Nền kinh tế tuần hoàn

Nền kinh tế tuần hoàn

Các giải pháp chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn

Các giải pháp chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn

NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống tận dụng tài nguyên trong đó sự tăng trưởng kinh tế đạt được thông qua việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế tài nguyên thiên nhiên. Trái ngược với kinh tế tuyến tính, kinh tế tuần hoàn khuyến khích việc sử dụng các vật liệu có thể phân hủy sinh học trong quá trình sản xuất để chúng có thể trở lại tự nhiên mà không gây tổn hại đến môi trường khi kết thúc quá trình sử dụng. Bằng cách triển khai hệ thống này, các tổ chức có thể thay thế khái niệm hết tuổi thọ bằng việc khôi phục, chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, loại bỏ việc sử dụng hóa chất độc hại và hướng tới mục tiêu loại bỏ chất thải thông qua thiết kế ưu việt của vật liệu, sản phẩm và mô hình kinh doanh.

CÁC CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Với hơn 100 phòng thí nghiệm và hơn 10.000 chuyên gia, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức nâng cao giá trị thương hiệu thông qua việc xác minh các tuyên bố của tổ chức.

Với hơn 100 phòng thí nghiệm và hơn 10.000 chuyên gia, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức nâng cao giá trị thương hiệu thông qua việc xác minh các tuyên bố của tổ chức.

Tổ chức ZDHC (Không Xả thải Hóa chất Nguy hiểm) đã phê duyệt cho chúng tôi là đơn vị chứng nhận cấp độ 1 cho MRSL (Danh sách các chất bị hạn chế trong sản xuất). Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đa quốc gia và theo từng quốc gia cho sự tái chế của bao bì đóng gói.

 Tổ chức ZDHC (Không Xả thải Hóa chất Nguy hiểm) đã phê duyệt cho chúng tôi là đơn vị chứng nhận cấp độ 1 cho MRSL (Danh sách các chất bị hạn chế trong sản xuất). Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đa quốc gia và theo từng quốc gia cho sự tái chế của bao bì đóng gói.

Mục tiêu 9 là phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng, đáng tin cậy, bền vững và linh hoạt.Mục tiêu 11: Đảm bảo cho các thành phố an toàn, kiên cường và bền vữngMục tiêu 12 : Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệmMục tiêu 13: Hành động vì khí hậu Báo cáo cũng nói rằng chỉ có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu khi các SDGs –các mục tiêu phát triển bền vững được đáp ứng. Hơn thế nữa, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu có mối liên hệ chặt chẽ, đặc biệt xoay quanh vấn đề như nghèo đói, bình đẳng giới , và năng lượng.Mục tiêu 14 (SDG 14) được xây dựng nhằm mục đích quản lý và bảo vệ bền vững các hệ sinh thái biển và ven biển tránh khỏi tình trạng ô nhiễm, khai thác quá mức, cũng như giải quyết các tác động của axit hóa đại dương.Mục tiêu 15: Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.Mục tiêu 17: quan hệ đối tác và các mục tiêu.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 • Tư vấn

  Chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp đầy đủ để hỗ trợ lộ trình kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp bằng cách đảm bảo giảm lượng khí thải và các chất độc hại, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và cho phép tái sử dụng & tái chế, đồng thời tránh sử dụng các nguồn tài nguyên không thể tái tạo.

  • Tư vấn chính sách và quy trình quản lý chất thải
  • Opex 4.0 -Tối ưu hóa quy trình
  • ISO 14040 - Đánh giá vòng đời sản phẩm
  • Vết cacbon sản phẩm
  • Xác minh khả năng tái chế
  • Xử lý và quản lý tro
  • Đánh giá tính bền vững
  • Tư vấn báo cáo bền vừng

   

 • Đánh giá và chứng nhận hệ thống

  Các cuộc đánh giá và chứng nhận toàn diện của chúng tôi sẽ giúp đảm bảo các bên liên quan tuân thủ cam kết của doanh nghiệp theo kinh tế tuần hoàn và tuân thủ quy định.

  • Thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học
  • Đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng
  • Chứng nhận quản lý cơ sở ISO 41001
  • Đánh giá sản xuất bù đắp
  • Xác minh hàm lượng tái chế
 • Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

  Chúng tôi chứng minh các tuyên bố về tính bền vững của sản phẩm và vòng đời của sản phẩm thông qua các thử nghiệm, xác minh và chứng nhận độc lập và đáng tin cậy.

  • Thử nghiệm và chứng nhận cho pin và phụ kiện
  • Thử nghiệm polyester tái chế PET
  • Thử nghiệm đặc tính vật liệu polymer tái chế
  • Thử nghiệm đánh giá khả năng sửa chữa
  • Thử nghiệm vi nhựa
  • Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học
  • Thử nghiệm và chứng nhận REACH và RoHS

   

 • Đào tạo

  Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và kỹ năng để triển khai hiệu quả các hệ thống quản lý khác nhau nhằm đảm bảo ít lãng phí quy trình và tái sử dụng vật liệu hơn.

  • Hệ thống quản lý cơ sở
  • Sản xuất tinh gọn
  • Quản lý cửa hàng / kho hàng
  • Sản xuất bù đắp
  • Chứng nhận và đào tạo 6 sigma

   

 

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CÁC NGÀNH & LĨNH VỰC

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trong các lĩnh vực như đóng gói & bao bì, điện tử & dông nghệ thông tin, nhựa, pin & phương tiện giao thông, dệt may, ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ.

CÁC SÁNG KIẾN KHÁC

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, Quản lý cacbon, Bảo tồn môi trường, Năng lượng xanh, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí