Dấu ấn của TÜV SÜD

Dấu ấn

© Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam 

Lô III-26, đường 19/5A, Nhóm Công Nghiệp III, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Email: [email protected] 

Đã đăng ký bản quyền

CÔNG TY TNHH TÜV SÜD VIỆT NAM:

Ban quản trị

Ông. Niranjan Nadkarni (Giám đốc Điều hành, TÜV SÜD khu vực Nam & Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi)
Ông. Klaus Langner (Giám đốc Tài chính, TÜV SÜD khu vực Nam & Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi) 
Ông. Richard Hong (Giám đốc Điều hành, TÜV SÜD khu vực Đông Nam Á)
Ông. Trần Thanh Phong ((Tổng giám đốc, TÜV SÜD Việt Nam)


Thông tin theo Mục 2(1) DL-InfoV (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung)


TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI WEBSITE

CÔNG TY TNHH TÜV SÜD VIỆT NAM

Bà. Shyamli Biswas – shyamli.biswas[at]tuvsud.com
Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Doanh nghiệp, ASMEA (Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và Châu Phi)

Ghi chú: Trang website này đã được thiết kế cẩn trọng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của tất cả các dịch vụ và thông tin có trên website. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng website này, trừ khi trách nhiệm pháp lý đó là bắt buộc theo luật định.

Tất cả nội dung ở dạng văn bản, hình ảnh và đồ họa và vị trí sắp xếp trên các website của chúng tôi được bảo vệ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Việc sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc hiển thị công khai nội dung của các trang web này cho mục đích thương mại đều bị cấm.
TÜV SÜD không tác động đến nội dung của các website thuộc bên thứ ba có thể truy cập được từ website của TÜV SÜD thông qua đường siêu liên kết và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những nội dung đó. TÜV SÜD không chịu trách nhiệm đối với các nội dung bất hợp pháp hoặc không rõ ràng của bên thứ ba.

© Bản quyền của Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí