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS/CLP)
 • Thử nghiệm hóa học (chất bị hạn chế sử dụng, chất có nguy cơ cao (SVHC))
 • Đào tạo (đào tạo nội bộ và đào tạo nhà cung cấp)

TÜV SÜD HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHỨC TẠP CỦA REACH

REACH áp dụng cho nhiều nhóm doanh nghiệp cung ứng sản phẩm tiêu dùng. Do đó, yêu cầu tuân thủ cũng phải được điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các chuyên gia của TÜV SÜD giúp doanh nghiệp xây dựng cách tiếp cận chiến lược để tuân thủ REACH, bao gồm:

 • Đăng ký: Mỗi nhà sản xuất và nhập khẩu phải đăng ký các hóa chất đạt ngưỡng sử dụng một tấn/năm
 • Hạn chế: Mỗi chất bị hạn chế sử dụng có điều kiện và phạm vi hạn chế khác nhau
 • Cấp phép: Việc cấp phép nhằm mục đích loại bỏ hoặc kiểm soát hiệu quả rủi ro từ những hóa chất đặc biệt có hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.
 • Hỗ trợ: Các chuyên gia của TÜV SÜD có mặt ở tất cả các thị trường chính mà doanh nghiệp tham gia

TÓM TẮT LỢI ÍCH

 • Giảm rủi ro cho doanh nghiệp bằng cách đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định.
 • Nâng cao chất lượng, độ an toàn của các sản phẩm và quy trình của doanh nghiệp
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí với dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận toàn diện cho doanh nghiệp.
 • Phát huy lợi thế từ các chứng nhận toàn cầu của TÜV SÜD.
 • Khai thác hệ thống phòng thử nghiệm hiện đại, trang bị đầy đủ cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của TÜV SÜD.
 • Củng cố niềm tin của khách hàng vào sản phẩm của doanh nghiệp sau khi đã được đánh giá độc lập.
 • Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường khi đã đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định.

CẤP PHÉP VÀ CÔNG NHẬN

Phòng thử nghiệm của TÜV SÜD Việt Nam đạt được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng Công nhận Chất lượng, Bộ Khoa học & Công nghệ cấp.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

Quy trình kiểm tra và đánh giá hóa chất trong sản phẩm và tuân thủ các quy định EU cho các doanh nghiệp ngoài khối EU
Buổi chia sẻ trực tuyến

Các quy định khung về hóa chất trong sản phẩm vào thị trường EU

Buổi chia sẻ trực tuyến trình bày các cập nhật mới nhất về các quy định khung về an toàn hóa chất trong sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU.

Xem ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí