7 sáng kiến chính cho các mục tiêu phát triển bền vững

7 Sáng kiến chính cho các Mục tiêu Bền vững

Cách tiếp cận toàn diện để hiện thực hóa các SDG và hỗ trợ xây dựng một thế giới bền vững

Cách tiếp cận toàn diện để hiện thực hóa các SDG và hỗ trợ xây dựng một thế giới bền vững

Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, được tất cả các Quốc gia Thành viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015, đưa ra một kế hoạch chung về hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại và hành tinh ở hiện tại và trong tương lai. Trọng tâm của chương trình là 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), là lời kêu gọi hành động khẩn cấp của tất cả các quốc gia - đã phát triển và đang phát triển - trong mối quan hệ đối tác toàn cầu. Các quốc gia thừa nhận rằng việc chấm dứt đói nghèo và các thiếu thốn khác phải đi đôi với các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và nỗ lực bảo tồn đại dương và rừng.

TÜV SÜD có kinh nghiệm và kỹ năng để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao thực hành trách nhiệm xã hội và đạt được các mục tiêu bền vững. Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trong việc ưu tiên tính bền vững - cũng như giúp vô số khách hàng thực hiện điều tương tự bằng cách hướng dẫn khách hàng hướng tới nền kinh tế tuần hoàn - chúng tôi hiểu rõ cách thức giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu bền vững. Các chuyên gia bền vững đủ điều kiện của chúng tôi nắm rõ cách thức áp dụng các khái niệm bền vững cho nhiều yêu cầu kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, đưa ra lời khuyên về các tiêu chuẩn môi trường cho từng quốc gia và khu vực pháp lý của khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp các phương pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí để phát triển một cách tiếp cận bền vững. 

7 Sáng kiến chính cho các Mục tiêu Bền vững

Dịch vụ đánh giá & chứng nhận hệ thống, giám định, thử nghiệm & chứng nhận sản phẩm, tư vấn và đào tạo của chúng tôi bao trùm nhiều SDG. Chúng tôi có kinh nghiệm với mọi SDG trong suốt vòng đời kinh doanh, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các sáng kiến về trách nhiệm xã hội cũng như hoàn thành các mục tiêu bền vững do doanh nghiệp tự xác định. Để giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu bền vững, chúng tôi đã xác định 7 sáng kiến chính được xây dựng dựa trên 17 SDG, đó là: Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, Quản lý cacbon, Năng lượng xanh, Kinh tế tuần hoàn, Bảo tồn môi trường, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.

Khám phá 7 sáng kiến chính bên dưới để tìm hiểu thêm dịch vụ của chúng tôi liên quan đến từng sáng kiến và liên hệ với chuyên gia ngay hôm nay. 

 

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng TUV SUD Việt Nam

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng

Để có cuộc sống tốt hơn và bền vững

Tìm hiểu
Quản lý Cacbon TUV SUD Việt Nam

Quản lý Cacbon

Các dịch vụ giúp loại bỏ cacbon trong quy trình của doanh nghiệp

Tìm hiểu
Kinh tế tuần hoàn TUV SUD Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn

Các giải pháp chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn

Tìm hiểu
Bảo tồn môi trường TUV SUD Việt Nam

Bảo tồn môi trường

Tiếp cận có hệ thống để tích hợp nhiều thực hành tốt về quản lý sinh thái

Tìm hiểu
Năng lượng xanh TUV SUD Việt Nam

Năng lượng xanh

Các giải pháp nâng cao dấu ấn của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo

Tìm hiểu
Tiết kiệm năng lượng TUV SUD Việt Nam

Tiết kiệm năng lượng

Các giải pháp để đạt được một thế giới xanh và sạch hơn

Tìm hiểu
Tiết kiệm nước TUV SUD Việt Nam

Tiết kiệm nước

Các giải pháp để quản lý các yêu cầu về nước một cách hiệu quả

Tìm hiểu

Tìm hiểu dịch vụ của chúng tôi trong nỗ lực hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

 • 1. Xóa nghèo: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở tất cả mọi nơi

  Tư vấn

  •   Môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  •   Tư vấn báo cáo bền vững
  •   Tư vấn đánh giá tính bền vững
  •   Tư vấn đánh giá tác động của xã hội (SIA)
  •   Đánh giá xác nhận kế hoạch tái định cư & phục hồi (R&R)

  Đánh giá và chứng nhận

  •   Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  •   Trách nhiệm xã hội theo ISO 26000

  Đào tạo

  •   Đào tạo phát triển kỹ năng
  •   Đào tạo về báo cáo bền vững
  •   Đào tạo về đánh giá tính bền vững
  •   Đào tạo về trách nhiệm xã hội theo ISO 26000

   

 • 2. Không còn nạn đói: Kết thúc tình trạng đói, đạt được an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

  Đánh giá và chứng nhận

  • Chứng nhận thực phẩm BRC (British Retail Consortium)
  • Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm FSMS ISO 22000:2018
  • Trách nhiệm xã hội theo ISO 26000

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Thử nghiệm thực phẩm

  Đào tạo

  • Đào tạo BRC (British Retail Consortium)
  • Đào tạo về Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm FSMS ISO 22000: 2018
  • Đào tạo về trách nhiệm xã hội theo ISO 26000

   

 • 3. Sức khỏe và có cuộc sống tốt: Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi lứa tuổi

  Tư vấn

  • Tư vấn hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Tư vấn mô hình chất lượng không khí
  • Tư vấn xử lý và quản lý tro

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá và chứng nhận hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS / ISO45001
  • Chứng nhận thực phẩm BRC (British Retail Consortium)
  • Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm FSMS ISO 22000: 2018
  • Trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO 14001
  • Chứng nhận và đảm bảo Thực hành Sản xuất tốt GMP theo ISO 22716

  Giám định

  • Giám định hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Thử nghiệm hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Thử nghiệm nước uống
  • Thử nghiệm thủy hải sản
  • Thử nghiệm dược phẩm
  • Ống nước và vòi di động (từ RI)

  Đào tạo

  • Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS / ISO45001
  • Đào tạo về chứng nhận BRC (British Retail Consortium)
  • Đào tạo về Quản lý An toàn Thực phẩm FSMS ISO 22000: 2018
  • Đào tạo về trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Đào tạo về Quản lý Môi trường theo ISO 14001
  • Đào tạo về Thực hành Sản xuất tốt GMP theo ISO 22716

 • 4. Giáo dục có chất lượng: Đảm bảo Giáo dục có chất lượng, bao trùm và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

  Đánh giá và chứng nhận

  • Chứng nhận Hệ thống Quản lý Giáo dục theo ISO 21001

  Đào tạo

  • Hệ thống quản lý QEHS - QMS ISO 9001:2015, EMS ISO 14001:2015, OHSMS ISO 45001:2018, EnMS ISO 50001:2018, Trách nhiệm xã hội ISO 26000 TL 9000, Mua sắm bền vững ISO 20400, Tuân thủ pháp luật EHS, Dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy ISO 29993:2017
  • Cải tiến quy trình kinh doanh - Cải thiện năng suất nhà máy, Quản lý chất lượng toàn diện, Sản xuất tinh gọn, Quản lý cửa hàng, Đào tạo về quản lý Lean Six Sigma được chứng nhận
  • Đào tạo trong lĩnh vực ô tô, xe cơ giới - IATF 16949, Công cụ cốt lõi, khóa đào tạo liên quan đến VDA, khóa đào tạo VDA
  • Đào tạo liên quan đến CSR - Tư vấn Tác động, Sức khỏe và Vệ sinh, Sinh kế, Phát triển Làng, Đào tạo POSH
  • Đào tạo về an toàn - Quản lý an toàn dựa trên hành vi, Nhận thức an toàn trong xây dựng, Công thái sinh học và các tư thế, Quản lý thiên tai, Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, An toàn giao thông đường bộ, Đào tạo quản lý nhà thầu, An toàn nhà máy, Hành động không an toàn
  • Đào tạo liên quan đến thực phẩm - FSMS ISO 22000: 2018, FSSC 22000 Ver 5.0, HACCP, FoSTaC, an toàn thực phẩm cơ bản (GMP, GHP, GWP, GLP), đào tạo theo BRC
  • Đạo tạo về lĩnh vực sức khỏe, y tế - ISO 13485:2016, ISO 15378: 2017
  • Đào tạo về công nghệ cao cấp - FS - ISO 26262 - Ngành xe ô tô, xe cơ giới, FS - IEC 61511 / IEC 61508 – Ngành chế biến, FS - IEC 61508 - Tự động hóa, FS - ISO 13849 / IEC 62601 - An toàn máy móc, An ninh mạng công nghiệp IEC 62443, An toàn điện áp cao, An toàn điện AS/EN 9100 - Đào tạo về hàng không vũ trụ
  • Đào tạo về hệ thống quản lý IT - ISO 22301 Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh, ISO 27001 Hệ thống quản lý an ninh thông tin, ISO 20000 -1 Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, ISO 31000 Hệ thống quản lý rủi ro, EU GDPR, ISO 27017 Bảo mật đám mây, ISO 27018 Quyền riêng tư đám mây
  • Đào tạo về hệ thống quản lý cơ sở - Hệ thống quản lý cơ sở theo ISO 41001:2018, Hệ thống quản lý tài sản theo ISO 55001:2014
  • Đào tạo chuyên viên đánh giá SIRi cho Công nghiệp 4.0 - Làm rõ về Công nghiệp 4.0, Công nghiệp 4.0 – Huấn luyện, Sản xuất bồi đắp, Chuyên viên đánh giá được công nhận, Chương trình đào tạo về Công nghiệp 4.0, Đào tạo về trí thông minh nhân tạo, Đào tạo về Máy học
  • Đào tạo về các phương tiện di chuyển bằng điện - Sự nhạy cảm để làm việc an toàn trên xe cơ giới với hệ thống HV, Đào tạo thợ điện đủ điều kiện cho hệ thống HV trên xe có động cơ, Làm việc trực tiếp cho thợ điện có trình độ đối với hệ thống HV trên xe cơ giới
  • Tuân thủ pháp luật EHS
  • Đào tạo người vận hành ZDHC
  • Báo cáo bền vững
  • Đánh giá tính bền vững

 • 5. Bình đẳng giới: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

  Tư vấn

  • Tư vấn môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

  Đào tạo

  • Đào tạo phòng chống quấy rối tình dục (POSH)

 • 6. Nước sạch và vệ sinh: Đảm bảo quyền được có nước sạch và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người

  Tư vấn

  Tư vấn nhà vệ sinh được cải tiến: Phát triển tiêu chuẩn, Can thiệp chính sách
  • Tư vấn người vận hành ZDHC
  • Đánh giá Dấu chân Nước
  • Tư vấn cho nhà máy Khử muối và Xử lý nước: Thẩm định kỹ lưỡng, Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ, Đánh giá rủi ro, Quản lý hợp đồng, Tư vấn quản lý dự án, Đánh giá và tối ưu hóa nhà máy, Tư vấn màng lọc, Khám nghiệm màng lọc, Tư vấn hiệu quả sử dụng nước, Tư vấn về hiệu quả sử dụng tài sản và kéo dài tuổi thọ
  • Dịch vụ đo lưu lượng: Thiết kế & vận hành, Tư vấn & quản lý đo lường, Phân tích mô hình / CFD, Dịch vụ dữ liệu tài sản vật chất, Kiểm tra và hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng

  Đánh giá và chứng nhận

  • Chứng nhận Quản lý Môi trường - Dấu chân Nước theo ISO 14046
  • Chứng nhận Quản lý Sử dụng nước Hiệu quả theo ISO 46001
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO theo 14001

  Giám định

  • Giám định nhà máy Khử muối và Xử lý nước

  • Giám định thu mua
  • Dự án QA/QC 
  • Giám định nghiệm thu cuối cùng
  • Kiểm tra đảm bảo hiệu suất
  • Hỗ trợ O&M và khắc phục sự cố
  • Dự án QA / QC của các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường đô thị cũng như nông thôn

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Hiệu quả sử dụng nước cho các thiết bị
  • Thử nghiệm và chứng nhận WEEE/RoHS
  • Thử nghiệm và chứng nhận REACH
  • Thử nghiệm nước uống
  • Thử nghiệm tuân thủ ZDHC
  • Thử nghiệm nước thải (hóa học và vi sinh) 

  Đào tạo

  • Đào tạo về Quản lý Môi trường - Dấu chân Nước theo ISO 14046
  • Đào tạo về Hệ thống Quản lý Sử dụng nước Hiệu quả theo ISO 46001
  • Đào tạo về Quản lý Môi trường theo ISO 14001

 • 7. Năng lượng sạch với giá thành hợp lý: Đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng với giá phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người

  Tư vấn

  Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt, dịch vụ vòng đời lưu trữ năng lượng: Thẩm định kỹ thuật (TDD), Đánh giá địa điểm, Đánh giá năng suất năng lượng (EYA), Đánh giá tài nguyên gió (WRA), Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ (TEV), Báo cáo Dự án chi tiết (DPR), Đấu thầu và quản lý hợp đồng, Quản lý dự án & giám sát xây dựng, Giám định mua hàng, Giám sát vận hành, Khả năng tương thích của lưới điện, Phân tích lỗi / RCFA
  Tư vấn về Hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà công nghiệp và thể chế, thành phố, nhà máy điện & đơn vị sản xuất
  Tư vấn hiệu quả năng lượng chuỗi cung ứng
  Tư vấn chính sách tiết kiệm năng lượng
  BIM - Mô hình thông tin công trình
   Tư vấn chứng nhận công trình xanh (BREEAM, LEED, DGNB, BNB, HCH)

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá hiệu quả năng lượng
   Chứng nhận hydro xanh
   Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học
  Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận carbon)
   Xác minh mua hàng RE
   Chứng nhận Hệ thống Quản lý Năng lượng ISO 50001:2018

  Giám định

   Dịch vụ giám định năng lượng tái tạo
  − Đánh giá vận hành và bảo trì
  − Kiểm tra hiệu suất
  − Giám định an toàn và chất lượng của hydro
  − Giám định tua bin gió trong quá trình sử dụng

  Thử nghiệm và chứng nhận

  Thử nghiệm và chứng nhận tua bin gió và linh kiện
   Thử nghiệm và chứng nhận mô đun năng lượng mặt trời và linh kiện
   Thử nghiệm xếp hạng năng lượng cho các thiết bị 
   Chứng nhận sao năng lượng cho các thiết bị
   Dấu chứng nhận năng lượng cho các thiết bị 

  Đào tạo

   Đào tạo về Quản lý Năng lượng theo ISO 50001
   Đào tạo cơ bản về BIM - Mô hình thông tin công trình
  Đào tạo lập bản đồ dấu chân cac bon: Cấp độ sản phẩm và tổ chức

 • 8. Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế: Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng cho tất cả mọi người

  Tư vấn

  • Tư vấn cấp chính sách
  − Tư vấn chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả
  − Tư vấn chính sách về thay đổi khí hậu
  − Tư vấn về dấu chân cac bon
  − Tư vấn về hiệu quả sử dụng nước
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững 
  • Tư vấn môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Tư vấn thẩm định môi trường và xã hội (ESDD)
  • Tư vấn hiệu quả năng lượng cho các công trình công nghiệp và xây dựng, các thể chế, các thành phố, nhà máy điện, các đơn vị sản xuất

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá hiệu quả năng lượng
  • Đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng
  • Trách nhiệm xã hội ISO 26000
  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS / ISO 45001
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO 14001
  • Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018
  • Hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Hệ thống quản lý bảo mật cho chuỗi cung ứng ISO 28000
  • Chứng nhận và đảm bảo Thực hành Sản xuất tốt GMP theo ISO 22716
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001

  Đào tạo

  • Đào tạo báo cáo bền vững
  • Đào tạo đánh giá tính bền vững
  • Đào tạo lập bản đồ dấu chân cac bon: Cấp độ sản phẩm và tổ chức

 • 9. Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng: Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

  Tư vấn

  • Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt, dịch vụ vòng đời lưu trữ năng lượng: Thẩm định kỹ thuật (TDD), Đánh giá địa điểm, Đánh giá năng suất năng lượng (EYA), Đánh giá tài nguyên gió (WRA), Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ (TEV), Báo cáo Dự án chi tiết (DPR), Đấu thầu và quản lý hợp đồng, Quản lý dự án & giám sát xây dựng, Giám định mua hàng, Giám sát vận hành, Khả năng tương thích của lưới điện, Phân tích lỗi / RCFA
  • Tư vấn về Hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà công nghiệp và thể chế, thành phố, nhà máy điện & đơn vị sản xuất
  • Tư vấn chính sách hiệu quả năng lượng
  • Tư vấn đánh giá tác động môi trường (EIA)
  • Tư vấn đánh giá hiện trường môi trường (ESA)
  • Tư vấn hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Tư vấn cải tạo và hiện đại hóa nhà máy điện
  • Opex 4.0 - tư vấn tối ưu hóa quy trình
  • Tư vấn về hiệu quả sử dụng nước
  • Tư vấn quản lý chất thải
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm (LCA)
  • BIM - Tư vấn mô hình thông tin công trình

  Đánh giá và chứng nhận

  • Chứng nhận hydro xanh
  • RE xác minh mua hàng
  • Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học
  • Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận carbon)
  • Xác nhận và xác minh CDM
  • Xác nhận và xác minh VCS / GS
  • Chứng nhận và xác minh dấu chân cac bon theo ISO 14064 / ISO 14067
  • Xác minh và chứng nhận tính trung tính của cac bon PAS 2060
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm theo ISO 14040
  • Đánh giá hiệu quả năng lượng
  • Đánh giá hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Chỉ số sẳn sàng cho công nghiệp thông minh (SIRI), Công nghiệp 4.0
  • Chứng nhận quản lý năng lượng ISO 50001:2018
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001
  • Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh ISO 22301
  • Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệ OHSAS / ISO45001
  • Chứng nhận an ninh mạng ISO 27000
  • Thử nghiệm bảo mật công nghiệp IEC 62443
  • Quản lý tuân thủ ISO 19600
  • Hệ thống quản lý bảo mật trong chuỗi cung ứng ISO 28000
  • Quản lý chất lượng ISO 9001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Chứng nhận quản lý cơ sở ISO 41001
  • Chứng nhận quản lý môi trường ISO 14001

  Giám định

  • Dịch vụ giám định năng lượng tái tạo
  − Đánh giá vận hành và bảo trì
  − Thử nghiệm hiệu suất
  − Giám định chất lượng và an toàn hydro
  − Giám định tua bin gió trong quá trình sử dụng
  • Giám định hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)

  Thử nghiệm và chứng nhận 

  • Chứng nhận có thể tái tạo: Thử nghiệm và chứng nhận tua bin gió và linh kiện; thử nghiệm và chứng nhận mô đun năng lượng mặt trời và linh kiện.
  • Thử nghiệm hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Thử nghiệm sản phẩm xanh cho công trình xanh

  Đào tạo

  • Đào tạo hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Đào tạo hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
  • Đào tạo quản lý tài sản ISO 55001
  • Đào tạo quản lý tính liên tục trong kinh doanh ISO 22301
  • Đào tạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS / ISO45001
  • Đào tạo hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001
  • Đào tạo đánh giá viên SIRI cho công nghiệp 4.0
  • Đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001
  • Đào tạo quản lý rủi ro ISO 31000
  • Đào tạo quản lý cơ sở ISO 41001
  • Đào tạo về quản lý môi trường ISO 14001

 • 10. Giảm bất bình đẳng: Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia.

  Tư vấn

  • Tư vấn môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001
  • Chứng nhận Hệ thống Quản lý Giáo dục theo ISO 21001
  • Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS / ISO45001

  Đào tạo

  • Đào tạo về trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Đào tạo phòng chống quấy rối tình dục (POSH)
  • Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS / ISO45001

 • 11. Các thành phố và cộng đồng bền vững: Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

  Tư vấn

  • Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt, dịch vụ vòng đời lưu trữ năng lượng: Thẩm định kỹ thuật (TDD), Đánh giá địa điểm, Đánh giá năng suất năng lượng (EYA), Đánh giá tài nguyên gió (WRA), Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ (TEV), Báo cáo Dự án chi tiết (DPR), Đấu thầu và quản lý hợp đồng, Quản lý dự án & giám sát xây dựng, Giám định mua hàng, Giám sát vận hành, Khả năng tương thích của lưới điện
  • Cơ sở hạ tầng - Quản lý dự án & giám sát xây dựng
  • Tư vấn chính sách hiệu quả năng lượng
  • Tư vấn về Hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà công nghiệp và thể chế, thành phố, nhà máy điện & đơn vị sản xuất
  • Tư vấn đánh giá tác động xã hội và môi trường (ESIA)
  • Dịch vụ tư vấn về công nghệ di động: Thẩm định kỹ thuật (TDD), Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ (TEV)
  • Tư vấn hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • BIM - Mô hình thông tin công trình
  • Tư vấn chứng nhận công trình xanh (BREEAM, LEED, DGNB, BNB, HCH)

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá hiệu quả năng lượng
  • Chứng nhận và xác minh dấu chân cac bon theo ISO 14064 / ISO 14067
  • Đánh giá hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Chứng nhận FSC CoC
  • Chứng nhận PEFC CoC
  • Chứng nhận Hệ thống Quản lý Giáo dục theo ISO 21001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệ OHSAS / ISO45001
  • Hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001
  • Chứng nhận Hệ thống Quản lý Năng lượng ISO 50001:2018
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001

  Giám định

  • Dịch vụ giám định công nghệ di chuyển bằng điện: Kiểm tra cơ sở hạ tầng sạc, Kiểm tra định kỳ cột sạc AC và hộp treo tường & trạm sạc DC
  • Giám định hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận công nghệ di chuyển bằng điện: Thử nghiệm trạm sạc và linh kiện theo IEC và SAE, thử nghiệm tương thích điện từ trường (EMC), chứng nhận tuân thủ của trạm sạc và linh kiện theo dấu CE hoặc dấu UL, thử nghiệm bộ sạc EV và đồng hồ đo, thử nghiệm và chứng nhận pin EV.
  • Thử nghiệm hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Thử nghiệm và chứng nhận cho các sản phẩm xanh của công trình xanh

  Đào tạo

  • Đào tạo về công nghệ di chuyển bằng điện: Sự nhạy cảm để làm việc an toàn trên xe cơ giới với hệ thống HV, Đào tạo thợ điện đủ điều kiện cho hệ thống HV trên xe có động cơ, Làm việc trực tiếp cho thợ điện có trình độ đối với hệ thống HV trên xe cơ giới
  • Đào tạo hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệ OHSAS / ISO45001
  • Đào tạo hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001
  • Đào tạo lập bản đồ dấu chân cac bon: Cấp độ sản phẩm và tổ chức

 • 12. Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

  Tư vấn

  • Tư vấn chính sách hiệu quả năng lượng
  • Tư vấn về Hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà công nghiệp và thể chế, thành phố, nhà máy điện & đơn vị sản xuất
  • Tư vấn chính sách và quy trình quản lý chất thải
  • Tư vấn đánh giá vòng đời của sản phẩm (LCA)
  • Xác minh khả năng tái chế
  • Tư vấn môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững
  • Đánh giá Dấu chân Nước
  • Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt, dịch vụ vòng đời lưu trữ năng lượng: Thẩm định kỹ thuật (TDD), Đánh giá địa điểm, Đánh giá năng suất năng lượng (EYA), Đánh giá tài nguyên gió (WRA), Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ (TEV), Báo cáo Dự án chi tiết (DPR), Đấu thầu và quản lý hợp đồng, Quản lý dự án & giám sát xây dựng, Giám định mua hàng, Giám sát vận hành, Khả năng tương thích của lưới điện, Phân tích lỗi / RCFA

  Đánh giá và chứng nhận

  • Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học
  • Chứng nhận khả năng phân hủy sinh học
  Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận carbon)
  • Đánh giá hiệu quả năng lượng
  • Xác nhận và xác minh CDM
  • Xác nhận và xác minh VCS / GS
  • Chứng nhận và xác minh dấu chân cac bon theo ISO 14064 / ISO 14067
  • Xác minh và chứng nhận tính trung tính của cac bon PAS 2060
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm theo ISO 14040
  • Chứng nhận hydro xanh
  • Xác minh mua hàng RE
  • Đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng
  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Đánh giá sản xuất bồi đắp 
  • Chỉ số sẳn sàng cho công nghiệp thông minh (SIRI), Công nghiệp 4.0
  • EMAS - Quản lý sinh thái và Đề án Kiểm toán
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO 14001
  • Chứng nhận Hệ thống Quản lý Năng lượng ISO 50001:2018
  • Chứng nhận Quản lý Sử dụng nước Hiệu quả theo ISO 46001
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường - Dấu chân Nước theo ISO 14046
  • Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001
  • Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm FSMS ISO 22000:2018
  • Chứng nhận thực phẩm BRC

  Giám định

  • Dịch vụ giám định năng lượng tái tạo
  − Đánh giá vận hành và bảo trì
  − Kiểm tra hiệu suất
  − Giám định an toàn và chất lượng của hydro
  − Giám định tua bin gió trong quá trình sử dụng

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Chứng nhận năng lượng tái tạo: Thử nghiệm và chứng nhận tua bin gió và linh kiện, mô đun năng lượng mặt trời và thử nghiệm & chứng nhận linh kiện
  • Kiểm tra đánh giá năng lượng cho các thiết bị
  • Thử nghiệm sản xuất bồi đắp
  • Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho công nghệ di chuyển bằng điện: Thử nghiệm trạm sạc và linh kiện theo IEC và SAE, thử nghiệm tương thích điện từ trường (EMC), chứng nhận tuân thủ của trạm sạc và linh kiện theo dấu CE hoặc dấu UL, thử nghiệm bộ sạc EV và đồng hồ đo, thử nghiệm và chứng nhận pin EV
  • Chứng nhận pin
  • Chứng nhận pin bền vững
  • Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học
  • Dịch vụ xác minh và chứng nhận tái chế R2: Thử nghiệm polyester tái chế PET, Chứng nhận hàm lượng tái chế, Thử nghiệm và chứng nhận khả năng sửa chữa
  • Thử nghiệm đặc tính vật liệu polyme tái chế
  • Thử nghiệm và chứng nhận REACH
  • Thử nghiệm tuân thủ ZDHC
  • Thử nghiệm vi nhựa
  • Thử nghiệm và chứng nhận WEEE/RoHS

  Đào tạo

  • Đào tạo báo cáo bền vững
  • Đào tạo đánh giá tính bền vững
  • Đào tạo người vận hành ZDHC
  • Đào tạo sản xuất bồi đắp
  • Đào tạo quản lý môi trường theo ISO 14001
  • Đào tạo về Quản lý Năng lượng theo ISO 50001
  • Chứng nhận Quản lý Sử dụng nước Hiệu quả theo ISO 46001
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường - Dấu chân Nước theo ISO 14046
  • Đào tạo đánh giá viên SIRI cho công nghiệp 4.0
  • Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm FSMS ISO 22000:2018

 • 13. Hành động về khí hậu: Hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

  Tư vấn

  • Tư vấn cấp độ chính sách
   − Tư vấn chính sách tiết kiệm năng lượng
   − Tư vấn chính sách về thay đổi khí hậu
   − Tư vấn dấu chân cac bon
   − Tư vấn về hiệu quả sử dụng nước
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững
  Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt, dịch vụ vòng đời lưu trữ năng lượng: Thẩm định kỹ thuật (TDD), Đánh giá địa điểm, Đánh giá năng suất năng lượng (EYA), Đánh giá tài nguyên gió (WRA), Nghiên cứu khả năng kinh tế của công nghệ (TEV), Báo cáo Dự án chi tiết (DPR), Đấu thầu và quản lý hợp đồng, 
  • Quản lý dự án & giám sát xây dựng, Giám định mua hàng, Giám sát vận hành, Khả năng tương thích của lưới điện, Phân tích lỗi / RCFA
  • Tư vấn về Hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà công nghiệp và thể chế, thành phố, nhà máy điện & đơn vị sản xuất
  • Tư vấn đánh giá tác động môi trường (EIA)
  • Tư vấn đánh giá hiện trường môi trường (ESA)
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm (LCA)
  • Tư vấn hiệu quả năng lượng chuỗi cung ứng
  • Tư vấn mô hình chất lượng không khí
  • Đánh giá Dấu chân Nước
  • Xác minh khả năng tái chế

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá hiệu quả năng lượng
  • Xác nhận và xác minh CDM
  • Xác nhận và xác minh VCS / GS
  • Chứng nhận và xác minh dấu chân cac bon theo ISO 14064 / ISO 14067
  • Xác minh và chứng nhận tính trung tính của cac bon PAS 2060
  • Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận carbon)
  • CORSIA – Chương trình bù đắp và giảm thiểu cac bon cho Hàng không Quốc tế
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm theo ISO 14040
  • Chứng nhận hydro xanh
  • Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học
  • Xác minh mua hàng RE
  • Chứng nhận pin bền vững
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường - Dấu chân Nước theo ISO 14046
  • EMAS - Quản lý sinh thái và Đề án Kiểm toán
  • Hệ thống Quản lý Năng lượng theo ISO 50001
  • Chứng nhận quản lý tài sản ISO 55001
  • Trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO 14001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Chứng nhận PEFC CoC
  • Chứng nhận FSC CoC

  Giám định

  • Dịch vụ giám định năng lượng tái tạo
   - Đánh giá vận hành và bảo trì
   - Kiểm tra hiệu suất
   - Giám định an toàn và chất lượng của hydro
   - Giám định tua bin gió trong quá trình sử dụng

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Chứng nhận năng lượng tái tạo: Thử nghiệm và chứng nhận tua bin gió và linh kiện, mô đun năng lượng mặt trời và thử nghiệm & chứng nhận linh kiện
  • Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho công nghệ di chuyển bằng điện: thử nghiệm bộ sạc EV và đồng hồ đo, thử nghiệm và chứng nhận pin EV, Thử nghiệm trạm sạc và linh kiện theo IEC và SAE,  thử nghiệm tương thích điện từ trường (EMC), chứng nhận tuân thủ của trạm sạc và linh kiện theo dấu CE hoặc dấu UL.  
  • Dịch vụ xác minh và chứng nhận tái chế R2: Thử nghiệm polyester tái chế PET, Chứng nhận hàm lượng tái chế, Chứng nhận khả năng phân hủy sinh học, Thử nghiệm và chứng nhận khả năng sửa chữa, Xác minh khả năng tái chế.
  • Thử nghiệm vi nhựa
  • Chứng nhận và thử nghiệm WEEE/RoHS
  • Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học

  Đào tạo

  • Dấu chân cac bon
  • Đào tạo về phát triển bền vững
  • Đào tạo về Quản lý Năng lượng theo ISO 50001
  • Đào tạo về công nghệ di chuyển bằng điện 
  • Đào tạo quản lý tài sản ISO 55001
  • Đào tạo về trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Đào tạo về quản lý môi trường ISO 14001
  • Đào tạo quản lý rủi ro ISO 31000

 • 14. Tài nguyên và môi trường biển: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

  Tư vấn

  • Tư vấn kế hoạch quản lý đa dạng sinh học (BMP)
  • Tư vấn nước thải
  • Đánh giá dấu chân nước
  • Tư vấn đánh giá vòng đời sản phẩm
  • Xác minh khả năng tái chế

  Đánh giá và chứng nhận

  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO 14001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường - Dấu chân Nước theo ISO 14046
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm theo ISO 14040

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Thử nghiệm tuân thủ ZDHC
  • Chứng nhận khả năng phân hủy sinh học
  • Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học
  • Dịch vụ xác minh và chứng nhận tái chế R2: Thử nghiệm polyester tái chế PET, Chứng nhận hàm lượng tái chế, Thử nghiệm và chứng nhận khả năng sửa chữa
  • Thử nghiệm vi nhựa

  Đào tạo

  • Đào tạo người vận hành ZDHC
  • Đào tạo quản lý môi trường theo ISO 14001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000

 • 15. Tài nguyên và môi trường trên đất liền: Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học.

  Tư vấn

  • Tư vấn kế hoạch quản lý đa dạng sinh học (BMP)
  • Tư vấn đánh giá tác động xã hội và môi trường (ESIA)
  • Tư vấn thẩm định môi trường và xã hội (ESDD)
  • Tư vấn đánh giá tác động môi trường (EIA)
  • Tư vấn đánh giá hiện trường môi trường (ESA)
  • Tư vấn đánh giá vòng đời của sản phẩm (LCA)
  • Tư vấn mô hình chất lượng không khí
  • Xác minh khả năng tái chế

  Đánh giá và chứng nhận

  • Xác nhận và xác minh CDM
  • Xác nhận và xác minh VCS / GS 
  • Chứng nhận và xác minh dấu chân cac bon theo ISO 14064 / ISO 14067
  • Xác minh và chứng nhận tính trung tính của cac bon PAS 2060
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm theo ISO 14040
  • Chứng nhận khả năng phân hủy sinh học
  • Chứng nhận quản lý môi trường ISO 14001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000

  Thử nghiệm và chứng nhận

  • Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học
  • Dịch vụ xác minh và chứng nhận tái chế R2: Thử nghiệm polyester tái chế PET, Chứng nhận hàm lượng tái chế, Thử nghiệm và chứng nhận khả năng sửa chữa
  • Thử nghiệm vi nhựa
  • Thử nghiệm tuân thủ ZDHC

  Đào tạo

  • Đào tạo người vận hành ZDHC
  • Chứng nhận Quản lý Môi trường ISO theo 14001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Đào tạo lập bản đồ dấu chân cac bon: Cấp độ sản phẩm và tổ chức

 • 16. Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ: Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp.

  Tư vấn

  • Tư vấn môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững

  Đánh giá và chứng nhận

  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Đánh giá trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001
  • Chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000
  • Quản lý tuân thủ ISO 19600

  Đào tạo

  • Đào tạo báo cáo bền vững
  • Đào tạo đánh giá tính bền vững
  • Đào tạo trách nhiệm xã hội theo ISO 26000
  • Đào tạo quản lý rủi ro ISO 31000
  • Đào tạo quản lý tuân thủ ISO 19600
  • Đào tạo hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001

 • 17. Quan hệ đối tác vì các mục tiêu: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

  Tư vấn

  • Tư vấn về khả năng thích ứng với khí hậu
  • Tư vấn tài chính xanh
  • Tư vấn năng lượng sạch
  • Cố vấn chính sách về thay đổi khí hậu
  • Tư vấn chính sách tiết kiệm năng lượng


Để nhận danh sách đầy đủ và tổng quan về các dịch vụ của chúng tôi liên quan tới Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, hãy bấm vào đây

TÜV SÜD SDG Lifecycle

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tôi có thể rút lại sự đồng ý trên trong tương lai. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại chính sách quyền riêng tư. Để tìm hiểu thông tin về TÜV SÜD và các chi nhánh trên toàn cầu, vui lòng xem danh sách các chi nhánh của TÜV SÜD.

KHÁM PHÁ

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí