Quản lý cacbon

Quản lý cacbon

Các dịch vụ giúp loại bỏ cacbon trong quy trình của doanh nghiệp

Các dịch vụ giúp loại bỏ cacbon trong quy trình của doanh nghiệp

quản lý cacbon

Phát thải cacbon và tác động của nó đối với biến đổi khí hậu là một trong những thách thức chính để đạt được sự bền vững về môi trường. Yếu tố đóng góp lớn nhất vào phát thải khí nhà kính (GHG) là môi trường xây dựng, đóng góp tới 50% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Quản lý cacbon bao gồm tất cả các nỗ lực hướng tới giảm thiểu khí nhà kính từ các hoạt động bằng cách làm việc hướng tới giảm lượng khí thải cacbon và năng lượng tiêu thụ tổng thể.

CÁC CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Chứng nhận và công nhận của TUV SUDChúng tôi đã thẩm định và xác minh hơn 800 dự án về biến đổi khí hậu với mức tiết kiệm CO2 tương đương 250 tỷ tấn theo các hiệp ước và nghị định thư quốc tế khác nhau trên toàn cầu kể từ năm 2005. 

Mục tiêu phát triển số 7 Năng lượng sạchMục tiêu 8 công việc tốt và tăng trưởng kinh tếMục tiêu 9 công nghiệp, sáng tạo và cơ sở hạ tầngmục tiêu 11 các thành phố và cộng đồng bền vữngmục tiêu 12 tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệmmục tiêu 13 hành động vì khí hậumục tiêu 15 tài nguyên và môi trường trên đất liền

mục tiêu 17 quan hệ đối tác vì các mục tiêu

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

 • Tư vấn

  Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phân tích tác động khí hậu đối với hoạt động kinh doanh ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị. Chúng tôi hỗ trợ xác định các mục tiêu phù hợp, phát triển & thực hiện các biện pháp để đạt được các mục tiêu này một cách bền vững.

  • Tư vấn chính sách về thay đổi khí hậu
  • Tư vấn về vết cacbon
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Tư vấn quản lý và xử lý tro

   

 • Đánh giá và chứng nhận hệ thống

  Các cuộc đánh giá và chứng nhận toàn diện của chúng tôi sẽ đảm bảo các bên liên quan tuân thủ cam kết của doanh nghiệp đối với các sáng kiến về biến đổi khí hậu.

  • Phê chuẩn và xác minh CDM
  • ISO 14064 / ISO 14067 - Xác minh và chứng nhận vết cacbon
  • PAS 2060 - Xác minh và chứng nhận tính trung tính của cacbon
  • Chứng chỉ VERIx về sự phù hợp cho các sản phẩm cacbon thấp
  • Chứng nhận hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Xác minh việc mua bán năng lượng tái tạo
  • CORSIA – Chương trình bù đắp và giảm thiểu cacbon cho hàng không quốc tế
  • Đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng

   

 • Đào tạo

  Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trong việc nâng cao năng lực và kỹ năng để thực hiện hiệu quả các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau.

  • Lập bản đồ vết cacbon
   - Cấp độ sản phẩm
   - Cấp độ tổ chức

   

 

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CÁC NGÀNH & LĨNH VỰC

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức giảm lượng khí thải carbon trên tất cả các lĩnh vực bao gồm năng lượng, công nghiệp sản xuất, công nghiệp hóa chất, xây dựng, giao thông vận tải, khai thác/sản xuất khoáng sản, sản xuất kim loại, xử lý và tiêu hủy chất thải, trồng rừng, tái trồng rừng và nông nghiệp.

CÁC SÁNG KIẾN KHÁC

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, Kinh tế tuần hoàn, Bảo tồn môi trường, Năng lượng xanh, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.


Carbon Management Brochure

Danh mục dịch vụ quản lý cacbon

Các dịch vụ giúp loại bỏ cacbon trong quy trình của doanh nghiệp

Tải xuống

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí